Застрахователни новини 

02.03.2021 г.

Основана в Триест на 26 декември 1831 г., Generali е преживяла трите века, през които се е оформяла модерността и е сред малкото компании в света, които могат да се гордеят със 190 годишна история. Това е уникално наследство от знания, опит и бизнес инициативи, които винаги са позволявали на Групата ефективно да се справя с предизвикателствата и да напътства бъдещето на общностите, в които работи, не само като застраховател, но и като социален иноватор, намирайки най-добрите решения да бъдете Партньор за цял живот на своите партньори. 190-тата годишнина на Generali...

02.03.2021 г.

    Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователни посредници, че с решение от заседание на КФН, проведено на 23.02.2021 г., са приети:     1. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал. 1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти, които са приети във връзка с постъпили в упра...

22.02.2021 г.

  Учебна кухня-майка „Надежда“, проект на фондация "Светът на Мария" в подкрепа на трудовата реализация на хората с интелектуални затруднения, бе официално открита на 16 февруари от министърът на труда и социалната политика, г-жа Деница Сачева. В учебна кухня-майка „Надежда“ възпитаниците на фондацията ще получават подкрепа от професионални готвачи, трудотерапевти и социални работници. В този център хората с интелектуални затруднения ще срещат подкрепа, приятели и надежда за своето бъдеще. За тях е много важно да имат занимания в професиона...

22.02.2021 г.

Поставен в изключително предизвикателна среда през 2020 г. Allianz Group демонстрира устойчивост, изправен пред безпрецедентна здравна криза и продължителни ниски лихвени проценти. Финансовите резултати през фискалната 2020 г. са стабилни във всички бизнес сегменти, въпреки че пандемията COVID-19 остави отпечатък, особено в бизнес сегментите, свързани със застраховането на недвижима собственост. Въпреки тези сериозни глобални предизвикателства, Allianz Group приключи финансовата си година със силно четвърто тримесечие. Ръстът на вътрешните приходи, коригиран спрямо валутн...

15.02.2021 г.

На официална церемония, състояла се се онлайн на 01.02.2021 г., Групама спечели почетното 2-ро място със сребърно отличие в един от най-престижните международни конкурси за маркетинг ефективност  - Effie България. Комуникационната ни телевизионна и дигитална кампания под надслов „ЕТО НЕЩО УМНО“, която промотира през изминалата година иновативната ни услуга за дистанционен оглед на щети „Groupama Video Assistant” се конкурира с още 3 претендента (Kaufland Bulgaria, TELUS International, Деликатес „Житница“) в категория „Корпоративни к...

15.02.2021 г.

ESMA стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно надзора върху разходите и таксите на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) в целия Европейски съюз   Общото надзорно действие ще се проведе през 2021 г. Целта на посоченото действие е да се установи спазват ли се правилата и правната рамка относно задължението инвеститорите да не бъдат таксувани с неправомерни разходи. Надзорът по отношение на разходите и таксите е ключов фактор, гарантиращ доверието на инвеститорите във финансовите пазари....

11.02.2021 г.

  Белгийската KBC Груп и базираната в Холандия NN Group постигнаха споразумение ДЗИ Животозастраховане, част от белгийската банково-застрахователна група, да придобие всички акции от NN Пенсионно осигуряване и всички активи и пасиви от NN ЖивотозастрахованеСделката подлежи на регулаторно одобрение и се очаква да бъде финализирана в хода на 2021 г.  Придобиването на пенсионния и животозастрахователния бизнес на NN в България позволява на КВС Груп в България, която присъства в страната с ОББ, ДЗИ, ОББ Интерлийз и други дъщерни дружества, да разшири още повече б...

01.02.2021 г.

Бихме искали да ви информираме, че името на продукта ДЗИ Best Doctors се променя от 01.02.2021 г. на „Лечение без граници“ поради закупуване на Best Doctors Inc от Tеladoc. ДЗИ продължава да работи с компанията Further /новото име на BDUI Underwriting International SLU/, който предоставя услугата за второ лекарско мнение и лечение в чужбина. Партньорите на ДЗИ от компанията Further продължават договорените си отношения с Teladoc, което запазва качеството на предоставяните услуги за второ лекарско мнение и услуга за медицински конс...

29.01.2021 г.

Дарението бе разпределено между два центъра  за настаняване от семеен тип за деца  лишени от родителски грижив гр.Велико Търново „Застрахователно дружество Евроинс” АД  дари учебни помагала,  раници, несесери, художествени материали, пъзели, настолни  игри  и пособия за бита на стойност над 18 000 лв  на Национален Фонд „Свети Никола“. Дарението бе разпределено между Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания І /ЦНСТ-І/  и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ΙΙ /ЦНСТ-...

20.01.2021 г.

    С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, регистрирано в Румъния, и в допълнение към новина, публикувана на 30.12.2020 г. (https://www.fsc.bg/bg/novini/otkrito-e-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-10190.html) Комисията за финансов надзор информира лицата, които имат вземания към дружеството, че на интернет страницата на румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици (ГФПП), е публикувана информация, отнасяща се до защитата на правата и интереси...

20.11.2020 г.

В УНИКА България (ЗК “УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“), като част от УНИКА Груп, която присъства на застрахователния пазар в 18 страни и е номер 5 от застрахователните компании в ЦИЕ, стартира процес на стратегическа трансформация. Целта е компанията все повече да ориентира продуктите и услугите си към клиентските потребности и предпочитания. Водени от това желание, целият бизнес на УНИКА ще бъде структуриран около три Бизнес модела (Ритейл бизнес, Корпоративен и Афинити бизнес и Банково застраховане). Трансформацията има за цел да хармонизира процесите на дъщерните компани...

16.11.2020 г.

Онлайн приложението MedUNIQA дава възможност за 24-часова консултация за COVID-19 със специалист по вътрешни болести и педиатър   От месец ноември всеки със съмнение за ковид инфекция или при поставена диагноза има възможност да получи медицинска консултация от лекар в приложението MedUNIQA. Консултацията се осъществява изцяло онлайн и не изисква посещение на лекарски кабинет и контакт с други потенциално заразени пациенти. Специалистите са на разположение 7 дни в седмицата, като в работно време потребителят ще получи отговор до 6 часа, а извън работно време ...

12.11.2020 г.

    Г-н Тамаш Хак-Ковач е новият председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Банка ДСК. Той приема позицията от г-жа Виолина Маринова, която взе решение да се оттегли след успешното финализиране на интеграцията на Банка ДСК с Експресбанк и приключване на 50-годишната й кариера в банката. След получено одобрение на централната банка, тя става член на Надзорния съвет на Банка ДСК.   Г-н Шандор Чани, председател и главен изпълнителен директор на Банка ОТП и г-н Ласло Бенчик, председател на Надзорния съвет на Банка ДСК, заместни...

27.10.2020 г.

Прессъобщение от ЗАД „Армеец“ Във връзка със завишените случаи на заболели от COVID-19 в страната, бихме искали да Ви информираме, че част от служителите на ЗАД „Армеец“ преминават в дистанционен режим на работа от дома. Ръководството на дружеството предприема необходимите мерки за намаляване на риска от заразяване и превенция както на служителите, така и на клиентите си. Въпреки създалата се ситуация сме организирали непрекъсваем процес на обслужване, като Ви уверяваме, че нашите служители ще работят с нужните предпазни мерки. Офисите и ликвидационните центрове работят ...

26.10.2020 г.

Най-голямата покупка в историята на австрийската застрахователна компания я изкачи до топ 5 на компании в ЦИЕ с нови 5 милиона клиенти и 800 милиона премии В началото на февруари, УНИКА анонсира стартирането на процеса по придобиването на дъщерните дружества на AXA в Полша, Чехия и Словакия. С покупателна цена от 1 милиард евро, това е най-голямата придобивка в историята на УНИКА Груп и най-голямата сделка изобщо в историята на австрийския застрахователен бизнес в региона на Централна и Източна Европа. След финализиране на всички необходими одобрения, транзакцията беше оф...
Икономически новини 

06.03.2021 г.

Новите купюри ще започнат да се разпространяват постепенно от понеделник, се казва в кратко съобщение от централната банка, цитирано от DW. През последните няколко години различните правителства на Венецуела се насочиха към печатането на нови банкноти с различни номинали като начин да изпреварят спиралата на инфлацията. „Тези нови банкноти ще допълнят и оптимизират настоящите деноминации, за да отговорят на изискванията на националната икономика“, се казва в изявление на институцията. Но със средногодишните темпове на инфлация от 2665% към януари, според официалните данни н...

Източник: economic.bg

06.03.2021 г.

В България криптовалутите също имат своите силни привърженици, но също отрицатели и пълни „въздържатели“. Този материал не е препоръка за инвестиционно решение. Предлагаме само сблъсък на гледните точки на двама професионалисти, които добре познават финансовите пазари. Разговаряме с Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в "Елана Трейдинг" (Ц. Ц.), и с финансиста Бисер Манолов (Б. М.). - Вашето кратко определение - що е то криптовалута? Ц. Ц. Предпочитам определението криптоактиви, защото те няма да станат валути като еврото и долара. Цената им не се движи ка...

Източник: economic.bg

06.03.2021 г.

Растящите такси са предимно за създаване и обслужване на сметки без дебитни карти и други услуги, извън дигиталните решения в сектора. Сред причините за покачването са по-големите разходи за работа с клиенти на място и по-ниските лихвени приходи, наложили се заради икономическата обстановка. Поскъпване на средните такси за обслужване на клиенти по данни на БНБ За да попълнят резервите си, някои финансови институции освен оскъпяването през 2020 г. се готвят да посрещнат второто тримесечие на тази година с още по-големи големи промени в цените на услугите си. УниКредит например е заложи...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Премахването на двустранните наказателни мита е за четири месеца и това официално може да стане факт още днес (5-и март), казват източниците. Службата на търговския представител на САЩ не е отговорил веднага на искането за коментар. Битката за държавната помощ на ЕС за Airbus и на САЩ за Boeing доведе до въвеждането на двустранни мита, разрешени от Световната търговска организация, които бяха на обща сума от 11.5 млрд. долара в трансатлантическа търговия и засегнаха редица индустриални, селскостопански и потребителски стоки. През ноември 2020 г. ЕС наложи мита на американски стоки за 4...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Wizz Air напомня на всички свои пътници да се запознаят със засилените хигиенни мерки, които авиокомпанията въведе, за да гарантира здравето и безопасността на своите клиенти и екипаж. Като част от тези нови протоколи, по време на целия полет се изисква както кабинният екипаж, така и пътниците да носят маски за лице, а екипажът трябва да е с ръкавици. „Щастливи сме да рестартираме един от най-популярните маршрути в българската ни мрежа София-Тел Авив. Въпреки че пътуванията в момента са ограничени от националните и международни разпоредби, за Wizz Air България е ключов пазар и ек...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

„С програмата „Ускоряване“ увеличаваме скоростта по нашия път към цифрово бъдеще“, каза Ралф Брандщетер, който оглавява марката Volkswagen, а също така е и член на Управителния съвет на групата. „През следващите години ще променим Volkswagen както никога досега“, добави той, като каза, че интегрирането на данни и софтуерни функции в автомобилите ще отвори нови източници на приходи. Volkswagen заяви, че е заделил около 16 млрд. евро за инвестиции в бъдещите тенденции при електрическата мобилност, хибридизация и цифровизация до 2025 г. Групата изостава...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Схемата се създава с промени  в текстовете на чл. 26а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, като се създават нови алинеи 3, 4, и 5, с което се предвижда нова схема за държавна помощ,  а изпълняваната към момента мярка за туроператори и туристически агенти ще се прилага до 5 април 2021 г. Помощта ще се предоставя при условия, критерии, ред в размер на проценти от оборота, определени от Министерски съвет по предложение на министъра на туризма в рамките на неусвоените средства по схемата за държавна помощ,  прилагана към момента. Субсид...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

„Поради големия успех, на който се радва KiK в България, планираме откриванията да продължат през цялата година. Вярваме, че освен за клиентите си, допринасяме и за развитието на по-малките градове. С всеки нов магазин осигуряваме по 10-15 работни места“, коментира Йоанис Варгиамис, един от управителите на KiK за България. КС–К oпepиpa в кaтeгopиятa „диcкayнтъp", пpи кoятo се търси максимално оптимизиране на цените посредством специфична логистика. Моделът се основава на гoлeми пo oбeм пpeдвapитeлни пopъчки, диpeктнa paбoтa c дocтaвчиците бeз ocкъпявaнe oт пocpeд...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Авиокомпании като easyJet вече отчитат ръст на резервациите на полети от Великобритания, след като преди седмица правителството заговори за освобождаване от карантина при пътуване в чужбина. Междувременно Европейският съюз склони за идеята за ваксинационни паспорти под натика на южните, силно зависими от туризма, страни. Остават обаче проблемите с непредвидимите нови щамове и продължаващите разделения по отношение на паспортите за ваксинация. Франция например е една от няколкото държави, очертаващи се като противници на идеята – по политически и дискриминационни причини. Пристъпв...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Одобрението от Еврокомисията, макар и частично, става реалност десет месеца след решението на кабинета и подписването на рамков договор между "ВиК-Бургас" и Министерството на околната среда и водите в началото на юни. Оттогава ВиК дружеството публикува множество обществени поръчки за изпълнители на част от ремонтните дейности, без финансирането да е осигурено. По-скромният размер на одобрените средства означава, че мащабният ремонт може би е под въпрос. Според решението на правителството, с което се даде зелена светлина да се поискат средствата от Европа, в случай че Европейската комис...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Именно в Шънджън към момента е концентриран производственият процес на дъщерната компания „Алтерко Роботикс“. Капиталът на новоучреденото китайско дружество ще бъде 100 хил. китайски юана (25 124 лв. по фиксинга на БНБ от 4 март). Участието на „Алтерко“ в него ще бъде 30% с възможност за придобиване на допълнителни до 50% и достигане на контролен пакет в размер на 80% при добро развитие на проекта. Останалата част от капитала е собственост на дългогодишен партньор на компанията в Китай. Новата фирма е обект на регистрация според китайското законодателство.

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Дневен рекорд бе отбелязан на 23 февруари, когато обемът на търговията скочи до 159.9 млрд. долара. Тъкмо тогава цената на биткойн нарасна с 10%. Инвеститорите погледнаха с по-голямо доверие към крпиптовалутите, а ходовете на Tesla и Mastercard помогнаха за това цената на биткойн да надхвърли невижданите дотогава 58 300 долара. Пазарната капитализация на токена се увеличи до над 1 трлн. долара. Върховете обаче бяха последвани от спад, при който цената се срина до 43 500 долара. Към 14:00 ч българско време днес един биткойн се търгува за 47 808 долара, сочи справка в CoinDesk. Именно ст...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Парите за въпросните „извънредни“ разходи, които не са разписани предварително в Закона за бюджета, идват от Централния бюджет. Той е част от Държавния бюджет, но неговата тясна функция е да събира средствата от приходните агенции и от държавните заеми и да ги преразпределя между министерства, общини, агенции, комисии и т.н. Разпределянето на пари с постановления обаче заобикаля правомощията на Народното събрание, което в края на всяка година гласува Консолидираната фискална програма (КФП) за следващата, като на теория правителството трябва да е изчислило възможно най-точн...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Ръстът в безконтактното банкиране по време на пандемията от коронавирус създаде предизвикателства пред централните банки, които трябва да запазят удобството за потребителите и същевременно гарантират тяхната безопасност. Дигиталната валута може да помогне за финансовата стабилност чрез система за контролируема анонимност. Тя ще позволи плащанията да бъдат анонимни до известна степен, но инструментите за анализ на данните могат да помогнат на централната банка да улови незаконни дейности. Ходът на държавата идва и за да може да отговори на новите форми на плащане, които са високоскорост...

Източник: economic.bg

05.03.2021 г.

Китай също така има за цел да увеличи с около 3% индекса на потребителските цени, който е показателен за инфлацията. През миналата 2020 г., белязана от пандемията и тежката криза, Китай бе единствената голяма икономика, която отбеляза растеж. Страната регистрира покачване от 2.3%. Международните анализатори обаче имат едно наум за точността на официалните данни, които изнася Пекин.

Източник: economic.bg

ДЗИ въвежда изцяло дигитализирана обработка на щети по имуществени

Компанията ще изплаща щети до 48 часа след потвърждение от клиент
 
 

Нови условия по застраховка Здравна грижа в Аджибадем - София

От 14.12.2020г. влизат в сила нови условия по застраховка "Здравна грижа" за групата на Аджибадем Сити Клиник за гр. София.
 
 


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,