Алианц Риск Барометър 2023: Най-големите заплахи за бизнеса са киберопасностите и прекъсване на дейността, а икономическите и енергийните рискове продължават да нарастват

20.01.2023 • Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) публикува 12-то годишно проучване на ключовите бизнес рискове по света, базирано на мнението на над 2700 експерти. 

 • Природните катастрофи и изменението на климата спадат от 3-та на 7-ма позиция в класацията спрямо миналата година, тъй като компаниите дават приоритет на инфлацията, енергийната криза и възможната рецесия.

 • Пандемията от Covid-19 също спада рязко надолу в списъка, защото ограниченията до голяма степен вече са премахнати.

 • За България местните експерти определят макроикономическото развитие на страната, прекъсването на бизнес дейността и енергийната криза като трите най-големи риска.

   


 • Киберопасностите и прекъсването на бизнес дейността за втора поредна година са сред най-големите тревоги за компаниите на глобално ниво (и двете с 34% от всички отговори). Въпреки това макроикономическите показатели като инфлация, нестабилност на финансовите пазари и задаващата се рецесия се изкачват със 7 пункта и в тазгодишното издание на Aлианц Риск Барометър и заемат 3-та позиция. На сцената се появява и нов фактор, а именно въздействието на енергийната криза, който заема 4-та позиция в класацията сред 22% от анкетираните. Всичко това се дължи на световните икономически и политически последици от Covid-19 и военните действия в Украйна.

 •  

 • Този натиск изисква незабавни и категорични действия от страна на компаниите. Това обяснява защо фактори като природните бедствия (от №3 на №6), изменението на климата (от №6 на №7) и пандемията (след като ваксините допринесоха за края на ограниченията (от №4 на №13 )), спадат с няколко позиции надолу в доклада за 2023 г. Политическите рискове и насилието отново са в топ 10 на глобалните рискове, като заемат 10-то място, докато липсата на квалифицирана работна ръка се покачва до №8 в класацията. Промените в законодателството и регулациите остават ключов риск и запазват своята 5-та позиция, докато потенциалната заплаха от пожари и експлозии спада с две позиции до №9. 

 •  

 • В България експертите определят макроикономическото развитие на страната (40%), прекъсването на бизнес дейността (31%) и енергийната криза (31%) като трите най-големи риска. За местния бизнес нестабилната политическа обстановка, кризата в Украйна, финансовата политика и покачването на цените са сред най-тревожните фактори, които оказват влияние на бизнеса. Клиентите ни взимат сериозни мерки, за да отговорят на създалата се ситуация и ние сме до тях, за да им осигурим спокойствие, предвидимост и сигурно бъдеще. Кибератаките в страната също не са пренебрегвани, като се изкачват с 5 позиции нагоре в класацията и през 2023 г. заемат вече 4-то място (9-то място през 2022). На българската сцена също се появява нов риск за компаниите, а именно кражбите, измамите и корупцията (9% от анкетираните, позиция №10).

   

  Дванадесетото издание на годишното проучване на Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) включва мненията на 2712 експерти по управление на риска от 94 държави, включително изпълнителни директори, мениджъри, брокери и застрахователни експерти. 

  „За втора поредна година Aлианц Риск Барометър показва, че компаниите са най-загрижени за нарастващите киберзаплахи и прекъсване на бизнес дейността си. В същото време те определят инфлацията, предстоящата рецесия и енергийната криза като непосредствени заплахи за техния бизнес. Компаниите в Европа и по-специално в САЩ се тревожат за настоящата „пермакриза“, произтичаща от последиците от пандемията, икономическото и политическо въздействие на продължаващата сражения в Украйна. Това е стрес тест за устойчивостта на всяка компания. Положителната новина е, че като застраховател наблюдаваме сред много от нашите клиенти непрекъснато подобрение в тази област, особено в осигуряването на устойчиви доставки и непрекъсваемост на бизнеса и засилване на киберзащитата. Предприемането на действия за изграждане на устойчивост и намаляване на риска сега е в центъра на вниманието на компаниите предвид събитията от последните години“, обобщава главният изпълнителен директор на AGCS Йоаким Мюлер.

  Кибер инциденти

  Кибер инцидентите, като ИТ прекъсвания, софтуерни атаки с цел откуп или пробиви на данни, са определени като най-големият риск за бизнеса в световен мащаб за втора поредна година  - това се случва за първи път. В 19 различни държави, сред които: Канада, Франция, Япония, Индия и Великобритания, са посочени като най-голямата опасност. Това е и рискът, от който най-много се тревожат малките компании с годишен приход от 250 милиона долара.

  „За много от компаниите заплахата в киберпространството е все още по-висока от всякога и обезщетенията по киберзастраховки остават на високо ниво. Големите компании са свикнали да бъдат набелязвани и тези, които имат подходяща киберзащита са в състояние да отблъснат повечето атаки по ефективен начин. Наблюденията показват, че и все повече малки и средни фирми също са засегнати. Те обаче са склонни да подценяват своята уязвимост и трябва непрекъснато да инвестират в укрепване на своя киберконтрол“, споделя Шанил Уилямс, член на борда на AGCS и главен корпоративен директор по застраховане, отговарящ за киберзастраховане.

  Според Allianz Cyber Center of Competence честотата на атаките остава висока и през 2023 г. Средната цена на пробив в данните е най-висока за всички времена 4,35 млн. долара, като се очаква да надхвърли 5 млн. долара през 2023 г. Конфликтът в Украйна и по-широкото геополитическо напрежение повишава риска от широкомащабна кибератака от спонсорирани лица. Освен това има и нарастващ недостиг на специалисти по киберсигурност, което е предизвикателство, когато става въпрос за подобряване на сигурността.

  Според проучването, прекъсването на бизнес дейността, заемащо 2-ра позиция в класацията, остава един от най-големите рискове и през 2023, тъй като много бизнес модели са уязвими на внезапни сътресения и промени, които от своя страна оказват влияние върху печалбите и приходите на компаниите. Прекъсването на бизнеса е риск №1  в страни като Бразилия, Германия, Мексико, Холандия, Сингапур, Южна Корея, Швеция и САЩ. Като основна причина за прекъсване на дейностите е посочена киберпрестъпността (45% от анкетираните), следвана от енергийната криза (35%) и природните бедствия (31%). Непрекъснато растящите разходи за енергия принудиха много от компаниите да използват енергийните ресурси по-ефективно, да преместят производството си на алтернативни места или дори да обмислят временно спиране. Произтичащият недостиг заплашва да причини прекъсване на доставките в редица критични индустрии в Европа, вкл. в хранителната, селскостопанската, фармацевтичната и др., въпреки че топлите зимни условия на континента и стабилизирането на цената на газа помагат за облекчаване на енергийната ситуация.

  Възможната глобална рецесия е друг вероятен източник на смущения през 2023 г., с потенциал за неуспешни доставки и неплатежоспособност, което е особено тревожно за компании с единични или ограничени критични доставчици. Според Allianz Trade  неплатежоспособността на бизнеса в глобален мащаб вероятно ще нарасне значително през 2023 г.: +19%.

  Макроикономическо неразположение

  Макроикономическото развитие - инфлация и нестабилност на икономическите и финансовите пазари, се класира като третият най-голям риск за компаниите в световен мащаб през 2023 г. според 25% от анкетираните (спрямо #10 през 2022 г.). За първи път от 10 години този риск се появява в челната тройка. Трите основни икономически зони – САЩ, Китай и Европа, са в режим на криза по едно и също време, макар и по различни причини, според Allianz Research, който прогнозира рецесия в Европа и САЩ през 2023 г. 

  Инфлацията е една от основните причини за безпокойство, защото „изяжда“ ценовата структура и маржовете на рентабилност на много бизнеси. Подобно на реалната икономика, финансовите пазари са изправени пред трудна година, тъй като централните банки източват излишната ликвидност в цялата система и обемите на търговия намаляват, дори на исторически ликвидни пазари.  

  „2023-та ще бъде година на предизвикателства. В икономически план вероятно ще бъде година, която да се забрави за много домакинства и компании. Въпреки това няма причина да се отчайваме“, казва Лудовик Субран, главен икономист в Allianz. „От една страна, обратът в лихвените проценти помага на милиони спестители. Средносрочната перспектива също е много по-добра, въпреки – или по-скоро поради – енергийната криза. Последствията, извън очакваната рецесия през 2023 г., вече стават ясни: принудителна трансформация на икономиката в посока на декарбонизация, както и повишено осъзнаване на риска в обществото, укрепване на социалната и икономическа устойчивост.“ 

  Нараствания и спадове в рисковете

  Нов фактор, който за първи път се появява в класацията и заема 4-та позиция с цели 22% е енергийната криза. Някои индустрии в европейски страни, като производството на химикали, торове, стъкло и алуминий, могат да разчитат само на един източник на енергия – руския газ, което ги прави уязвими от увеличения на цените или прекъсване на енергийните доставки. Ако такива базови индустрии се борят за оцеляване, то последствията ще се усетят неизбежно и по-надолу по веригата на стойността в други сектори. Според Allianz Trade енергийната криза ще остане най-големият шок за рентабилността, особено за европейските страни. При настоящите нива, цените на енергията биха унищожили печалбите на повечето нефинансови корпорации, тъй като ценовата мощ намалява на фона на забавящото се търсене.

  Водени от това, че 2022 е била още една година на сътресения с конфликти и граждански вълнения, политическите рискове и насилието са нов фактор в доклада, заемащ 10 позиция (13%). Освен , компаниите са загрижени и за нарастващите смущения от стачки, бунтове и граждански вълнения, тъй като кризата с разходите за живот се разраства в много страни.

  Въпреки спада в класацията на годишна база, природните бедствия (19%) и изменението на климата (17%) също остават основни притеснения за бизнеса. В година, която включваше урагана Иън, една от най-мощните бури, регистрирани в САЩ, рекордно увеличение в температурите, суши и зимни бури по целия свят и над 100 млрд. долара застраховани загуби, те все още се нареждат в първите седем глобални риска.

  Повече информация, свързана с проучването и изводите, до които достига можете да откриете на следните линкове:

  ALLIANZ RISK BAROMETER 2023 REPORT

  ALLIANZ RISK BAROMETER 2023 COUNTRY AND INDUSTRY RESULTS

   

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003