Асоциация на застрахователните брокери в Българияуправление: Костадин Пеев адрес: София 1000, ул.Аксаков 16 ет.3
телефон:
e-mail: azbb@techno-link.com

уеб сайт: http://www.azbb.bg

Банкова сметка:

Юробанк И Еф Джи България
IBAN BG04BPBI79421090607001
BIC BPBIBGSF

Управителен съвет

Председател

Костадин Пеев
Управител на “ПЗПК” ЕООД
4000 Пловдив, ул.11-и август №5, ет.3
тел.: 032/ 62 56 85
e-mail: pzpk@abv.bg

Зам.председател

Юлиян Стамболджиев
Управител на “Токуда Брокер”ООД
1142 София, бул.”Евлоги Георгиев” 79
тел. 02/ 987 15 39, 02/ 981 34 52
e-mail: office@tokudabroker.com
www.tokudabroker.com

Секретар

Васимир Радулов
Управител на ВР Груп
г.София ул.Цар Симеон бл.120А ет.5 ап.17
тел. 0878282832; 0888880602
e-mail vrgroup@abv.bg

Членове на Управителния съвет

Александрина Колева
Управител на “Хермес Консултинг” ЕООД
1000 София, ул.Иван Вазов №42, ет.2
тел. 02/986 34 83 , 02/ 980 32 24
e-mail: office@hermesco.com
 
Ирина Шилегарска
Управител на Рила Брокер ООД
г.София 1408 ул.Доспат №35
тел. 8518418
e-mail office@rilabroker-bg.com


Георги Райчев
Управител на Арив Инс ООД
г.София1404 ул.Гоце Делчев №100 бл.22;офис 10Г
тел.980 13 76 факс 989 97 05
e-mail arivinsbg@gmail.com

Валентин Занев
Управител на Зи Файненс ЕООД
г.София 1113 ул.Юрий Гагарин 30Б
тел.462 70 42 факс 462 70 41
e-mail: office@zfinance.eu
 
Контролен съвет

Председател

Анета Петрова  
             
Управител на КЗЦ “Булстар” ЕООД
1000 София,  ул. Цар Асен № 3
тел.: 02/ 980 80 05  факс: 980 42 93
e-mail: bulstar_sofia@abv.bg

Членове

Евгени Белчев
Управител на “Рила Брокер” ООД
1408 София, ул. Доспат № 35
тел.: 02 / 851 84 18
e-mail: rila_broker@abv.bg

Димитър Събев
Управител на Де плюс ЕООД
г.Пазарджик 4400 ул.Иван Вазов №18 ет.1
тел.034/ 44 37 99  0888555087
e-mail:deplus@mail.bg
 

Технически секретар

Камелия Мишева
1000 София ул.Аксаков №16 ет.3
тел.02/846 72 54 0886275736
e - mail  azbb@techno-link.com

Членове на Асоциацията на застрахователните брокери в България към 04.08.2011 година

"А 7 Застрахователен брокер"ООД
Представлявано от :Иван Стоянов
ул.Фурка №7, 1379 София
тел.02/489 68 08,489 68 809 факс 02/ 489 68 07
e-mail office@a7-bg.com

"АБГ Консултинг"ООД
Представлявано от Борис Чорбаджийски
г.София 1407, бул.Н.Й.Вапцаров №17 офис2
тел./факс 02/ 962 55 52
e-mail:abg.consulting@yahoo.com
          office@abgconsulting.org

“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс”ООД
Представлявано от: Николай Здравков
ул. Янтра №3Б, 1124 София
тел. 02/ 944 33 20, 02/ 946 33 71
e-mail i_and_i@online.bg 
 
"Акорт"ООД
 Представлявано от Борислав Тодоров
г.София1000, бул.Витоша 10 ет.4ап.16
тел.937 79 71/ факс 937 79 79
e-mail office@akort-ins.eu

"Александър Брокер" ООД
Представлявано от Ели Сиракова-Делистоянова
г. София 1335, жк Люлин 10 бл.110 вх.В ет.2
тел.987 36 15 ,0888 491010
e-mail:b.valchev@gmail.com

Алфа Брокер ЕООД
Представлявано от Нели Христова
г. София 1510, жк Хаджи Димитър бл.193 вх.А
тел.0887319548
e-mail: alfains@gmail.com

"Ара 05" ООД
Представлявано от Александър Вълчев
г. София1715,жк Младост 4 бл.459 офис 4
тел.8772107/факс 877 21 07
e-mail: office@arabroker.com

“ЗБ Арив Инс”ООД
Представлявано от: Георги Райчев
бул. Гоце Делчев №100 бл.22 офис10Г, 1404 София
тел/факс.: 02/ 980 13 76 , 989 97 05
e-mail arivinsbg@gmail.com
e-mail
info@arivins.com

Април Риск Салюшънс АД
Представлявано от: Борис Йорданов Борисов   
гр.София 1463 пл.България 1
тел.  439 71 03 факс 439 71 01
e-mail boris.borisov@ars.bg

Аспро Брокер ЕООД
Представлявано от: Младен Георгиев Златанов
гр.София 1000, ул.Лавеле №19
тел. 981 19 19
e-mail:office@asprobroker.eu

Алма Тур БГ АД
Представлявано от: Пламен Върбанов Георгиев
гр. София 1000 жк. .Стрелбище ул.Хайдушка гора бл.2 вх.Б
тел. 981 31 38
e-mail elisaveta@almatour.net

Атрий-Брокер ООД
Представлявано от Петър Илиев Илиев
г.Бургас 8000 ул.Болярска №16
тел.056/ 81 04 05  0878916451
e-mail:atriy_broker@abv.bg

Афин Трейд България ЕООД
Представлявано от: Елена Клаудиа Вилку
гр.София, ул.Райко Алексиев№ 26А
тел. 970 17 00, факс 9701701
e-mail Rumen.Kunev@afin.bg

”Абакус Брокер”ООД

Представлявано от: Мария Томова Генева
гр.Стара Загора 6000, бул.Руски № 56 ет.1
тел. 0888228360, факс 042/625 080
e-mail abacusbroker@abv.bg

"АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ" ООД
Представлявано от :Янаки Янакиев
ул.Хан Крум №5,1463 София
тел. 953 27 95, ф 953 10 29
e-mail office@amarantbg.com

"Ахтагон" ООД
Представлявано от Аделина Георгиева Ахтаподова
г.София1606, ул.Ами Буе №18А офис5
тел. 989 41 13/ 980 65 25
e-mail: ahtagon@abv.bg

“БЗПД Зенит”ООД
Представлявано от: Янаки Андреев
ул. Сердика №26, 1000 София
тел.: 02/ 980 33 64, 02/ 983 51 17
e-mail zenitins@abv.bg
web  www.zenitins.com

БК “Инсарт” ЕООД
Представлявано от: Димитър Блъсков
ул. Преслав №28, 4000 Пловдив
тел. 032/ 652 107, факс: 032/ 652 101
e-mail ins_art@yahoo.com

“Бляк сии брокерс” ЕООД
Представлявано от: Константин Николов
жк Зорница, бл.2, 8000 Бургас
тел.: 056/ 827 788, 088 944 28 75
e-mail nikolov_bsb@abv.bg

“Брокер Инс”ООД
Представлявано от: Стефан Енчев, Румен Стайков
ул. Кърниградска №3,ет.2
1000 София
тел.: 02/ 986 79 11, 02/ 986 70 62, 02/ 986 68 85
e-mail office@brokerins.bg

“Брокерс Консулт” ООД
Представлявано от: Кремена Маринова
ул. Отец Паисий №60,ет.1, 6000 Стара Загора
тел.: 042/ 636 050, 088 875 04 83
e-mail brokers.sz@abv.bg

”Брокер Инс груп”ООД
Представлявано от: Цветомир Йотов Иванов
гр.Враца 3000 ул.П.Волов”№ 1-А
тел. /факс 092/ 66 68 78, 0886 85 85 48
e-mail broker_ins_group@abv.bg

”Брокер консулт инс”

Представлявано от: Йордан Димитров Димчев
гр.София ул.Симеон Радев№ 40 вх.Б ет.6
тел. 9581 281 8509504
e-mail broker_consult_ins@abv.bg

"Брок Нет ЕООД
Представлявано от Иван Сотиров
г.София  ,бул.България №81 Б ет.5
тел.983 12 91, 983 60 16, факс 983 29 68
e-maIL: broknet@bm-leasing.com

Брокер2001 ЕООД
Представлявано от Валентин Таков
г.София ул.Гео Милев№28
тел.960 11 10;960 11 00 факс 892 11 02
e-mail:account@peugeot.bg

“Варна Инс Брокер“ ЕООД

Представлявано от: Богдана Ценева
ул. М.Колони №16,ет.2, 9000 Варна
тел.: 052/ 604 991, факс: 052/604 992
e-mail vnins98@abv.bg

"ВИП БРОКЕРС" ЕООД
Представлявано: Кристина Николаева
ул. Люботрън №13,ет.1,ап.2, г.София 1407
тел.02/962 13 18, факс: 02/ 961 72 26
e-mail office@vip.bg
 
ВФП България ЕООД 
Представлявано от Албена Димитрова
г.Пловдив 4000,бул.Васил Априлов111 ет.3ап.5
тел./факс 032/ 962 816
e-mail: albena_wvp@abv.bg

ВР Груп ООД
Представлявано от Васимир Радулов
г.София 1614, бул. Никола Петков №143А
тел. 0878 282 832
e-mail: vrgroup@abv.bg

Генерална Агенция-България
Представлявано от: Мария Иванова Иванова
гр.София 1142 ул.Фритьоф Нансен № 7
Тел/факс9815630
e-mail ga_bulgaria@b-trust.org

Глобио Иншурънс Брокер ООД
Представлявано от Силвия Христова
г.София 1220, Искърско шосе №7,Бизнес ЦентърЕвропа, сграда 12 ет.2
0888954671
e-mail: shristova@globio.eu

“Дабал С-застрахователно посредничество”ЕООД
Представлявано от: Анета Савова
жк Стрелбище бл.11,вх.Д, 1408 София
тел.:02/958 84 88, 088 666 00 66
e-mail Dabal_ins@abv.bg

"Де плюс” ЕООД

Представлявано от: Димитър Цвятков Събев   
гр.Пазарджик 4400, улДимитър гр.еков № 16 вхА ап10
ул.Иван Вазов № 14 ет.4 офис 21 и 22
тел.  034/ 44 37 99,0888555087
e-mail deplus@mail.bg

Драбел ЕООД
Представлявано  от Христо Младенов
г.София 1233, ул. Опълченска бл.42А,вх.А ет.3
тел. 931 13 59, 931 13 72
e-mail: drabel@abv.bg

“Греко ДжЛТ България”ЕООД
Представлявано от:Румен Гълъбинов 
ул. Хенрих Ибсен№15, оф.1, 1407 София
тел. 02/ 868 33 53, факс: 02/ 868 32 35
e-mail r.galabinov@greco.bg


“Евролайф България” ЕООД
Представлявано от: Патрик Колб
ул. Дж.Горини №10,ет.2, 1505 София
тел.: 02/ 942 00 30; факс: 02/ 942 00 37
e-mail office@eurolife.bg

“Елит Консулт Брокерс” ООД
Представлявано от: Ангел Стайков
бул. Драган Цанков № 33, 1113 София
тел.: 02/ 870 90 70, 02/ 988 80 00
e-mail ecbrokers@mail.bg

“Ем Ес Джи БГ”ООД
Представлявано от: Милена Лазарова
ул. Свети Наум №24,ет.3, 1421 София
тел.: 02/ 963 45 28, 02/ 963 24 81
e-mail lazarova@msg-bg.net

“ЗБК Балканъ”АД
Представлявано от: Йордан Велев
бул. Цар Борис ІІІ №7, ет.2, 1612 София
те.: 02/ 91 798 60, 02/ 917 98 88
e-mail office@zbkbalkan.com

ЗБК “Варекс”ЕООД
Представлявано от: Георги Панков
ул. Париж №8,1000 София
тел.: 02/ 930 99 70, 80, 02/ 930 99 79
e-mail vareks@vareksgroup.com

Зи Файненс ЕООД
Представлявано от:Валентин Занев
ул.Юрий Гагарин 30Б, София 1113
тел.:02/ 462 70 42,факс: 462 70 41 
e-mail  office@zfinance.eu

Интерприма
Представлявано от: Биляна Кръстева Минева
гр.София  бул.България № 56А ет.3
тел. 858 66 64, 858 66 66, факс 858 77 77
e-mail office@bg-ins.com

Иванова ЕООД
Представлявано от Петя Иванова
г.Пазалджик 4400 ул.Дар Шишман №7
тел. 0888613757
e-mail:pettiaivanova@abv.bg

КЗЦ “Булстар”ЕООД
Представлявано от: Анета Петрова
ул. Цар Асен №3, 1000 София
тел.: 02/ 980 80 05, факс: 980 42 93
e-mail bulstar_sofia@abv.bg

„Карол Стандарт”ЕООД
Представлявано от: Диляна Атанасова
бул. Христо Ботев №57 вх.1, София
1303
тел.:980 04 86
e-mail atanasova@karoll.net

“Кварта”ООД
Представлявано от: Христо Христов
ул. Жорж Папазов №6, пк 27, 8600 Ямбол
тел.: 046/ 66 33 03, факс 046/ 63 301
e-mail kvarta@abv.bg
 
Корект консулт-Д ООД
Представлявано от Димитрия Пандърска
тел.032/ 625 781
e-mail:korektkonsult@abv.bg

“Лаинс Брокер” ООД
Представлявано от: Антоанета Въжарова
бул.Александър Стамболийски"№34 , 1301 София
тел. 02/ 953 35 10, факс 02/ 953 35 14
e-mail lines@mail.bg

“Лайф Брокер”ООД
Представлявано от: Албена Тонева
жк Младост бл.24, офис3, 1750 София
тел.: 02/ 97535 06, 088 862 58 64
e-mail atoneva@lifebroker-bg.com

Лекс Инс ООД
Представлявано от: Надежда Йорданова Каракашева
гр.Варна 9000 бул.Мария Луиза 21, офис 2 и 4
тел. /факс 052/ 639 860
e-mail insurance@lex-cityconsult.com

”Лаки Брокерс”ЕООД
Представлявано от: Юлиана Божилова Филипова
гр.Стара Загора 6000, ул.Сава Силов № 80
e-mail Lucky.broker.sz@abv.bg

"Магнета" ЕООД
Представлявано от: Антония Димчева
гр.Добрич 9300, ул.Кирил и Методий №9
тел/факс 058/62 22 33
e-mail office@magneta.biz

“МВМ-1”ЕООД
Представлявано от: Боян Ангелов
бул. П.Евтимий №53,вх.А,ап.7, 1504 София
тел. 02/951 68 56, 02/951 56 57
e-mail mbm_1@abv.bg

“Маринс Интернешънъл” ЕООД
Представлявано от: Иван Дончев
ул. Граф Игнатиев №40, 9000 Варна
тел. 052/ 66 55 107, факс: 052/ 602 537
e-mail office@marins.bg

"ММ Застрахователен брокер" ООД
Представлявано от:Мария Богданова
ул.Чавдар Мутафов №5 , 1700 София
тел. 02/868 60 72, 868 71 27 , факс 02/ 868 74 17
e-mail  office@mm-bulgaria.com

„Налбантов и син”ЕООД
Представлявано от: Георги Налбантов
ул. Кирил Христов №8, ет.1, 4000 Пловдив
тел.: 032/ 641 045
e-mail insbroker@abv.bg

“Новис Брокер”ООД
Представлявано от: Атанас Янков
жк Трошево бл.12,ет4,ап.58, 9000 Варна
тел.: 088 838 00 06
e-mail senini@abv.bg

“ПАК-2006” ЕООД
Представлявано от: Величко Янков
ул. Зеленка №1, Велико Търново
тел./факс: 062/ 652 041
e-mail pack@gbg.bg

Парида 08 ЕООД
Представлявано от: Добринка Талева
гр.Пловдив 4000 , ул.Преслав №12
тел. 032/ 620711
e-mail:parida.taleva08@gmail.com

“Приват инженеринг”ЕООД
Представлявано от: Данета Желева
бул. В.Левски №47, ет.3, 1000 София
тел. 02/ 980 7101, факс: 02/ 980 70 72
e-mail office@bulgariaholding.com

„Първа Застрахователна Посредническа Къща ”ЕООД
Представлявано от: Костадин Пеев
ул. 11-и август №5, ет.3, ст.4, 4000 Пловдив
тел. 032/ 62 56 85, факс: 032/ 62 16 01
e-mail pzpk@abv.bg

Петрол АД
Представлявано от: Светослав Стефанов Йорданов
гр.София 1407, бул.Черни връх 43
тел. /факс 625 080
e-mail office@petrol.bg

Полимекс-София ЕООД
Представлявано от: Георги Христов
гр.София, жк Дружба -1, бул.Асен Йорданов №14
тел 965 13 98
e-mail info@polymex.com

Районен Кооперативен Съюз
Представлявано от:Лазал Филчев
ул. Брезовско шосе №142, 4000 Пловдив
тел.: 032/ 905 217, 032/ 957 063 факс: 032/ 953 134, 032/ 964 127
e-mail lora_rada@mail.bg

“Райфайзен застрахователен брокер”ООД
Представлявано от: Петя Терзиева, Гергина Шуманова
бул. Цариградско шосе №101, ет.6, 1113 София
тел.:02/ 817 42 67, факс: 02/ 973 30 94
e-mail gergina.shumanova@insurance.raiffeisen.bg

“Рила Брокер”ООД
Представлявано от: Ирина Шилегарска и Евгений Белчев
ул. Доспат №35 ет.2, 1408 София
тел.: 02/ 8518 418, факс: 02/ 9533602
e-mail office@rilabroker-bg.com

Сивов-груп ЕООД
Представлявано от: Иван Иванов Сивов
гр.Бургас, бул.Стефан Стамболов№ 88, ет.1
тел. /факс 056/81 11 99
e-mail sivov@abv.bg

Старком Брокер ЕООД
Представлявано от Нина Котова
г.София 1324, ул.Орион №84
тел. 974 20 56
e-mail:starcom_broker@abv.bg

“Тетра Иншуранс” АД
Представлявано от: Чавдар Трендафилов
ул. Алабин №6, 1301 София
тел.: 02/ 987 76 34, факс 02/ 980 64 72
e-mail office@tetrains.com

“Токуда Брокер”ООД
Представлявано от: Юлиян Стамболджиев
бул. Е.Георгиев №79, 1142 София
тел.: 02/ 987 15 39, 02/ 981 34 52
e-mail office@tokudabroker.com

Ти Би Ай Кредит ЕАД

Представлявано от: Валентин Ангелов Гълъбов
гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев № 52-54
тел. 816 37 77
e-mail office@tbicredit.bg

ЗБ”Тогедър”ООД

Представлявано от: Иван Георгиев Сотиров
гр.Варна 9000, жк. Чайка бл.68 вхБ ап57
тел.  0888876371
e-mail together@gmail.com

ТТ ИНС ЕООД
Представлявано от:Тихомир Станев
гр.София 1000,бул.Ал.Стамболийски" 125-2 ет.5
тел.986 53 35, факс 986 53 88, 088 775 85 89
e-mail stanev@ttins.eu


”Уни Риск” ЕООД
Представлявано от: Гергана Рашкова
ул. Христо Белчев №1, ет.4, 1000 София
тел.: 02/ 926 89 62, 02/980 58 24
e-mail  g.rashkova@unirisk-bro.com


УНИФИНАНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД
Представлявано от: Пламен Минев
гр.София 1111,бул.Шипченски проход №9 ет.4 офис10
тел. 400 14 20 факс 400 14 26 0882597005
e-mail headoffice@unifinance.bg  vesela.gizdova@unifinance.bg


КД "Файненшъл пойнт" ЕООД
Представлявано от: Александър Николов Бужанин
гр.София 1504, бул.Княз Ал.Дондуков №79-81 ет.4
тел. 02/ 933 79 20 факс 933 79 37
0886098261
e-mail mhristova@kd-financialpoint.bg

ФинБрокерС ЕООД
Представлявано от :Надя Николова-Ангелова
г.София  бул.Витоша 176
тел.  0878744835
e-mail:info@finbrokers.net
www.finbrokers.net


Фокс ЕООД
Представлявано от: Румяна Папазова
гр.Пловдив, ул.Волга №49
тел.032/642166  032/642166 ,факс :032/642168
e-mail zastrahova_fox@yahoo.com,

“Хермес Консултинг”ООД
Представлявано от: Александрина Колева
бул. Иван Вазов №42,ет.2, 1000 София
тел.: 02/ 986 34 83, 980 32 24
e-mail office@hermesco.com

Холи Инс БГ ЕООД
Представлявано от : Ненко Ненков
г.София кв.Южен парк бл.28 вх.А ет.1
тел. 0888322766
e-mail:nnenkov@holyins.eu

 
“Чеси Инс Брокер”ООД
Представлявано от: Богомил Петков
ул.Оборище №39, 4000 Пловдив
тел.:032/969 978, 032/969 887
e-mail zuzik_61@abv.bg

Застрахователен Брокер ЕФ БИ КОНСУЛТ ООД
Представлявано от: Румен Димитров
бул."джеймс Баучер" № 76, 1407 София
тел.:02/866 00 80,т/ф 866 00 87
e-mail m.atanasova@fbconsult.eu

Кредит Център ЕООД 
Представлявано от: Тихомир Тошев
тел.:02/810 33 63, ф810 33 73
пл.България № 1 София
e-mail vkondakova@creditcenter.bg

ЗБ Къща -София Ауто АД
Представлявано отАспарух Асенов
г.София 1517, бул.Ботевградско шосе №239
тел. 816 36 10/ факс 816 36 11
e-mail : a.asenov@sofiaauto.bg

 Консулт Партнърс ЕООД
Представлявано от Светослава Пенева
г.София 1407, ул.Банат №21 ап.2
0899883030
e-mail:dias@dir.bg

Ню Едишън ЕООД
Представлявано от Любомил Анастасов
г.София 1113, ул. Елисавета Багряна 14 ет.2
тел.870 36 16 / факс 870 68 58
e-mail: new_edition_sofia@abv.bg

"ЗБ ЕФКО ИНС" ЕООД
Представлявано от : Борис Борисов
тел.02/ 805 27 27 ,ф 805 27 17
ул."Свиленица"№14, 1463 София
e-mail office@efcogroup.bg

Йоанна 97 ООД
Представлявано от Йоанна Спасова-Митева
г.София 1680, ул.ЗвъникаІ-3, ап.1
тел. 958 65 61, 958 65 04 / факс 958 15 62
e-mail: ioannains@abv.bg 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки