Виена Иншурънс Груп отбелязва силни резултати през първата половина на 2021 г.

21 Август 2021 г.,zastrahovatel.com


 

  • Обемът на премиите с ръст от 3,5% до 5,77 млрд. евро
  • Печалбата преди облагане нараства с 25% до 251 млн. евро
  • Комбинираният коефициент се подобрява с 0,3 процентни пункта до 95,2%
  • Коефициентът на платежоспособност от 267% към 30 юни 2021 г. отразява силни капиталови ресурси

Резултатите на Виена Иншурънс Груп за първата половина на 2021 г., са особено положителни и всички основни стойности сочат към значителни подобрения спрямо същия период от предходната година, както и към запазване на стабилното представяне през продължаващата пандемия на Ковид-19.

„Развитието на дейността на VIG Group продължава на нивата отпреди пандемията на коронавирус. Значителният ръст както на премиите, така и на печалбите е постигнат в предизвикателна среда, тъй като пандемията не затихна през първата половина на годината и повлия върху всекидневието ни в различни степени. Считам, че нашият бизнес модел, който предоставя на всички регионални компании от Групата предприемаческата свобода да адаптират своите продукти и решения към местните нужди, представлява положителен фактор за стабилното ни развитие. Това ни позволява, като най-голямата международна застрахователна група в Централна и Източна Европа, да реагираме бързо и индивидуално в различните ситуации във всяка страна от този регион”, обяснява главният изпълнителен директор на VIG Елизабет Щадлер.

 

Премиите нарастват до 5 773 млн. евро

Премиите се развиват във силно възходяща посока, независимо от променливите ефекти на Ковид-19 върху пазарите на VIG, като нарастват с 3,5% до 5 773 млн. евро. С изключение на животозастрахователните продукти с еднократна премия, всички продуктови линии бележат увеличение. Премиите при застраховките на друго имущество и злополуки нарастват с 5,7% до 2,9 млрд. евро. При автомобилното застраховане ръстът на премиите е значителен – със 7,3% до 709 млн. евро при Каско и с 3,7% до 810 млн. евро при Гражданска отговорност на автомобилистите. Премиите по здравното застраховане нарастват до 368 млн. евро (+3.3%). Докато застраховките „Живот” с периодични премии достигат 1 362 млн. евро (+1,9%), в съответствие с корпоративната стратегия, застраховките „Живот“ с еднократна премия бележат спад с 6,7% и са 446 млн. евро. Най-голям ръст на премиите отчитат пазарите в Чехия, Полша, Румъния и Унгария. Разходите за обезщетения и застрахователни услуги, намалени с дела на презастрахователите, възлизат на 3,6 млрд. евро, като са с 0,9% по-високи спрямо същия период на предходната година.

 

Печалбата преди облагане се увеличава с 25%

Печалбата преди облагане, в размер на 251,4 млн. евро, надхвърля с 25% стойността от предходната година, като включва провизиране за Ковид-19 и за неблагоприятни метеорологични събития. Печалбата след облагане и отчитане на неконтролиращи участия достига 186,3 млн. евро през първата половина на 2021 г., което представлява увеличение с 47,5%.

Регулаторният коефициент на платежоспособност на VIG Group възлиза на 267% към 30 юни 2021 г., което показва, че капиталовите ресурси остават силни и стабилни. Финансовият резултат (в т.ч. резултатът на компании с консолидиран собствен капитал) е 353,6 млн. евро през първата половина на 2021 г., което е намаление с 8,9% спрямо предходната година. То се дължи главно на спад при реализираните печалби и загуби. Възвръщаемостта на собствения капитал преди облагане се подобрява от 9,1% на 11%. Към 30 юни 2021 г. инвестициите на VIG Group възлизат на 37,5 млрд. евро.

 

Комбинираният коефициент продължава да се подобрява

Комбинираният коефициент на VIG Group на ниво 95,2% е с 0,3 процентни пункта по-нисък от предходната година. Това подобрение е постигнато въпреки осезаемите ефекти от претенции поради метеорологичните събития към края на юни 2021 г., благодарение на цялостното подобрение при ликвидацията и допълнителните мерки, приложени по корпоративната програма „Agenda 2020“ и новата стратегическа програма „VIG 25“ за подобряване на комбинирания коефициент.

 

Перспективи за 2021 като цяло

Освен продължаващата пандемия и силната несигурност относно по-нататъшното развитие и ефект на бързо разпространяващия се Делта вариант на вируса, други природни бедствия като наводненията през юли също могат да окажат влияние върху развитието на дейността през втората половина на 2021 г. „Независимо от това, ние сме уверени в достигането на целите ни за 2021 г., не на последно място благодарение на нашата разумна политика за провизиране. В тази връзка, можем да потвърдим направената прогноза за премии от около 10,4 млрд. евро, както и на печалба преди облагане в диапазона между 450 и 500 млн. евро. Нашият комбиниран коефициент се очаква да бъде около 95%“, заявява Елизабет Щадлер, потвърждавайки прогнозата за 2021 г.

 

Уточнение

Настоящото съобщение съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп (Wiener Versicherung Gruppe) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Виена Иншурънс Груп. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. Виена Иншурънс Груп не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки