Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за 
             15.3.2012 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,32825 лв 1,32597 лв 1,33926 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,32428 лв 1,34689 лв 1,37766 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,31183 лв 1,25092 лв 1,29578 лв 1,10711 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,21415 лв 1,19224 лв 1,21250 лв 0,00000 лв
"АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД 1,32496 лв 1,34024 лв 1,33884 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,29428 лв 1,42772 лв 1,44042 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 0,85869 лв 1,20623 лв 1,25871 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,27337 лв 1,23778 лв 1,30604 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,06727 лв 1,13495 лв 1,13475 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,12997 лв 1,15571 лв 1,20465 лв 0,00000 лв

* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев. 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки