„Гражданска отговорност” на прага на новите лимити

04 Юни 2012 г.,zastrahovatel.com
*Готови ли са застрахователите с новите тарифи *10% е средногодишното нарастване на цената на застраховката

От 1 юни т.г. лимитите на отговорност по най-масовата застраховка  - задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се увеличават двойно – 2 000 000 лв. за имуществените вреди; 2 000 000 лв. за едно увредено лице /неимуществени вреди и 10 000 лв. за повече от едно увредено лице. Как ще се отрази това върху цените? Дали ще има драстично увеличаване, или ще наблюдаваме поредния „български синдром“ - съобразяване с ниските доходи на българите по време на криза?

Това бе една от дискутираните теми на състоялия се на 15 май т.г .в София, хотел „Шератон“, дискусионен панел по общо застраховане в рамките на форума „ШУМЪТ НА ПАРИТЕ“. В дискусията участваха мениджъри на най-големите „играчи“ на пазара на общото застраховане – Цветанка Крумова, член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Армеец“; Николай Генчев, председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗК „УНИКА“ АД; Здравко Шушков, зам.изпълнителен директор на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД ; Стоян Проданов, заместник-председател на СД и изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс“ АД ; Коста Чолаков, изпълнителен директор на „Интерамерикан България“ЗЕАД, и Стефан Софиянски, председател на УС и изпълнителен директор на ЗК „Лев Инс“ АД.

 

ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 

Основният фактор, който ще повлияе на увеличаването на цените по задължителната застраховка, ще бъде различието на риска, който се поема от българските застрахователи при трансграничните пътнотранспортни произшествия, т.е. по щети, които ще настъпят в чужбина, стана ясно на дискусията.

Лимитите на отговорност през изтеклите години бяха увеличавани многократно, което не означаваше автоматично увеличаване на цените по застраховката – обяснява Стефан Софиянски.  - Цената по най-продаваната застраховка се определя от регулацията и от актюерските изчисления. Наскоро беше приета регулация, съгласно която застрахователните компании изчисляват тарифите си по застраховката съобразно методика, одобрена от Комисията за финансов надзор. Методиката е изградена въз основа на информация с данни  ( приходи, разходи и изплатени обезщетения) за развитието на пазара за изтекъл период от време. Най-силно влияние върху тарифите по застраховката оказват обезщетенията за неимуществените вреди. Що се отнася до имуществените вреди те са почти константна величина и дори да има минимално увеличение на консумативите, тези обезщетения се изчисляват доста по-лесно. В момента се работи по изработването на препоръчителна методика за изчисляване на неимуществените вреди; ползва се чуждият опит, но в крайна сметка справедливото определяне на обезщетенията се прави в съда. Затова според Софиянски двойното увеличаване на лимитите на отговорност не е обезателно свързано с присъждане на обезщетения в двоен размер от досегашните. Според него тези лимити са определени на европейско ниво и касаят европейски стандарти, а българският стандарт на живот е доста по-нисък. От друга страна, български водачи на автомобили все повече пътуват зад граница и предизвикват пътнотранспортни произшествия. Това означава изплащане на обезщетения от българските застрахователи, високи обезщетения, срещу които стоят сравнително по-ниски премии. Така двойното увеличение на лимитите ще означава по-високи обезщетения, заплащани в чужбина, и това, естествено, ще рефлектира и в тарифата по застраховката според Стефан Софиянски.

 

Защо цената на българския живот е по-ниска от тази на германския?

 

Защото става дума за застрахователен бизнес, а не за благотворителност, според Цветанка Крумова . И още, защото става дума за различен стандарт на живота тук и в напредналите европейски държави. А обезщетенията имат икономическо измерение. Като основен измерител за стандарта на живот може да се посочи брутният национален доход на глава от населението. А той не се е увеличил спрямо 2007 - 2008 г. България за съжаление се намира в дъното на тази скала. Съотношението между нас и Люксембург в тази таблица е 11.5 пъти, т.е. 1150 процента. Пет-шест  пъти по-ниско пък е съотношението между България и Гърция и Италия; дори в сравнение с Румъния изоставаме с 1.5 пъти по-нисък брутен национален доход на глава от населението.

Крумова сподели, че определянето на лимитите на отговорност е политическо решение.  То ни присъединява към цялата европейска среда, като хармонизира нашето законодателство с европейското. В Европа обаче икономиките не се развиват по еднакъв начин и не са съизмерими. Когато се изравнят, тогава ще може да се говори и за изравняване на обезщетенията. Известно е, че българската икономика изостава значително. Приемането на високите лимити нямат нищо общо с икономическата среда в РБългария, а по-скоро е свързано с присъединяването ни към ЕС. Независимо от това нашият живот не е станал по-скъп, нито сме станали по-богати. От тук и определянето на обезщетенията за неимуществени вреди не могат да бъдат неимоверно високи, независимо че въпросът е много деликатен, когато става дума за тежки произшествия със смъртни случаи или тежка инвалидност, сподели Цветанка Крумова.

Известно е, че в Европа съществуват държави с безлимитни обезщетения по неимуществените вреди, като Франция, Люксембург и др. Така при смъртни случаи обезщетенията могат да бъдат на космически цени. Затова българските застрахователи са задължени да имат солидни презастрахователни програми, за да могат да се справят с подобни обезщетения в случай на беда.

Средният размер на обезщетенията по неимуществените вреди обаче, пледирани от адвокатите  не само зад граница, но и  в България, нараства драстично. Затова предстоящото повишаване на лимитите на отговорност явно ще повлияе и върху цената по застраховката. С колко ще поскъпне „Гражданска отговорност“ на автомобилистите?

Неясен остава отговорът за параметрите на повишените нови цени по застраховката поради силната конкуренция на този пазар.

Цените по застраховката непрекъснато растат плавно през последните години и догонват реалните размери на обезщетенията – обяснява Коста Чолаков,  като направи сравнение с други държави. Ако в България в момента средната цена по застраховката е 105 евро, в Румъния е 200 евро, в Словакия е 300 евро, в Македония – 120 евро. Това означава, че на българския пазар цените са догонващи развитието на риска, защото ги спира голямата конкуренция между продавачите на тези полици.

Според  Стоян Проданов в България ще се запази най-динамичната цена по тази застраховка в целия Европейски съюз поради обективни причини – голямата разлика в стандартите на живот. По-високата цена ще се формира поради новите тенденции – по-голяма мобилност при придвижванията на автомобилите зад граница, което води до по-високи обезщетения при пътни произшествия, предизвикани от български граждани зад граница. Задържащ фактор за увеличение на цената е, от една страна, силната конкуренция на пазара, а от друга – ниското жизнено равнище на домакинствата и минималното потребление у нас , според Проданов. Тарифите  през последните десетина години не са променени драстично в страните от ЕС, докато в България има 10%-15% ръст през последните 5-6 години. Проданов прогнозира и в следващите 5-6 години динамично повишаване на цените.

 

Защитени ли ще бъдат потребителите на застраховката с достатъчни обезщетения?

 

Този въпрос  съвсем логично излиза на пръв поглед, при положение че в България застраховката е с догонващи цени. Ако цените не са калкулирани правилно, застрахователят не може да формира в достатъчна степен нужните резерви и не успява да отговори адекватно на исковете за обезщетения.

Ако сме принудени да следваме цените, които пазарът определя за „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, ще можем да продаваме на цени по-ниски от определените, то новата директива „Платежоспособност 2“ изисква цените да бъдат в достатъчен размер, за да се покриват обезщетенията в достатъчен размер – споделя  Николай Генчев. И допълва, че застрахователната индустрия доста години работи на загуба по тази застраховка и ще продължава да е така по обективни причини – драстично увеличаване на лимитите на отговорност, но невъзможност за драстично увеличаване на цената по застраховката.

Все пак според Здравко Шушков пазарът ще регулира цената, която все повече ще се доближава до реалната, защото останалите застраховки са по-слабо продаваеми през последните няколко години.  Това води до плавното повишаване на цената й  ( с около 10 % годишно) за сметка на намаления обем на продадените други видове застраховки, включително и автокаско. В годините преди финансовата и икономическа криза, преди 5-6 години,  останалите застраховки като относителен дял бяха повече и повечето застрахователи си позволяваха да работят на загуба по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Сега според Шушков това е невъзможно, защото не може да се компенсира от намаления дял на продаваните видове продукти в портфейлите на застрахователите.

В заключение специалистите се обединиха зад обобщението, че въпросът за повишаването от 1 юни т.г. на лимитите на отговорност е политически въпрос. Регулациите през последните години са променени и са приети допълнителни резерви в компаниите по тази застраховка. Така че застрахователните компании са достатъчно сигурни и липсва системен риск, който да застрашава пазара.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки