Каско на МПС

Обект на застраховката са МПС с издадени в Република България регистрационни номера. МПС с чуждестранна регистрация и прикачени устройства с транзитна регистрация са обект при специално договаряне. Застраховката се прилага в два основни подвида: “Частично каско”; “Пълно каско”.

“Частичното каско” покрива загуби в резултат на : пожар, възникнал при експлозията на МПС; гръм/мълния/; експлозия; имплозия; буря /ураган/; градушка; проливен дъжд; наводнение; увреждане от действието на внезапно появили се подпочвени води или морски вълни; авария на инсталации за пренос на газове и течности /водопроводни, канализационни, паропроводни и други инсталации/; падане или сблъскване от летателни апрати и тела или предмети от тях; авария от сблъскване на МПС с подвижни предмети или други МПС; от паднали твърди тела и предмети; късо съединение в електроинсталацията; експлозия в резервоара; падане или обръщане;злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в счупване, изкъртване, издраскване, заливане с химикали; нанесени повреди от лица и вещи, намиращи се в МПС при аварийна ситуация, наложена от форсмажорни причини; от внезапно товорил се капак или врата по време на движение; от химикали попаднали върху МПС; пожар, възникнал извън времето на експлоатация, с изключение на пожар, предизвикан от злоумишлени действия на трети лица.

При “Пълното каско” застрахователят покрива, освен рисковете по “Частичното каско”, и: кражба на цялото МПС, кражба чрез взлом на стъклата и допълнително монтирано оборудване; кражба на отделни детайли и части, констатирани от компетентен орган, след намирането на откраднатото МПС; злоумишлени действия на трети лица; щети причинени от взривни устройства; умишлен пожар на МПС; тероризъм.

Застраховката покрива още и направените разходи във връзка с претърпелите произшествие МПС. Тези разходи трябва да са целесъобразни, размерът им да може да бъде доказан от застрахования и да са свързани с: транспортиране от местопроизшествието до сервизната база, дома на собственика или охраняем паркинг; спасяване, намаляване или ограничаване на размера на щетите по МПС вследствие на застрахователно събитие; отговорно пазене на МПС в рамките на определения в условията по застраховката период; почистване вътрешността на купето.

Изключени рискове по застраховката са щети в резултат на: управление от неправоспособен водач; управление след употреба на алкохол над определени нормативи или под въздействието на силно упойващи вещества; умишлени действия на заинтересовани лица; нарушение на закона; износеност на отделната част; фабричен дефект или авария – обезщетението се намалява със сотйността на частта, причинила застрахователното събитие; разяждащи, запалителни или избухливи вещества, намиращи се в МПС, освен необходимите за експлоатацията му.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки