Строители на съвременното българско застраховане
Строители на съвременното българско застраховане Автор: Петър Андасаров
издателство: "Застраховател прес" София
година: 2007

За съвременното българско застраховане техният принос е исторически.
Тази уникална книга е изградена от публикуваните във в. „Застраховател прес" интервюта с изтъкнати български застрахова-тели в рубриката „Галерия Застраховател". Тя има най-дълъг живот и обхваща времето от 1994 година до днес, тоест от първия брой, излязъл от печат на 24 март 1994 година, в който е открита рубриката чрез интервюто с проф.д-р Христо Драганов, тогава генерален директор на „МИК-Автомобилно застраховане" АД.
Както и на цялостната първоначална концепция на Вестника, автор на рубриката е неговият основател Максим Максимов, който познаваше и познава отлично историята на съвременното българско застраховане и неговите строители. И в продължение на повече от 13 години тази негова идея - да се обхванат имената на всички значими застрахователи и чрез интервютата с тях да се състави и издаде книгата „Строители на съвременното българско застраховане" се реализира успешно. Критерият бе в нея да намерят място тези, които са с фундаментален, с голям принос В полагането на основите и изграждането на застрахователното дело в България след премахването на монополизма над него от ДЗИ и в частност от ЗПАД „Булстрад". Така по страниците на „Застраховател" се появиха интервюта с такива изключително интересни дейци на застраховането у нас като Борис Керемидчиев, Христо Добринов, Костадин Карагьозов, Симеон Дървингов, Димитър Попов, Добрин Георгиев, Македон Бонев, Лука Доков,
д-р Васил М. Попов, Иван Марински, Георги Абаджиев, Любомир и Мария Илиеви и други, като се стигне до тези от средното поколение и до най-младите, през последните няколко години.
И друг принос ще има тази наистина уникална книга - чрез проведените разговори с тези заслужили хора от застрахователната общност в различни периоди, през които премина и преминава българското застраховане.
Читателят ще се запознае с основните събития, които преживя и продължава да преживява, като: мъчителното раждане на първия Закон за застраховането, създаването на Асоциацията на българските застрахователи и на Съюза на частните застрахователи, на Дирекцията за застрахователен надзор и на „Гаранционен фонд - Задължително застраховане"; на фондация „Проф.д-р Велеслав Гаврийски" и на Асоциацията на застрахователните брокери в България, на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи „Зелена карта"; на Съюза на застрахователните агенти и на Съюза на застрахованите. И още - на Комисията за финансов надзор. Твърде дълъг, труден и, в края на краищата, успешен бе и процесът на лицензирането на застрахователните дружества в България, който сложи край на фрапантното силово застраховане у нас и създаде условия за нормално развитие на българския застрахователен пазар. Пак чрез интервютата са коментирани и такива събития като създаването на Кодекса за застраховане, създаването и обновяването на Наредба № 18 за задължителното застраховане, премахването на минималната рискова премия по задължителната застраховка „Гражданска отговорност" Много, безкрайно много са събитията и от рода на първото честване Деня (празника) на застрахователя - 1 октомври, както и на всички празници досега, стартирането на нови дружества на пазара и отпразнуване на различни годишнини на застрахователните компании. Интересно е да се види и научи какво са мислили и как са приемали тези най-добри професионалисти в застраховането развитието на нашия пазар и с установяването в неговата, все още свита ниша, на чуждите застрахователи, за техните първи стъпки, както и за реалното им вече присъствие в България. Целта и дълбокият смисъл на тези интервюта бе и си остава - чрез тях да се очертаят по такъв оригинален начин етапите в историята на съвременното българско застраховане.
Затова и решихме да ги публикуваме по реда на тяхното провеждане във времето с тогавашните им длъжности и снимки, за да се обхванат изминалите периоди до днес. Вратите на този своеобразен храм на съвременното българско застраховане остават отворени - в бъдещи нови издания на книгата ще намерят място още по-млади строители на съвременното застрахователно дело в България и ще бъдат обхванати нови очаквани и непредвидени с предизвикателствата си събития, особено след като вече България е член на Европейския съюз.
Осъществявайки идеята за създаването на книгата, която държите в ръцете си, вестник „Застроховател прес" и едноименният й издател изпълняват мисията си - първи, най-точно и най-богато да представят пред вас българското съвременно застраховане чрез практическия и теоретическия професионален труд на неговите първостроители.
Значи - техният принос е с историческо значение!
Петър Андасаров

Книгата съдържа и интервюта с настоящи видни застрахователи:

- Румен Янчев
- Максим Сираков
- Надежда Вънтова
- Димитър Желев
- Тодор Генчев
- Атанас Табов
- Ася Аксентиева
- Теменуга Ненова
- Петрозар Петков
- Максим Максимов
- Венислав Йотов и др.

Коментар:

Бизнес като всеки друг, но по-отговорен
Петър Андасаров представя първостроителите на застрахователното дело

Тодор Коруев

Писателят Петър Андасаров в тази книга е в ролята си на журналист, какъвто е бил и цял живот. В последните години той ръководи вестник "Застраховател" - специализирано издание за застраховане и осигуряване, и тематиката му е добре позната.
Сборникът с интервюта в респектиращ обем от близо 680 стр. "Строители на съвременното българско застраховане" (издава "Застраховател прес") в някакъв смисъл е първопроходец. Няма друга книга у нас, която да разказва за личностите, които създават и градят съвременното българско застраховане. Така че тя може да бъде основа на бъдеща история на тази дейност. Още повече, че интервютата имат изповеден характер и разказват освен за успехите, така също и за трудностите в изграждането на застрахователното дело у нас след премахването на монополизма над него от ДЗИ и в часност от ЗПАД "Булстрад". Естествено тези интервюта на Петър Андасаров тръгват от страниците на вестник "Застраховател". Идеята за рубриката "Галерия Застраховател" е на основателя на вестника Максим Максимов, известен познавач на историята на българското застраховане. Дебютът е в първия брой на вестника - 24 март 1994 г., Петър Андасаров разговаря с проф. д-р Христо Драганов, тогава генерален директор на "MIC-Автомобилно застраховане" АД. После идва ред на разговорите с изключителни дейци на застрахователното дело като Борис Керемедчиев, Христо Добринов, Костадин Карагьозов, Симеон Дървингов, Димитър Попов, Добрин Георгиев, Македон Бонев, Лука Доков, д-р Васил М. Попов, Иван Марински, Георги Абаджиев, Любомир и Мария Илиева и още много от средното и младото поколение. Общо интервютата са 94.
Българското застраховане преживя много перипетии, без което не би било такова, каквото е днес. Като демонополизирането, мъчителното раждане на първия закон за застраховането, създаването на Асоциацията на българските застрахователи и на Съюза на частните застрахователи, на Дирекцията за застрахователен надзор и на "Гаранционен фонд - Задължително застраховане" на фондацията "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и др. За всичко това разказват главните действащи лица в този процес, все доказани професионалисти. И благодарение на умело "разпитващия" ги Петър Андасаров, който не само владее трудното изкуство на интервюто, но отдавна плува добре във водите на тази нелека за журналиста тематика.
Достатъчно е читателят да разбере от книгата, че застраховането не е хазарт, че то е бизнес като всеки друг, но по-отговорен, че е сложна наука, която се учи цял живот, че философията на тази дейност е "плащай с удоволствие, отказвай със съжаление".

www.duma.bg/2007/1007

Последни книги
Застраховането в България
доц. д-р Алекси Тасев ИК Славина, 2012 г.
Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
50 години специалност застраховане и социално дело
Фондация Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Актуални проблеми на застраховането и осигуряването 2007
Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Икономика на застраховането
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Фондация Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Презастраховане
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Застрахователно право
Велеслав Гаврийски Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
“Оптимизиране на длъжностите в застрахователното дружество”
гл.ас. д-р Галина Димитрова “Авангард Прима”, 2010 г. г.
Застраховане
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева, Зорница Първанова ФорКом, София
Анализ на дейността на застрахователното дружество
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Нейков Университетско издателство "Стопанство", 1999 г.
Основи на презастраховането
Радослав Габровски "Абагар" ООД Велико Търново, 1998 г.
Строители на съвременното българско застраховане
Петър Андасаров "Застраховател прес" София, 2007 г.
Динамика на застрахователния пазар в Бьлгария
Доц.д-р Диана Иванова София, 2000 г.
Международни икономически отношения и застраховане
Проф.д-р ик.н.Христо Драганов Тракия - М София, 2004 г.
Капиталови системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)
Делови решения
проф. Румен Георгиев Академично издателство "Марин Дринов", 2006 г.
Здравно застраховане
д-р Ирена Мишева Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
Имуществено и лично Застраховане
Христо Драганов Марин Нейков "Тракия-М", 2000 г.
Общо застраховане - принципи и практика
Янаки Андреев ЗЕНИТ Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество , 2004 г.
Основи на застраховането
Йото Йотов, Боян Илиев Академично издателство "Ценов" Свищов, 2004 г.
Презастраховане
Христо Драганов "Тракия-М", 2001 г.
Застраховане
Христо Драганов Йордан Близнаков "Тракия-М", 2000 г.
Наръчник на застрователния посредник
Христо Драганов Румен Гълъбинов "Тракия-М", 2003 г.
Книга за парите
Методи Христов Станимир Христов "Абагар", Велико Търново, 2002 г.
Управление на риска
Христо Драганов "Тракия-М", 2003 г.
Застрахователен пазар
Боян Илиев, Ирена Мишева СА "Д.А.Ценов" - Свищов, 2005 г.
Застрахователният пазар
Диана Иванова, Ивайло Иванов Централна Кооперативна Банка АД, Застрахователно дружество "Армеец" АД, Химимпорт АД
Презастраховане
ЯНАКИ АНДРЕЕВ ЗЕНИТ Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004