ТБ Алианц България АДадрес: София 1202, бул. "Мария Луиза" № 79
телефон: 02/ 9215 404; 9215 407; 9215 414; 9215 487
факс: 02/ 981 9307; 980 21 02; 980 52 07; 980 52 00
e-mail: admin@bank.allianz.bg

уеб сайт: http://bank.allianz.bg


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002