"ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД"GRAWE GROUP


Основаването на Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE) през 1828 г. е тясно свързано с дейността на ерцхерцог Йохан - по-младия брат на първия австрийски кайзер Франц I. Дружеството е


създадено с решение на кайзера като "Имперско привилегировано взаимоспомагателно дружество срещу пожар", т.е. като сдружение за взаимопомощ при пожар.


След застраховките срещу пожар (1828), застраховките на мебели (1873) и застраховките на стъклописи (1877) през 1909 година в дейността на дружеството като четвърти дял е включена и застраховката срещу градушка. През 1913 година, последната преди войната, GRAWE постига изключителни резултати. През 1938 година в портфейла на дружеството влизат и застраховките „Злополука”, „Гражданска отговорност” и „Каско”. В периода след 1945 г. някогашното взаимоспомагателно дружество срещу пожар се превръща в модерна застрахователна компания.


През 1972 г. GRAWE прави и последната значима крачка при навлизането в различните застрахователни области, като включва животозастраховането в своята дейност. Оттогава дружеството предлага на своите клиенти почти всички важни застрахователни продукти и по този начин им гарантира сигурност и защита във всякакви ситуации. Чрез създаване на дъщерни застрахователни дружества, чрез закупуване на дялови участия в банки, на недвижимо имущество и инвестиционни дружества GRAWE се превръща в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Австрия.


За повече от 177 години история GRAWE не само устоява на световните войни, икономическите рецесии и кризи, но и претърпява неимоверно развитие.


ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД


"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие. Дружеството притежава лиценз за застрахователна дейност No 99 от 15.06.2000 г.  Концернът GRAWE Insurance Group притежава 100% от капитала на дъщерното дружество "ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД . Създаден е през 1828 г. като сдружение за взаимопомощ и пожар. Претърпява изключително бързо развитие и скоро се превръща в дружество с комерсиална цел, като непрекъснато разширява дейността си и в момента предлага почти всички видове застрахователни и финансови услуги. Разширяването на  областите на работа се осъществява чрез създаването на дъщерни дружества в Словения, Хърватска, Унгария, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Румъния, Молдова, Македония и Косово, както и чрез участие в банки и създаване на инвестиционни дружества.Придобиването и администрирането на недвижими имоти, чиято собственост заема значителен дял в структурата на активите на дружеството, представлява друг важен аспект на фирмената дейност. През 2008 г. GRAWE Group реализира премийни приходи в размер на 722 млн. EUR и управлява 3,8 млн. застрахователни договора.С този обем GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия. За концерна работят около 3223 висококвалифицирани сътрудници и агенти. Инвестициите на концерна в края на финансовата 2008 г. възлизат на 2,9 млрд. EUR, като допринасят значително за успеха на концерна и представляват негова солидна финансова основа.


"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е сред водещите компании, които предлагат дългосрочни валутни спестовно-осигурителни програми в България. Нашите продукти са разработени въз основа на съвременни европейски стандарти и следват традицията на компанията майка със 180 годишен опит в застраховането. Компанията се отличава най-вече с качеството на продуктите, високото ниво на обслужване и професионализма на служителите и партньорите си. Основна задача, която дружеството си поставя е сигурността и благополучието на клиентите.


За 2008 г. GRAWE е отличена с престижната награда за най-препоръчван застраховател на Австрия.


 Управителен съвет


Гернот Райтер -  Председател на Управителния съвет   и Изпълнителен директор


Габриела Генова  - Член на Управителния съвет и Финансов директор


Надежда Щерева  -  Член на Управителния съвет и  Оперативен директор


 


Надзорен съвет


Гюнтер Пухтле  - Председател на Надзорния съвет,
Член на Управителния съвет на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ


Д-р Отмар Едерер - Зам. председател на Надзорния съвет, 
Генерален директор на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ


Д-р Михаел Дрексе - Независим член на Надзорния съвет


 


Резултати

 

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД"
Д-р Гюнтер Пухтлер
Д-Р ГЮНТЕР ПУХТЛЕР

Председател на Надзорния съвет,
Роден на 27 януари 1959 год. в Лайбниц, Австрия. Доктор е на икономическите науки към университета в Грац и е инж. по техническа математика и информатика към техническия университет в Грац. Започва професионалната си кариера като лектор в университета, успоредно е и ръководител към австрийската Академия за ръководни сили. Бил е мениджър и ръководител на отдела на Price Waterhouse в Мюнхен. След това е директор по пласмента и член на Управителния съвет на фирма „Сензортехникс” в град Мюнхен. През 1997 год. започва своята кариера в GRAWE в Грац като прокурист и ръководител на отдел „Животозастраховане и договори”, като от 2000 год. е член на Управителния съвет и ръководи отдел Обработката на данни в концерна, отговаря за дъщерните дружества в областта на животозастраховането.
Д-р Гернот Райтер
Д-Р ГЕРНОТ РАЙТЕР

Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Роден на 3 септември 1968 год. в Грац, Австрия. Доктор по икономико-инженерни науки, дисертация в областта Обща микроикономика. От 1994 год. е асистент към Института по обща макроикономика и социология на предприятието на техническия университет в Грац. През 1998 г. започва работа в Сименс Матсушита Компонентс в гр. Мюнхен в отдел „Маркетинг и пласмент”. От 1999 г. започва кариерата си в GRAWE като асистент към управителния съвет на генералния директор д-р Отмар Едерер. От юли 2000 год. е член на Управителния съвет на ГРАВЕ България, а от 2001 год. е ръководител на отдел „Животозастраховане” на GRAWE.
Д-р Отмар Едерер
Д-Р ОТМАР ЕДЕРЕР

Зам. председател на Надзорния съвет
Генерален директор на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ
Надежда Щерева
НАДЕЖДА ЩЕРЕВА

Член на Управителния съвет и Оперативен директор
Габриела Генова
ГАБРИЕЛА ГЕНОВА

Член на Управителния съвет и Финансов директор


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки