страници:
  • 05 Ноември 2008 г., zastrahovatel.com
Финансовата криза:Цената на алчността
  • 29 Септември 2008 г., zastrahovatel.com
Обезпечителният фонд започва да плаща от октомври
Одобрените от съда безспорни вземания са 278, на обща стойност 1 560 397 лева. Парите ще бъдат преведени на потребители на застрахователни услуги на обявените в несъстоятелност МЗК „Европа” и ЗК „Хилдън”
  • 21 Юли 2008 г., zastrahovatel.com
Тема с продължение:Има ли картели между застрахователите?
Цв.Крумова:Намирането на рисковата премия за ГО за целия пазар не нарушава конкуренцията, а напротив, ако беше реализирано би имало положително влияние върху нея
  • 02 Юли 2008 г., zastrahovatel.com
КАТ:Над 90% е установеният процент на обхванатите със застраховка “Гражданска отгворност” МПС
Остава открит въпроса, дали този процент съвпада с водената от Гаранционния фонд и КФН статистика
  • 15 Юни 2008 г., zastrahovatel.com
Световната банка представи катастрофично проучване за България и вариант за регионален пул
Проектът на СБ предвижда създаването на регионална катастрофична схема, която да обхваща 10 държави от Югоизточна Европа и на която България да стане член
  • 06 Май 2008 г., zastrahovatel.com
Застрахователният пазар нарасна на 1,51 млрд.лева през 2007 г.
Брутният премиен приход по общо застраховане за 2007 г. възлиза на 1,27 млрд. лв., с което е реализиран ръст от 19,7 % на годишна база.Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при застраховки „Застраховка на кредити” (54,2 %), „Авто...
страници:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки