ЗАД “Алианц България”

ЗАД “Алианц България”

Седалище и адрес на управление:

адрес: гр. София 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" №59
телефон: тел. 070010919
факс: 02/ 986 08 10
e-mail: marketing.sales@allianz.bg

уеб сайт: WWW.ALLIANZ.BG/SITE/PAGE.PHP?PAGE=ZPAD

Система на управление
ЗАД "Алианц България" е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет

Надзорен съвет

Атанас Табов – Председател
Максим Сираков - Зам. председател
Елена Христова
Димитър Гайдаров

Управителен съвет
Пламен Ялъмов – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет
Орлин Пенев – Изпълнителен директор и Зам. председател на Управителния съвет
Атанас Юруков – Изпълнителен директор

Лица, представляващи дружеството
Димитър Желев - Изпълнителен директор
Пламен Ялъмов - Изпълнителен директор
Теменуга Ненова - Изпълнителен директор
Атанас Юруков - Изпълнителен директор
Орлин Пенев – Изпълнителен директор

История

Основано на 22 март 1991 г. Застрахователно и презастрахователно дружество “България” e първото частно застрахователно дружество на българския пазар след повече от 40 години държавен монопол.

ЗАД “България” е ядрото, около което се организира структурата на Холдинг “България”.

На 16.11. 1998 г. е обявено придобиването на 51% от акциите на “България Холдинг” от един от най-големите застрахователи в света Allianz AG – Мюнхен. С това се поставя началото на “Алианц България Холдинг”, а клиентите на дружествата от групата печелят на своя страна една стабилна международна компания и многогодишен опит, разширяване обхвата на покритите рискове, професионализъм и коректност, още по-високи стандарти (съответстващи на международните) за качество на обслужване и управление на всички видове ресурси.

Предмет на дейност: застраховане и презастраховане.

ЗАД „Алианц България” предлага пълната гама от общозастрахователни продукти, осигуряващи сигурност и спокойствие на своите клиенти. С повишаване на застрахователната култура на населението и утвърждаването на „Алианц България” като лидер на застрахователния пазар все повече фирми и домакинства в страната ползват услугите на дружеството. Основните продукти в застрахователния портфейл са традиционните за българския пазар застраховки:

  • “Имуществено застраховане”
  • “Каско”
  • “Гражданска отговорност на моторни превозни средства”
  • "Транспортно застраховане"
  • “Обща гражданска отговорност”
  • “Гаранции”

Клонова мрежа

ЗАД “Алианц България” има мрежа от 39 генерални представителства, над 110 представителни офиса в цяла България и мрежа от 3000 висококвалифицирани застрахователни съветници.

Чрез тях  дружеството гарантира качествено обслужване на всички свои клиенти.

Резултати

Бруто премиен приход

  Бруто премиен приход Пазарен дял
2000 59 037 000 лв. 17.23%
2001 69 496 000 лв. 17.78%
2002 84 584 058 лв. 18.12%
2003 94 238 085 лв. 15.93%
2004 111 791 026 лв. 15.25%
2005 132 737 208 лв. 14.44%
2006 140 884 891 лв. 13.29%
2007 149 183 447 лв. 11.76%


Уставен капитал
Уставният капитал на дружеството е в размер на 18 030 000 /осемнадесет милиона и тридесет хиляди/ лева.

Основен акционер
"Алианц България Холдинг" АД


№ и дата на лиценза за извършване на застрахователна дейност
16/16.07.1998година  

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАД “Алианц България”
Орлин Пенев
ОРЛИН ПЕНЕВ

Заместник-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Орлин Пенев е роден на 6 март 1956 г. в гр.Бургас. Завършил е ВМЕИ, Варна и Бургаския свободен университет, специалност финанси. Специализира в Allianz Management institute и Swiss Re Academy.Своята кариера започва в ЗПАД "Булстрад" като специалист по морско застраховане. Бил е управител на Генералната агенция на ЗПАД "България" в Бургас. По-късно става изпълнителен директор на ЗК "Туринс" АД, след това последователно е управител на застрахователен офис "Европа" на ЗПАД "Алианц България", изпълнителен вицепрезидент на "Маркетинг, продажби и реклама" на Алианц България Холдинг, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България". От 2001 г. е изпълнителен директор на ЗПАД "Алианц България".

Димитър Желев
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ

Изпълнителен директор
Завършил е Английска езикова гимназия – гр. Русе, и след това висше образование в УНСС – гр. София, специалност “Икономика и управление на транспорта”.
Специализирал е в Munich Re, Германия (Застраховане на инженерни рискове), в SCOR, Франция (Презастраховане), в TIAA CREFT – Ню Йорк, САЩ - най-големия американски пенсионен фонд. Професионалната си кариера започва през 1986 г. в ЗПАД „Булстрад” като специалист “Имуществено застраховане”, а по-късно и главен специалист “Презастраховане”. В края на 1990 г. става един от основателите на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “България”.
До януари 2008г.е заемал длъжностите:  Зам.-председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на “Алианц България Холдинг” АД  Председател на Управителния съвет на Търговска банка “Алианц България” АД  Председател на Управителния съвет на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Алианц България”  Член на Съвета на директорите на Застрахователно акционерно дружество “Алианц България Живот”  Член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество “Алианц България” АД  Член на Надзорния съвет на БУЛБАНК АД.В момента е изпълнителен директор на “Алианц България Холдинг” АД .
Атанас Табов
АТАНАС ТАБОВ

Председател на Надзорния съвет
Завършил е УНСС през 1980 г. специалност “Икономика на транспорта”. През 1988 г. завършва едногодишен курс за повишаване на квалификацията си във ВИИ “К.Маркс”- специалност “Финанси и застрахователно дело”. От 1986 до 1990 г. работи в ЗПАД „Булстрад” като специалист, а от 1988 г. и като гл.специалист в отдел”Застраховане на СМР”. През 1990 г. заедно със свои колеги основава ЗПАД”България”. От 1990 до 1998г. е неин изпълнителен директор, а от 1998 г. до 2001 г. е председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗПАД ”Алианц България”. От 2001 г. е председател на УС на НББАЗ и председател на НС на ЗПАД “Алианц България”. Специализирал е застраховане и оценка на риска в Германия и САЩ.
Максим Сираков
МАКСИМ СИРАКОВ

Член на Надзорния съвет
АТАНАС ЮРУКОВ

Изпълнителен директор на ЗПАД „Алианц България”
Завършил е УНСС, София, и второ висше образование по Стопанско управление към същия университет. Работил е като началник управление “Стопански дейности” – Столична голяма община, изпълнителен директор на ЗПАД “Ферострад”.
Заемани длъжности: вицепрезидент на „Алианц България Холдинг” и изпълнителен директор на ЗПАД “Алианц България”
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

Член на Надзорния съвет
ДИМИТЪР ГАЙДАРОВ

Член на Надзорния съвет


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,