Munich Re: Развиващите се пазари ще са моторът в световното застраховане

03 Юли 2017 г.,zastrahovatel.com
Албена Алексиева


 

Германският презастраховател прогнозира ръст на глобалната застрахователна индустрия до 2018 г.

 


 

Един от лидерите в световното презастраховане прогнозира ръст на глобалната застрахователна индустрия до 2018 г.  Според германския презастраховател Munich Re по-добрите икономически перспективи в САЩ и на много от развиващите се пазари ще компенсират негативните фактори, като например спадът на растежа на китайския пазар. В по-дългосрочен план развиващите се пазари в Азия ще имат най-голям потенциал за растеж и техният дял от първичната застрахователна премия се очаква да бъде равен на този на Западна Европа през следващите няколко години.

Като цяло международният първичен застрахователен сектор ще нарасне средно с 4,5% на годишна база (3,0% в реално изражение, т.е. коригиран спрямо инфлацията) през 2017 и 2018 г. Докато премийният приход вероятно ще нарасне само номинално тази година, очаква се малко по-голям реален растеж от 3,0% през 2018 г.

Премиите в застрахователния сектор са в пряко съответствие със световната икономика, която се очаква да постигне реален растеж от 2,9% през 2017 г. и 3,1% през 2018 г. Така прогнозният ръст на премиите ще бъде малко по-висок от този през 2016 г. и значително ще надвишава средния темп на растеж от почти 2% за последните десет години.

Според Михаел Менхарт, главен икономист в Munich Re, „икономиките на много от развиващите се пазари, като Бразилия, а дори и Русия, са белязани от значително възстановяване. Това води до увеличаване на нарастването в общото застраховане. В по-голямата част от индустриализирания свят - в еврозоната, САЩ и Япония - търсенето е подкрепено от солидна икономическа основа. При животозастраховането ръстът ще е по-малък заради ниските лихвени нива. Като цяло перспективите за растеж на застрахователите изглеждат малко по-светли в световен мащаб“.

 

Ръст на глобалното първично застраховане (%)*

 

Северна Америка

2016 - 2,2

2017 - 1,4

2018 - 1,7

 

Западна Европа

2016 - -0,1

2017 - 1,3

2018 - 1,3

 

Източна Европа

2016 - 3,4

2017 - 4,0

2018 - 4,2

 

MENA (Middle East & North Africa)

2016 - 4,4

2017 - 6,0

2018 - 6,1

 

Развиваща се Азия

2016 - 20,7

2017 - 11,0

2018 - 10,2

 

Латинска Америка

2016 - 1,6

2017 - 3,9

2018 - 4,7

 

Субсахарска Африка

2016 - 0,1

2017 - 2,2

2018 - 2,9

 

Азиатско-тихоокеански регион

2016 - -1,8

2017 - 1,6

2018 - 1,8

 

Общо за света

2016 – 2,9

2017 – 2,9

2018 – 3,0

 

* коригиран спрямо инфлацията

 

Общото застраховане с по-слаб ръст

 

Имущественото застраховане ще нарасне средно с 4,0% (почти 2,5% в реално изражение) през тази и следващата година. Предвиденият коригиран спрямо инфлацията растеж ще бъде около половин процент под икономическия растеж в световен мащаб. Развиващите се пазари в Азия и все по-често и регионът на MENA (Близкия Изток и Северна Африка) ще регистрират най-силен ръст, докато темпът на растеж на европейските пазари, естествено, ще бъде по-малък, сочат прогнозите. Наблюдателите изтъкват различни причини за по-слабия темп на растежа в общото застраховане. В отговор на нарастващия натиск в редица индустриализирани страни компаниите от застрахователната индустрия постоянно развиват своите бизнес модели, предлагат нови продукти, търсят иновативни канали за продажба и заедно с това изграждат концепции за покриването на нови рискове (като кибератаки) и за информационната глобализация.

 

По-голям ръст в животозастраховането

 

Ръстът в животозастраховането се очаква да бъде генериран от пазарите в Азия и Латинска Америка, които се очаква да нараснат средно с над 4,5% (3,0% в реално изражение) - малко повече от икономическия растеж. Развиващите се азиатски пазари ще отбележат по-слаб растеж в сравнение с миналогодишния извънреден ръст в Китай, но все пак той ще е значително над 10% в реално изражение. В Латинска Америка премиите в животозастраховането вероятно ще нараснат с почти 8,5% (над 6,5% в реално изражение) през тази и следващата година.

Перспективите в индустриализираните страни продължават да бъдат неясни заради постоянно ниските лихвени нива и е силно вероятно растежът да не достигне икономическия ръст. Ръстът на премиите на развиващите се пазари обаче почти напълно ще компенсира умереното развитие в индустриализираните страни.

 

Дългосрочна перспектива: увеличаване на пазарния дял на развиващите се пазари

 

Високият темп на растеж на развиващите се пазари ще играе все по-голяма роля на международната застрахователна сцена. Очакванията са делът на тези пазари да нарасне в общия обем от 20% през 2016 г. на 47% до 2025 г. Повишаването на стандарта на живот и увеличаване на нуждите от застрахователно покритие са двата основни фактора, които допринасят за това.

Ако лихвените нива в индустриализираните страни отбележат ръст, това може да съживи сегмента на животозастраховането и при тях.

Очаква се до 2025 г. пазарният дял на развиващите се пазари в Азия да нарасне до 21,4% в сравнение с тези в Западна Европа (24,5%). Северна Америка ще остане ясно начело с 27,8%, сочат още прогнозите.

 

Централна и Източна Европа

 

Пазарите в Централна и Източна Европа, които понастоящем представляват около 1,6% от глобалния първичен застрахователен портфейл, също ще генерират по-висок темп на растеж в сравнение със западните пазари. Според оценките на Munich Re средният темп на нарастване на инфлацията в региона ще се увеличи от 3,4% през 2016 г. на 4% през 2017 г. и 4,2% през 2018 г.

Общозастрахователният пазар в Централна и Източна Европа ще регистрира темп на растеж, коригиран с инфлацията, от 3,7% и 3,9% през 2017 г. и 2018 г., отбелязвайки значително по-добра динамика от западните пазари, които ще нараснат с около 1,5%.

За животозастраховането разликите ще бъдат още по-големи, като западните пазари ще отбележат спад от 1,3% през 2016 г., а пазарът на ЦИЕ ще се увеличи с 4,6%.

За 2017 г. и 2018 г. Munich Re очаква за западните пазари годишен темп на растеж от около 1,1%, докато в региона на ЦИЕ животозастраховането ще нарасне с до 5% на година.

 

 

 

 

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998