Автомобилните полици и застраховките „Живот“ и рента са локомотивите на пазара

18 Март 2017 г.,zastrahovatel.com
Албена Алексиева

Застрахователният бранш отчете 1,86 млрд. лв. брутоприходи в края на ноември 2016 г.

Брутоприходи в размер на 1 860 265 638 лв. отчете застраховането у нас към края на месец ноември 2016 г. Това сочат данни на Комисията за финансов надзор, оповестени в средата на февруари 2017 г., на база отчетите в общото застраховане и животозастраховането.

Общозастрахователните дружества са продали съвкупно полици за 1 468 839 179 лв. към края на предпоследния месец от миналата година. За сравнение, година по-рано записаните бруто премии са били 1 359 962 591 лв., което означава, че сега компаниите са събрали със 108 876 588 лв. повече.


Платените обезщетения през ноември 2016-а са 774 749 827 лв., или с 3 902 845 лв. по-малко в сравнение с покритите щети през ноември 2015-а (778 652 672 лв.) основно заради по-благоприятната откъм застрахователни събития година.

Автомобилните застраховки продължават да доминират в продуктовия портфейл в сектора, като към ноември 2016 г. те заемат дял от 70,3% в брутоприходите. Това е така заради задължителния характер на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както и заради задължението за сключване на „Каско“ при покупка на автомобил на лизинг. Не на последно място са кражбите на возила и желанието на собствениците им да се подсигурят. При изплатените обезщетения делът на моторните застраховки е 83,2 на сто в общия обем удовлетворени претенции.

Бруто премиите по задължителната автомобилна „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ достигат 563 230 166 лв., или с 48 772 758 лв. повече в сравнение с година по-рано, когато са отчетени приходи от 514 457 408  лв.

Покритите щети по застраховката достигат съвкупно 310 054 994 лв. към края на ноември 2016 г., или с 36 910 356 лв. повече в сравнение с аналогичния период година по-рано, когато компаниите са платили общо 273 144 638 лв.

Втората по приходи застраховка е доброволната „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“, позната още и като „Автокаско“ или „Каско“. При нея записаните премии към ноември 2016-а възлизат на 469 048 848 лв., или с 34 682 348 лв. повече в сравнение с година по-рано, когато по тази застраховка са продадени полици за 434 366 500 лв.

През ноември 2016 г. компаниите са покрили щети за общо 300 794 581 лв., което е с 22 362 236 лв. по-малко в сравнение с предходния период година по-рано, когато на клиентите са били изплатени 323 156 817 лв.

Имуществените продукти „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“ се класират на трето място и формират 16,6% от брутния премиен приход към 30 ноември 2016 г. По застраховка „Пожар и природни бедствия“ компаниите са продали полици за 194 761 198  лв., а по „Други щети на имущество“ - за 33 628 128 лв. За сравнение, през аналогичния период на 2015 г. брутоприходите по първата застраховка възлизат на 190 690 856 лв., а по втората - 41 202 171 лв.

Двете застраховки формират 8,9% от платените обезщетения в общото застраховане. Към края на ноември 2016 г. те намаляват в сравнение с аналогичния период на 2015 г. По застраховка „Пожар и природни бедствия“ към 30 ноември 2016-а са покрити щети за общо 58 665 395 лв., а през същия период година по-рано - 76 216 073 лв. По „Други щети на имущество“ към ноември 2016 г. обезщетенията възлизат на 9 901 605 лв., а през ноември 2015 г. - 14 785 086 лв. Резултатите при имуществените застраховки показват, че по-голямата част на сградите и жилищата у нас остават незастраховани, което е предизвикателство пред компаниите.

Следващите по обем застраховки, които формират 4,8% от премийния приход и 4,5 на сто  от обезщетенията, са „Злополука“ и „Заболяване“. Бруто премиите по „Злополука“ възлизат на 29 628 940 лв., а по „Заболяване“ - на 41 465 554 лв. В сравнение с аналогичния период на 2015 г. приходите са съответно 24 532 969 лв. и 38 489 540 лв. Платените обезщетения по полиците са съответно 8 751 186 лв. - по „Злополука“, и 25 946 737 лв. - по „Заболяване“. За сравнение, към ноември 2015-а покритите от компаниите щети по двете застраховки са съответно 8 405 435 лв. и 24 694 038 лв.

И през ноември 2016 година продължава тенденцията за концентрация на бизнеса

 От 28 дружества, които оперират в общото застраховане, пет компании имат двуцифрен пазарен дял. Съвкупно те държат повече от половината (55,7%) от общозастрахователния бизнес на база бруто приходи. 17 компании са с пазарен дял под 1%, като заедно формират достигат 5,1 на сто дял. За разлика от животозастраховането в общото застраховане не се наблюдава постоянен лидер, а за призовата тройка се борят 3-4 компании. Резултатите на първия и втория в индивидуалното класиране към края на месец ноември 2016 г. са почти еднакви. Компаниите имат еднакъв пазарен дял и разлика в бруто премиите от 685 700 лв.

Призовото място е за ЗК „Лев Инс“ АД с бруто премии в размер на 176 752 582 лв. Те се формират основно от задължителната автомобилна „Гражданска отговорност“ - 130 975 354 лв., и „Автокаско“ - 38 503 521 лв.

Второто място на почетната стълбица заема ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с бруто премии в размер на 176 066 882 лв. Те идват от „Автокаско“ - 72 701 486 лв., „Пожар и природни бедствия“ - 38 001 026 лв., и автомобилната „Гражданска отговорност“ - 29 941 789 лв.

Трети в индивидуалното класиране е ЗАД „Армеец“. Компанията отчита 166 761 912 лв. бруто премии, които идват основно от „Автокаско“ - 100 845 298 лв., и от задължителната автомобилна „Гражданска отговорност“ - 38 341 802 лв.

ТОП-5 на база премиен приход към ноември 2016 г. и 2015 г.


Компания

Пазарен дял ХІ.2016

Пазарен дял ХІ.2015

ЗК „Лев Инс“ АД

1

12,0%

3

10,6%

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“

2

12,0%

2

12,6%

ЗАД „Армеец“

3

11,4%

1

13,8%

„ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД

4

10,3%

4

10,3%

ЗАД „Алианц България“

5

10,1%

5

10,4%

  ТОП-5 на база изплатени обезщетения към ноември 2016 г. и 2015 г.


Компания

Пазарен дял ХІ.2016

Пазарен дял ХІ.2015

ЗК „Лев Инс“ АД

1

13,8%

1

15,0%

ЗАД „Армеец“

2

12,5%

3

14,0%

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“

3

12,3%

2

14,0%

„ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД

4

10,3%

5

9,0%

ЗАД „Алианц България“

5

9,3%

4

12,0%


 


Животозастрахователните компании, които са лицензирани и оперират на нашия пазар, отчитат приходи от 391 426 459 лв. към края на месец ноември 2016 г. Това е с 38 944 641 лв. повече от аналогичния период на 2015-а, когато са били продадени застраховки за 352 481 818 лв. Изплатените обезщетения към края на ноември м.г. възлизат на 145 065 561 лв., или с 21 483 979 лв. повече в сравнение с аналогичния период година по-рано, когато удовлетворените претенции са били 123 581 582 лв.

Застраховка „Живот“ и рента е с най-голям обем - тя формира 66,7% от премийните приходи и 74,8% от изплатените обезщетения. През ноември 2016 г. компаниите отчитат приходи от 261 001 546 лв. и са изплатили 108 572 509 лв. по настъпили застрахователни събития. За сравнение, година по-рано, през ноември 2015 г., приходите по тази застраховка са 254 215 790 лв., а изплатените обезщетения - 94 219 314 лв.

На второ място е застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Тя държи 13,6% в структурата на премийния приход и 11 на сто от изплатените претенции. Компаниите отчитат приходи в размер на 53 121 998 лв. Обезщетенията възлизат съвкупно на 15 965 258 лв.

Година по-рано дружествата отчитат приходи от 22 674 283 лв. и разходи - от 7 213 225 лв.

Застраховка „Заболяване“ е на трето място - тя формира 8,5% от премийните приходи и 7,5% от изплатените претенции към 30 ноември 2016 г. В края на отчетния период приходите по нея са 33 433 904 лв., а изплатените претенции - 10 920 432 лв. Цифрите са близки до отчетените година по-рано - 25 727 155 лв. приходи и 10 597 413 лв. обезщетения.

Основна характеристика на сектора е огромната му концентрация. От 13 дружества, които работят в сектора, лидерът формира дял от 27,3 на сто, а първите пет държат над 80% (81,2%) от пазара. Три компании пък формират съвкупен пазарен дял от 1,5%.

Коя е лидерската тройка в индивидуалното класиране

На първо място е ЗАД „Алианц България Живот“. Дружеството отчита приходи от 106 691 604 лв., като от тях по застраховка „Живот“ и рента са отчетени 54 432 224 лв., а по „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - 42 866 687 лв. Трета е „Женитбена и детска застраховка“, която носи 5 552 273 лв. приходи. 

На второ място с приходи от 70 324 604 лв. се нарежда ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД. Те се формират основно от застраховка „Живот“ и рента - 38 794 523 лв., и „Заболяване“ - 17 423 593 лв.  По „Допълнителна застраховка“ се формират приходи от 8 336 212 лв.


ТОП-3 на лидерите затваря ЗК „УНИКА Живот“ с премии в размер на 56 272 763 лв. Те се формират основно от застраховка „Живот“ и рента - 42 062 383 лв., и „Заболяване“ - 7 344 289 лв. Трета е застраховка „Злополука“ - 4 014 651 лв.


ТОП-5 на база премиен приход към ноември 2016 г.  и 2015 г.


Компания

Пазарен дял ХІ.2016

Пазарен дял ХІ.2015

ЗАД „Алианц България Живот“

1

27,3%

1

26,0%


 
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003