"ДЗИ - Общо застраховане"- АД


Уеб сайт: http://www.dzi.bg/ 

Централно управление:  София 1000,

Ул."Георги Бенковски"N3,  Тел: 02 / 981 57 99

През февруари 1997 г. в съответствие със Закона за застраховането бяха основани "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД и "ДЗИ - Общо застраховане" АД. "ДЗИ - Общо застраховане" АД става акционерно дружество с акционери "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД и Банка ДСК. Компанията се обособи в самостоятелно дружество от 1 юни 1998 г. с лиценз за застрахователна и презастрахователна дейност по общо застраховане.

На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107, бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД - дружеството майка на "ДЗИ - Общо застраховане" АД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД за 21,5 млн. евро. Така бе формиран най-големият финансов алианс в България с изцяло български капитал в размер на 200 млн. лева. 97,8 % от акциите се държат от "ДЗИ" АД, като 80 % от тях са собственост на "Контракт София", 5 % са на инвестиционните посредници "Карол" и "Еврофинанс", както и  ИНГ банк; 2 % е спечелила  Първа финансово брокерска къща, а останалата част 3 % от 20-процентния държавен дял е изкупена от дребни инвеститори.

Компанията има развита мрежа от 27 главни агенции в големите градове и 250 представителства в по-малките населени метса и това й дава възможност да предложи на клиентите си отлично обслужване на местно ниво.

Лиценз за упражняване на общозастрахователна дейност (N 3) Kомпанията получава на 13.05.1998 година

 


 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "ДЗИ - Общо застраховане"- АД
ЯН ВАНХЕВЕЛ

Председател на НС
ЙОХАН ДЕМЕН

Заместник-председател на НС
ВАЛТЕР БОГАРТС

Член на НС
Мишел Гилберт Клемент Каленс
МИШЕЛ ГИЛБЕРТ КЛЕМЕНТ КАЛЕНС

Изпълнителен директор и Член на УС
РИК ЖОС ГЮСТ ЯНСЕН

Изпълнителен директор и член на УС


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,