Помощ при пътуване - Медицинските разноски и отмяна на пътуване

20 Юни 2016 г.,zastrahovatel.com
Илеана СтояноваСЕЗОНЪТ НА ПЪТУВАНИЯТА


Започва сезонът на пътуванията. Самолети, автомобили, нови страни, нови емоции. Лошо е обаче, ако внезапно се разболеете, загубят багажа ви или в последните дни се наложи да отмените полетите си за по-късна дата. В такива стресови моменти е добре да имате застраховка.„Когато пътувате, помнете, че чуждата държава не е направена да се чувствате комфортно. Направена е за удобството на собствения си народ" , е казал Клифтън Фадиман


 Няма да е откритие, като споменем, че българските застрахователи предлагат пакетната застраховка „Помощ при пътуване с медицински разноски” (в някои компании наименованието е само „Медицински разноски”), както и „Отмяна на пътуването”, която е предназначена за екскурзианти зад граница.


Териториалният обхват на застрахователното покритие е валидно за държавите, обособени в регион-А - Европа, Близкия Изток и Средиземноморието, и регион-Б - цял свят. По този начин в зависимост от държавата, продължителността на престоя и вида на пътуването клиентът има възможност  да избере най-подходящото за неговия случай.


 

Застраховката може да бъде с (и без) осигурена асистираща компания


Предимствата на застраховките с осигурен асистанс е, че разходите за лечение се заплащат на здравното заведение директно от асистиращата компания. Специализираните асистиращи  компании в света предоставят висококвалифицирана медицинска помощ при внезапно заболяване или злополука зад граница. Това са учреждения, които работят 24 часа в денонощието и могат да  бъдат полезни независимо в коя точка на света са, като  насочват пострадалия към специализирано здравно заведение и осигуряват транспорта до него.


Не е излишно да се знаят правилата при сключване на застрахователния договор!


Може би поради недотам високата култура по застраховане понякога, дори да


има застраховка, българинът не умее да се възползва правилно от нея.


В случай че човек си купи полицата „Помощ при пътуване с медицински разноски”, трябва да поиска подробна информация кои заболявания и травми могат да бъдат обезщетени, както и кое няма да бъде признато от застрахователите и парите няма да се възстановят.


При злополука, ако си навехне или счупи ръка или крак, при скъсан менискус, тежко нараняване или сериозна травма, както и при акутно заболяване (грип, апандиситна криза, бъбречна криза и т.н.) застрахованият трябва незабавно да позвъни на указания в полицата телефон на асистанс-компанията и да уведоми за здравословния си проблем.


Консултантът от асистиращата компания е длъжен да  осигури транспорт до съответното здравно заведение. Ако е наложително, пострадалият човек трябва да бъде хоспитализиран. Ако не е нужно, ще му се направят изследвания, рентгенови снимки и ще се назначи лечение, като ще бъдат осигурени и съответните лекарства. В зависимост от полицата може да се ползват и допълнителните „екстри”.


В класическия случай консултантът трябва експресно да осъществи директна връзка със здравното заведение и лекуващия лекар. Така пострадалият няма да плати  разходите за лечението си. В случай обаче че той не може да реагира достатъчно бързо, а застрахованият се нуждаете спешно от лечение, може да се наложи сам да заплати за услугата и за лекарствата си. Важно е  всеки застрахован българин да си осигури необходимите документи, за да могат по-късно направените от него разходи да бъдат признати и обезщетени от застрахователя. Това са епикриза, рентгенови снимки, документи от изследвания на кръв, урина и др., рецепти за лекарства, касови бележки и фактури за заплатените кеш суми. Когато се завърне в България, пострадалият  незабавно (в срок до 7 дни от изтичането на срока на полицата) трябва да уведоми застрахователя и да представи всички описани по-горе документи, за да получи обезщетение от компанията.


Застраховката „Отмяна на пътуването” покрива точно тези невъзстановими разходи, платени преди пътуването. Доброволна е и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване в чужбина или на територията на България. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.


 


„Светът е книга и тези, които не пътуват, четат само една страница.”


Августин Блажени


 


„Дженерали Застраховане” АД, ЗК  „УНИКА Живот” АД,  ЗД „Евроинс" АД, ЗАД „Армеец”, ЗД „Бул Инс” АД, ЗАД „Алианц България”, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, „ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД работят с асистиращи компании в цял свят.


Общото за тези застрахователни компании е, че застраховката принципно е разделена на два вида покритие - основно и допълнително, че се определя в зависимост от престоя на туристите (т.е. брой дни), като цената е на ден и зависи също така както от застрахователната сума и от региона на посещение.


Основното покритие включва в повечето случаи медицински разноски за неотложна медицинска помощ като пряк резултат от застрахователна злополука или акутно заболяване, включително спешна зъболекарска помощ (за някои компании се заплаща допълнително за него!); разходи за медицинско транспортиране по лекарско предписание; репатриране - заплащат се разходите за транспортиране на застрахования от чужбина до неговото постоянно местожителство в РБългария или до най-близката до това място болница. Освен това се обезщетяват и разходите за придружаващото го лице, ако придружаването му е медицински необходимо и предписано от лекар. Към основните рискове се покриват още разходи за транспортиране на тленни останки до мястото на погребение в РБългария.


Като допълнително покритие се обезщетява рискът от евентуална смърт от злополука и трайна загуба на трудоспособност от злополука. Затова се заплаща допълнителна цена по застраховката. Освен изброените основни рискове клиентите на компаниите могат да разчитат на правна помощ, спасителни разходи, гражданска отговорност към трети лица, разходи в случай на забава на полет, кражба, загуба или забава на багаж и др. екзотични рискове.


 


ЗД „Евроинс” АД


 


ЗД „Евроинс” АД няма отделни тарифи за различните зони на света. Това е голямо улеснение, тъй като често има пътуващи в различни континенти през определен период от време. Тарифирането също е улеснено, тъй като премиите са фиксирани в зависимост от срока на застраховката и избрания от клиента лимит. Максималната възраст на застрахованите е 74 години, но при определени условия могат да бъдат застраховани и по-възрастни лица. Застраховката се предлага в две опции, като първата включва основни покрития, като медицински разходи при злополука и остро заболяване, спешна стоматологична помощ, медицинско репатриране. Втората опция включва, освен изброените, и други допълнителни, като репатриране на тленни останки, смърт и трайна нетрудоспособност от злополука, дневни пари за болничен престой, кражба, загуба и забавяне на багаж, забава на полет, правни разноски, спасителни разноски, гражданска отговорност към трети лица.


Лимитът на отговорност за медицинските разходи варира от 2000 до 75 000 евро. Предвидени са отстъпки за групови пътувания и корпоративни клиенти. Завишения се прилагат за възраст, работа и упражняване на спорт.


Застраховката се предлага с осигурен медицински асистанс на една от водещите асистанс организации в Европа и в света. Обслужването на клиентите в случай на събитие е денонощно и се поема от квалифицирани и отлично подготвени професионалисти. Комуникацията с клиентите се води на майчиния език.


За често пътуващи в чужбина лица дружеството предлага застраховка „Мултитрип”, която е с едногодишен срок и възможност за избор на лимит за медицинските разходи, на ефективен период на престой и редица допълнителни покрития.


Важно за клиентите е, че при тази застраховка „Евроинс” не прилага самоучастие. 


Например при индивидуална медицинска застраховка за седемдневен престой в чужбина, избран лимит 10 000 евро и опция  с основни покрития клиент би заплатил цена от 4,20 евро. При същия срок на застраховката и лимит, но за опция с основни и допълнителни покрития, цената на застраховката е 6,65 евро.


Застраховка „Отмяна на пътуване” възстановява суми, платени предварително от застрахования за туристическо или бизнес пътуване или почивка в България или чужбина, които са невъзстановими от страна на туроператор, хотелиер, превозвач и др. Предварително платените суми представляват плащанията за резервирани места за настаняване, пътни разходи, вкл. билети за превоз по вода, въздух и суша, както и всякакви други суми за услуги, които са платени във връзка с туристическо или бизнес пътуване или почивка.


По тази полица се застраховат индивидуално или групово български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години. Минималният срок на полицата е 3 дни преди началото на пътуването, а максималният е 1 година преди започването му. Начало на полицата е датата на плащане на цялата или на част от цената на пътуването, а край - датата на начало на самото пътуване. Премията се определя от цената на закупената пакетна услуга и срока от датата на самото плащане до началото на пътуването.


За да бъде признато и изплатено от застрахователя обезщетение по този вид застраховка, трябва да е налице някоя от независещите от застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката причини след направена резервация или подписване на договор с туроператор. Те са внезапно заболяване, злополука или смърт на застрахования; внезапно заболяване, злополука, налагащи стационарен или домашен режим на лечение или смърт на близък роднина на застрахования. Също така са материални щети в жилището на застрахования или помещенията, в които развива търговска, професионална или производствена дейност, в резултат на пожар, кражба чрез взлом или стихийни бедствия, чиято сериозност налага неговото присъствие там.


Друга причина за отмяната е стачки в транспорта, които не са били известни и очаквани в момента на сключване на застраховката.


 


ЗК „УНИКА Живот“ АД


 


Клиентите на ЗК „УНИКА Живот“ АД,  които планират да изкарат лятната си отпуска извън България, могат да си осигурят повече спокойствие и комфорт за пътуването, като се снабдят своевременно със застраховка „Злополука” с медицински разходи при пътуване в чужбина  от дружеството.  Така, ако по време на семейната ваканция в чужбина се случи внезапно заболяване или инцидент чрез асистанс компанията, с която работи „УНИКА”, клиентите ще бъдат насочени бързо за лекарски преглед или прием в болница. Предимството при семейните пътувания е, че за четвъртия член семейството не се заплаща премия, а за всеки следващ се заплаща само половината от премията.


Притежателите на полицата за медицински разходи при пътуване в чужбина от „УНИКА Живот“ АД  могат да разчитат на възстановяване на разходите за неотложна медицинска помощ, наложена  от  злополука или акутно заболяване, включително и за стоматологично лечение по спешност.  В застрахователното покритие са включени и разходи за медицинско транспортиране и репатриране, наложено от злополука, акутно заболяване или смърт. 


Според  дестинацията  на пътешествието може да се избере един от двата варианта за географското покритие на застраховката:  Цял свят или  Цял свят с изключение на САЩ и Канада. Възрастовото ограничение по застраховката е за лица до 80 години, но при определени условия и след съгласуване със застрахователя би могла да се сключи и полица за по-възрастен турист.


Размерът на застрахователното покритие се посочва в полицата в две части:


Застрахователна сума, която се изплаща при смърт на застрахованото лице, независимо от размера на плащанията за  медицински разноски; Лимит за покритие на медицински разходи, разходи за транспортиране и разходи за спешна стоматологична помощ в агрегат. Застрахователят покрива извършени разходи до посочения в полицата лимит, като разходите за спешна стоматологична помощ не може да превишават 150 EUR за всеки отделен случай.


Лимитите на покритие, които предлага „УНИКА”, са от 2000 EUR до 50 000 EUR. Цената на полицата зависи от избрания лимит и от това колко дни е престоят в чужбина.


Например ако задграничната екскурзия ще трае 7 дни, цените на полицата за „Злополука” с медицински разходи са, както следва:


При лимит 10 000 евро - 7.00 лева  с покритие за целия свят без САЩ и Канада и премия 8.40 лева за покритие на всички страни включително   САЩ и Канада;


При лимит 25 000 евро - 10.50 лева, ако покритието е за цял свят, но без САЩ и Канада, и 12.60 лева, когато покритието е включително за САЩ и Канада;


При лимит 50 000 евро - 16.10 лв за покритие без САЩ и Канада и 19.32 лева за покритие включително САЩ и Канада.


Полиците на ЗК „УНИКА Живот“ се издават чрез специализирана  WEB- базирана софтуерна система  бързо и максимално удобно за клиентите.


За организирани пътувания животозастрахователното дружество предоставя изгодни отстъпки от премията, достигащи до 30% за големи групи туристи.


Ако пътуванията в чужбина се случват многократно, подходяща опция е предлаганата от „УНИКА”  „Рискова застраховка Живот с медицински разходи за многократно пътуване  - Мултитрип”.  Тя покрива същите рискове както другата застраховка с ограничение по възраст от 18 до 65 години. Срокът на застраховката е една година, като броят на пътуванията в рамките на тази година е неограничен. Максималният срок за пребиваване на територията на определена страна в рамките на едно пътуване може да бъде съответно 31, 62 и 92 дни. Премията по застраховката е фиксирана съобразно избрания срок за едно пребиваване. Застраховката важи за цял свят, сключва се само индивидуално и е с 2 фиксирани застрахователни суми: 15 000 и 30 000 евро. Тази застраховка не може да се използва със завишен риск (за спорт, работа), като единственото изключение е дадено за международни шофьори. За тях премията се завишава с 25%.


 


ЗАД „Алианц България”


По време на пътуване или престой извън страната ЗАД „Алианц България” осигурява спокойствие, съдейства в случай на заболяване или злополука и ви спестява непредвидени финансови разходи, където и да се намирате, по всяко време на денонощието със застраховката „Помощ при пътуване - медицински разноски”


Предимствата са съдействие и обслужване на български език, като се ползва 15% отстъпка при подновяване на застраховката и при липса на щети през предходната година и  10% отстъпка за нови клиенти при наличие на Европейска здравноосигурителна карта.


 Основно покритие е медицински разходи  и разходи за медицински транспорт и репатриране. Допълнителни покрития, които са по избор на застрахования  са изплащане на обезщетение за загубен или повреден личен багаж; разходи за закупуване на вещи от първа необходимост при закъснение на личен багаж; разходи за издирване и спасяване в планината при упражняване на зимни спортове и туризъм; юридическа помощ; кражба, загуба или унищожение на лични документи, кредитни или дебитни карти и застраховка Злополука”.


Анулиране на пътуване е застраховка специално създадена да предпази туриста от загуба на пари при анулиране на пътуването в случай на: внезапно заболяване, злополука или смърт; усложнение при бременност, ако е установена за пръв път след сключване на договор с туристическа агенция; опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина; призовка за съдебен заседател или свидетел по съдебно дело; при уволнение от работа; връчване на съобщение за предявен иск за развод и пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома ви. 


„Прекратяване на пътуване”. При предсрочно прекратяване на пътуването Алианц България ще възстанови сумите за неизползваните предплатени туристически услуги в случай на внезапно заболяване, злополука или смърт; при опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина; усложнение на бременността до 28 г.с. и пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома на застрахования


Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят. Застраховани лица са  български и чуждестранни лица на възраст до 60 г. включително. При допълнителна договореност могат да се застраховат и лица над 60 г.


Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят. Сключвайки застраховката, няма да търпите финансови загуби в случай на прекратяване или анулиране на пътуване;  с възможност да планирате отново почивка. Предимството е бързо и удобно сключване на застраховката - при вашия туроператор или в офисите на ЗАД „Алианц България.


Застраховка „Помощ при пътуване - анулиране и прекратяване на пътуване” се сключва в деня на подписване на договора за туристическо пътуване или в деня на закупуването на самолетния билет.


Помощ при пътуване - Комфорт” - застраховката е предназначена за физически лица на възраст до 65 години, които в рамките на календарната година многократно пътуват в чужбина с цел бизнес или туризъм и срокът на пребиваването им за едно отделно пътуване е до 30 календарни дни. 


Обслужването на застрахованите в случай на събитие традиционно е с осигурен денонощен асистанс - 365 дни в годината, 7 дни в седмицата от Корис България


Основното покритие по застраховката включва медицински разноски; медицинско репатриране; транспортиране на тленни останки; допълнителни асистанс услуги; юридическа помощ; кражба или загуба на документи; злополука; личен багаж; закъснение на полет; закъснение на багаж; лична отговорност. Допълнителните покрития са по избор на застрахования и включват допълнителни рискове, като отмяна (анулиране) и прекратяване на пътуването; през лятото - голф.


 
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,