Нашият бизнес е такъв, че за него говорят само цифрите

05 Април 2006 г.,zastrahovatel.com
Валери Алексиев, прокурист на ДЗИ АД и на „ДЗИ – Общо застраховане” АД

На 1 и 2 март в Хисаря се проведе традиционното национално съвещание на представители от екипите на двете застрахователни дружества. На него са били отчетени резултатите от дейността им през 2005 година, излъчени са били и са наградени най-добрите главни агенции и агенти и са били поставени основните задачи за постигане през текущата 2006 година.

Това бе и поводът за нашата среща с г-н Валери Алексиев и за проведения с него кратък разговор. Той започна с въпроса:

- Бихте ли се спрели на тези именно резултати – какво показват те?

- Някои наши конкуренти оповестиха вече своите резултати на проведени за целта пресконференции, но ние нямаме все още официални окончателни данни на КФН, затова и не мога да кажа къде се намира ДЗИ в класирането между дружествата за миналата година, а само ще обявя резултатите, с които разполагаме към момента. В общото застраховане премийният ни приход е 186 милиона лева, а в животозастраховането – 46 милиона лева. Общият премиен приход на двете дружества за този период е 232 милиона лева. Въз основа на тези данни всеки може да си представи класацията и да види на кое място на пазара са дружествата от групата ДЗИ. При това ние не говорим за механично сливане на приходи от различни дружества, без прилагане на каквито и да е критерии, свързани с консолидация и т.н. Обявяваме само резултатите от дейността на двете дружества – „ДЗИ-Общо застраховане” и ДЗИ АД.

Печалбата на „ДЗИ-Общо застраховане” АД е 9 милиона лева и на ДЗИ АД – 5 милиона лева, което прави възвръщаемост на капитала от около 14 процента след данъчно облагане в публично дружество ДЗИ АД и близо 34 процента в общото застраховане. Смятаме, че едва ли има друго дружество на пазара с такава възвръщаемост на капитала си за този период.

 

- При отчитането на резултати вече не трябва да се спекулира, като се обявява единствено общият премиен приход, а да се изнесат и цифрите по другите много важни показатели като резерви, процент от този премиен приход за презастраховане, инвестиции, разходи, дивиденти и други. Какво е положението с тези показатели в двете дружества на ДЗИ?

- Ръстът на резервите и в двете дружества е над 20 процента, въпросът за разпределението на дивидентите от обявената печалба ще бъде решен на общите събрания на дружествата. По отношение на инвестициите, ние нямаме някакви сериозни промени в инвестиционната ни политика. Основната част от резервите на дружествата се държат в държавни ценни книжа.

 

- Тъй като става много важен въпросът за резервите на застрахователните дружества, особено след промените с приемането на Кодекса за застраховане и в Наредба № 18, най-вече за задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, смятате ли, че колегите ви обръщат необходимото внимание на този въпрос и как стои той при вас? За да бъдат посрещнати спокойно обезщетенията през следващите 3, 4 и 5 години?

- Ние не се изживяваме като контролен орган, за да наблюдаваме как формират резервите си другите дружества, а що се отнася до нас –  има държавен надзорен орган, на който предоставяме точна информация за нашите методи за определяне на резервите, както и за техния размер. Досега нямаме възражения от надзора по този показател. Ако се върнем към резултатите по отделните показатели, ще видите, че ДЗИ – освен че е с най-голям капитал в животозастраховането и в общото застраховане – е дружеството и с най-големи резерви.

 

- В последно време отново е поставен на дневен ред проблемът със застрахователния ПУЛ. Какво е вашето мнение за него?

- Мнението ми е същото, каквото беше преди една година. За този ПУЛ само се говори и нищо не се прави.

 

- Вие каква позиция ще имате, ако той бъде поставен съвсем сериозно за решаване?

- Трудно ми е да отговоря на този етап, тъй като все още никой не го поставя с необходимата сериозност, освен това, че се пише за него във вестниците. За съжаление няма ясно изградена концепция и позиция по отношение на това как ще се формира този ПУЛ и как ще работи.

 

- Какво очаквате от общото събрание, което ще се проведе на 30 март, ако това ви е възможно да кажете, тъй като на всяко общо събрание главни действащи лица са акционерите?

- Дневният ред на общите събрания на двете дружества е публикуван в „Държавен вестник” и всеки може да го прочете и да го научи. На този етап не се предвиждат никакви отклонения от този дневен ред – ще има промени в устава, свързани с приетия неотдавна Кодекс за застраховане, промени в системата за управление – ще се премине от едностепенна в двустепенна – Управителен и Надзорен съвет. Има съответни виждания и концепция на акционерите за тяхната дейност. Както ни задължава кодексът – ще се проведе избор на актюери на дружествата и състав на вътрешния контрол. Както виждате, няма нищо необичайно в дневния ред на тези общи събрания.

 

- Очакванията ви за тази година, в която вече нагазихме?

- Естествено, че очакваме по-добри резултати. Планираните цели, които сме поставили на главните агенции, вече са приети от тях и те работят за реализирането им.

 

- Какво имахте предвид като казахте  в предварителния ни разговор, че очаквате резултатите за м. март 2006 година?

- Имах предвид това, че именно чрез тях ще се противопоставим на злостната кампания, която се подема и върви в момента от наши конкуренти, насочена към ДЗИ, към нашите клиенти и към публиката. Тя има една-единствена цел – да злепостави ДЗИ, накърнявайки сериозно неговото име и авторитета му, възползвайки се от ситуацията, която в момента преживяваме. Пак повтарям, че резултатите и за 2005 година, и за първото тримесечие на 2006 година ще покажат къде се намираме и коя е истината.

 

- Вестник „Застраховател” избягва нещата, които водят до противопоставяне на отделните дружества, най-малко пък до конфликти между тях, той е вестник на всички ви. Но все пак е неприятно това одумване, за което говорите и вие. Коя е причината според вас да се хвърлят обидни думи по адрес на ДЗИ?

- Много просто – защото е най-голямото дружество на застрахователния пазар. Защото е олицетворение на застраховането за масовата публика, както показват анкетите. Защото е с най-голям авторитет през своята дългогодишна история. И защото – смея да твърдя – в него работят най-професионалните хора в застраховането. Затова зложелателите се опитват да хапят ДЗИ, използвайки коректно и некоректно всяка създадена ситуация в двете дружества, което не говори добре за тях.

 - В такъв случай да завършим с това, че именно резултатите ще опровергаят неверните думи и ще спрат злите обиди, които явно са несправедливи.

- Нашият бизнес е такъв, че за него говорят единствено цифрите, тоест отчетените резултати.

 - А когато те говорят…

- …и Боговете мълчат!

 - Благодаря ви!

 Интервю на Петър АндасаровИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,