Премиен приход на Виена Иншурънс Груп за 2014 г.

12 Февруари 2015 г.,zastrahovatel.com

 

Премиен приход на Виена Иншурънс Груп за 2014 г.

 /Предварителни резултати/

Виена Иншурънс Груп, водещата застрахователна група в Австрия и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), отчита много добро развитие на дейността през 2014 г. Групата е записала пряк премиен приход на неконсолидирана база от близо 9,4 млрд. евро, достигайки нивото от предходната година, въпреки негативното отражение на валутните разлики. Ръстът преди отчитане на валутните разлики възлиза на 2,6%. Общият ръст от 10% на премийния приход в страните, групирани в сегмента „Останалите пазари”, потвърждава техния особено висок потенциал.

Компаниите на групата оползотворяват налични възможности

 Независимо от значителните валутните разлики (–105 млн. евро) и силното редуциране на дейността на Donau Versicherung в Италия (–96 млн. евро), сегментът на имуществените застраховки и злополуките генерира премии от близо 4,7 млрд. евро. В Австрия ръстът, отчетен от Wiener Städtische Versicherung, надвишава средните нива и компенсира свиването на дейността в Италия. При два от основните пазара в ЦИЕ, Чехия и Словакия, премийният приход на Wiener Städtische Versicherung от имуществени застраховки и злополуки е нараснал с близо 3%, отчетено в местната валута. Въпреки че в Румъния пазарната среда продължава да бъде неблагоприятна, мерките взети там започват да дават резултати. За първи път от години сегментът на имуществените застраховки и злополуките постига лек ръст от 0,3% в местната валута. Страните от сегмента на „Останалите пазари” отново отбелязват висок темп на растеж. В Грузия и Албания застраховките на имущество и злополуки демонстрират впечатляващ ръст от близо 50% в местна валута във всяка от тези страни. Значителен двуцифрен ръст е постигнат и в Сърбия, Македония и Босна. Това илюстрира стратегическото значение на присъствието на Виена Иншурънс Груп в целия регион на ЦИЕ. Поради силната конкуренция при автомобилното застраховане в много държави, Виена Иншурънс Груп целенасочено съсредоточава усилията си върху други видове имуществено застраховане и генерира ръст чрез този диференциран пазарен подход.

 

Виена Иншурънс Груп поставя особен акцент върху застраховките на жилища и имущество в домакинствата, както и върху услуги за малките и средни предприятия и корпоративния бизнес. Независимо от икономическата криза, иновативните продукти са генерирали общ премиен приход от близо 2,7 млрд. евро в този сегмент. Това е изключително положително представяне предвид неблагоприятните икономически условия.

Имуществени застраховки: плюс 25 % за последните 5 години, въпреки икономическата криза Заслужава да се отбележи ръстът, постигнат в този сектор в Австрия (+3,9%) и Словакия (+7,7%). По-малките пазари в ЦИЕ също показват добри резултати във връзка с продуктите в имущественото застраховане. Отлични резултати биват отчетени, например, в Хърватия (+6,6%), Сърбия (+24,3%), Босна (+60,3%) и Грузия (+74,8%), изчислени в местните валути.

Украйна: Впечатляващ ръст

Независимо от военния конфликт и политическата несигурност, които преобладават на този пазар, четирите компании на Виена Иншурънс Груп там постигат значителен общ ръст от 15,9%, отчетен в местна валута. Премиите от застраховка ГО на автомобилистите нарастват с 26,5%, а увеличението при застраховките Имущество е с 19,3%. В един особено кризисен период клиентите избират да се доверят на финансовата стабилност на компаниите на Виена Иншурънс Груп в Украйна.

 

Животозастраховане: Възходяща тенденция в региона на ЦИЕ

Виена Иншурънс Груп отбелязва увеличение от 1,4% при премиите в животозастраховането, които достигат близо 4,3 млрд. евро. Ръстът в животозастраховането се дължи основно на успехите в сегмента на „Останалите пазари”. Този ръст е особено удовлетворителен, предвид значителния спад, отново отчетен в Полша във връзка с краткосрочни продукти с еднократни премии с нисък марж на печалба. В Австрия ръстът от 8,5%, постигнат при продукти с еднократни премии, е резултат главно от динамичното представяне на Wiener Städtische Versicherung. Освен това, компаниите на Групата на много от пазарите в ЦИЕ отчитат двуцифрен ръст при дейности, свързани с еднократни премии. Примерите, които следва да се отбележат в тази връзка, са Прибалтийските държави (+29,2%), България (+39,0%), Хърватска (+44,6%) и Унгария (+35,2%).

 

Прибалтийските държави – Отлично представяне на животозастраховането във ВИГ

Виена Иншурънс Груп постига тройно увеличение на животозастрахователната си дейност в Прибалтийските държави при среден годишен ръст от 25,5%, генериран през последните няколко години. Общо премиите през 2014 г. възлизат на 51,6 млн. евро. По отношение на премийния приход от застраховки с годишна и разсрочена премия, компаниите на Групата в Полша постигат увеличение от 86,1%. Двуцифрен ръст в тази област отбелязват и компаниите на Групата в България, Сърбия, Прибалтийските държави, Македония и Черна гора.

Виена Иншурънс Груп оползотворява най-пълно потенциала за растеж

Данните за постигнатия ръст показват, че пазарите в Австрия и ЦИЕ предоставят големи възможности, дори при трудни икономически пазарни условия, а Групата съумява да извлече най- доброто от тези възможности. В резултат на това, Виена Иншурънс Груп затвърждава позицията си на лидер спрямо своите конкуренти, като делът ú при основните пазари възлиза на около 20%.

 

Виена Иншурънс Груп (ВИГ) е водещата застрахователна компания в Австрия и Централна и Източна Европа. Групата обхваща близо 50 компании от 25 страни и може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. ВИГ има зад гърба си почти 190 години опит в застрахователния бизнес. Със своите близо 23 000 служители, Виена Иншурънс Груп е безспорен лидер на основните си пазари. Ето защо компанията има отлични шансове да извлече най-доброто от дългосрочните възможности за растеж в регион с население от 180 милиона. Виена Иншурънс Груп, която е регистрирана на борсата, е с най-висок рейтинг АТХ, водещият индекс на Виенската фондова борса. Нейните акции се търгуват също и на фондовата борса в Прага.

 

При въпроси може да се обърнете към нас на: ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Александър Йедличка +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com Връзки с обществеността Силвия Полан +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com Schottenring 30 Юлия Талер +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com 1010 Vienna Всички прессъобщения могат да бъдат изтеглени от: http://www.vig.comИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,