Standard & Poors за „тухлите“ и застраховането

02 Декември 2014 г.,zastrahovatel.com

 

Застрахователните пазари в държавите от групата БРИКС (Бразилия (B), Русия (R), Индия (I), Китай (C), Южна Америка (S) – брикс (англ. тухли) - все още са в началото на своето развитие, а потенциалът им е огромен. В свой коментарен анализ специалистите от Standard & Poors подчертават, че когато се говори за БРИКС-застрахователните пазари, не може да не се спомене впечатляващият премиен ръст, който тези държави бележат през последните пет години - 56%. Това значително надхвърля темповете на растеж в развитите държави.

Разбира се, предвид днешната макроикономическа ситуация ръстът на премиите в някои БРИКС държави започва да се забавя.

От S&P припомнят, че и относителният дял на тези страни в глобалните застрахователни премии  продължава да расте. През 2013 година той достигна 11%, докато през 2009 г. е бил едва 8%.  По-голямата част от така отбелязания ръст се дължи на Китай. Делът на тази страна в съвкупните световни застрахователни приходи от премии е около 6%. По този показател Китай се нарежда на четвърто място след Съединените щати (с 27%), Япония (с 11%) и Великобритания (със 7%). Всички други страни от БРИКС заемат значително по-ниски позиции в тази класация. Бразилия е на 12-о място по дял от световните премийни приходи, Индия е на 15-о място, Южна Африка – на 18-о, а  Русия - на 24-то.

Когато се сравняват различните застрахователни пазари в тази група държави, не трябва да се забравят и някои специфични особености. В част от държавите от тази група социалната държавната грижа за нетрудоспособната част от населението е минимална, а това стимулира развитието на животозастрахователните и пенсионноосигурителните продукти. Такава е ситуацията в Китай и в ЮАР. В другата крайност е Русия, където 91% от застрахователните премии са от  застрахователна дейност, различна от животозастраховане. Застраховките „Живот“ в Южна Африка носят 82% от всички премийни приходи, а в Китай животозастраховането генерира 55% от премийните приходи. Фактът, че в Южна Африка застраховката „Живот“ представлява 11% от БВП през 2013 г., достатъчно красноречиво сочи колко голямо е проникването на животозастрахователните услуги в тази страна. Този феномен се дължи на факта, че в държавата не съществува система за социална сигурност, а това насърчава хората да използват услугите на застрахователните компании, за да подсигурят своето бъдеще в случай на злополука, както и след пенсиониране.

Нивото на застрахователно проникване в общото застраховане варира от 0.8% до 2.7% от Индия до Южна Африка.

По-голямата част от БРИКС-държавите показват доста положителни ROE показатели (възвръщаемост на собствения капитал - ROE). Те варират от 9% до 17%, посочват специалистите от S&P. Въпреки това поради нарастващите разходи и загуби комбинираното съотношение постепенно се приближава до 100%, или вече е достигнал до това ниво. Това подсказва, че в застрахователната индустрия застрахователната дейност се превръща в неизгодна, а компаниите се опитват да компенсират този факт за сметка на инвестиционния компонент на своя бизнес.

Специфика на общозастрахователните пазари в страните от БРИКС е, че повечето от бизнеса се генерира от прости застрахователни продукти, като например автомобилни и лични застраховки. В Русия например тези продукти генерират над 65% от застрахователните премии.

По отношение на фактора „изложеност на климатични рискове“ то почти във всички държави от групата БРИКС са изложени на умерено влияние и само при Русия рискът се определя като „нисък“. В районите, често изложени на природни бедствия, в Русия се намира само 10% от населението на тази страна.

Друга особеност, която експертите посочват, е, че се наблюдава

постепенно намаляване на играчите в застрахователния сектор, а това засяга и БРИКС-държавите.

През последните 5 години броят на застрахователните компании в Русия например е намалял с 41% до 425 дружества в края на първото полугодие на 2014 г. В същото време китайското застраховане първоначално бе изключително затворено за чуждестранни инвеститори. След отварянето на пазара през 2001 година се разкриха нови възможности за бранша и се наблюдава постепенен растеж на сектора. През 2013 г. броят на фирмите вече е 64, като за сравнение през 2009 г. компаниите са били 52.

Една от основните характеристики на пазара е, че значителна част от премийните приходи се вливат в застрахователната индустрия на тези държави чрез компаниите, влизащи в топ 10 на БРИКС-държавите. В Бразилия например 92% от застрахователните премии се дължат на компаниите в топ 10. В Русия този дял е 57%. При изпадане на някоя от тези 10 компании от челната позиция това може да окаже огромно негативно влияние върху имиджа на застрахователния бранш в тези страни и да повлияе на по-нататъшното развитие на индустрията като цяло.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки