НББАЗ доказва и утвърждава добрия имидж на страната ни

26 Април 2012 г.,zastrahovatel.com
· 10-годишнина от създаването на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи · 40-а годишнина от членството на България в системата „Зелена карта”

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи отпразнува 10-годишния си юбилей с международен форум на 4 април 2012 г. в „Кемпински Хотел Зографски”.                   ;       

На събитието, организирано с медийното партньорство на  вестниците „Застраховател прес“, „Банкеръ“ и електронния сайт Insmarket.bg, присъстваха представители на български държавни организации и структури, като отдел „Пътна полиция” към Главна дирекция „Охранителна полиция”, Гаранционен фонд, Асоциация на българските застрахователи, мениджъри на застрахователните компании, членове на НББАЗ. Международното участие включваше лично председателя на Съвета на бюрата г-н Мариус Вищовски, други членове, както и представители на различни национални бюра.   На форума присъстваха около стотина специалисти от бранша, както и много журналисти от електронни и печатни медии.

 

Приветствени слова прозвучаха от председателя на УС на Фондация „Проф.д-р Велеслав Гаврийски“ - проф. Нено Пвлов; от председателя на УС на АБЗ – Данчо Данчев; от началник-отдел „Пътна полиция“ в МВР – главен комисар Антон Антонов. Поздравителен адрес от името на Комисията за финансов надзор и лично от заместник-председателя на КФН и ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ - Борислав Богоев, прочете Теодора Панайотова от пресцентъра.

 

„На 1 април 2012 г. отбелязваме не само 10-годишнината от създаването на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, но и 40-ата годишнина от членството на България в системата „Зелена карта”, които се навършиха миналата година, тъй като България е член на системата „Зелена карта” от 1971 г.”, коментира Атанас Табов, председател на УС на НББАЗ. „През всичките тези години, първо ЗПАД „Булстрад” и впоследствие НББАЗ като негов правоприемник активно работиха за доказване и утвърждаване добрия имидж на страната пред чуждите застрахователни компании и институции като лице на българския застрахователния пазар”, допълни той.

Форумът откри главен комисар Антон Антонов, началник-отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Охранителна полиция“ в МВР. „Искам да благодаря на организаторите за провеждането на тази инициатива и за поканата за участие към Министерство на вътрешните работи, което има отношение към поставената проблематика чрез осъществяване на постоянния контрол във връзка със задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Органите на полицията винаги са работили в тясно сътрудничество със застрахователния бранш и в бъдеще ще продължим сътрудничеството си  в тази посока.  В наш взаимен интерес е да запазим добрата съвместна работа и изграденото с годините доверие и с общи усилия да утвърждаваме социално значимата роля на тази застраховка“, подчерта комисар Антонов.

 

История и функции на българското бюро

 

НББАЗ е член на международната система „Зелена карта” от 1 април 2002 г., в която членуват 46 държави, и е страна по Многостранното споразумение, подписано от държавите от ЕИП. С подписването на Многостранното споразумение сертификатът „Зелена карта” отпада и не се изисква от 33-те държави, подписали това споразумение, от които 27-те страни от Европейския съюз, както и Андора, Хърватска, Исландия, Норвегия, Швейцария и Сърбия. За тях регистрационният номер е доказателство за наличието на застраховка „Гражданска отговорност”.

            Сертификатът „Зелена карта” е задължителен при посещението на Третите страни от системата „Зелена карта”, а именно: Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус, Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна, Молдова и Черна гора.

Целите на системата „Зелена карта“ е да улесни международното движение на моторните превозни средства, както и да гарантира обезщетяването на пострадалата страна при пътнотранспортно произшествие.

НББАЗ е гарантираща институция за всички законно регистрирани моторни превозни средства с български регистрационни номера, виновно извършили пътнотранспортни произшествия на територията на ЕИП, независимо дали притежават валидна застраховка „Гражданска отговорност“ или не.   НББАЗ изпълнява функциите на компенсационен орган от датата на членството на страната ни в ЕС. Бюрото обезщетява всяко увредено лице, пребиваващо в РБългария, пострадало по вина на водач на МПС с чужд регистрационен номер при ПТП, настъпило в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване на пострадалото лице.

Функциите и дейността на Компенсационния орган са уредени от „4-та Моторна Директива“, разпоредбите на която са залегнали в Кодекса за застраховането и впоследствие в действащата сега Кодифицирана директива 2009/103/ЕО.

 

 

Какво бе свършено от НББАЗ  през 2011 г.?

 

            През 2011 г. в НББАЗ по заявки от застрахователните компании са отпечатани 643 000 броя „Зелена карта” и 25 800 броя „Гранична застраховка”.

            Тенденцията и през 2011 г. бе към нарастване на броя на незастрахованите МПС, причинили произшествия на територията на държавите, подписали Многостранния договор, и за които НББАЗ е длъжно да даде покритие и да уреди платените от съответните обработващи бюра обезщетения. Най-честите случаи от заведените в НББАЗ щети по незастраховани МПС продължават да бъдат по прекратени полици, издадени на разсрочено плащане. В резултат на това регистрираните щети в НББАЗ по вина на МПС без наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2011 г. са 673 броя, като най-много са настъпили на територията на Румъния, Италия, Гърция и Германия.

            Заведените в НББАЗ щети в качеството му на Компенсационен орган за 2011 г. са 31 броя.

            През 2011 г. в НББАЗ са регистрирани 443 броя щети на територията на България. Статистиката сочи, че най-голям брой щети са регистрирани по вина на турски водачи на МПС - 135 броя. На второ място по брой заведени щети са ПТП с участието на водачи на МПС с румънски регистрационни номера - 45 броя, с македонски - 40 броя, с германски - 31 броя, с гръцки - 30 броя, с испански - 24 броя, със сръбски - 17 броя, и т.н.

            През 2011 г. в НББАЗ са получени 974 броя искания за гаранции на стойност 4 100 000 евро по неплатени в рамките на двумесечния срок претенции от членове на бюрото. От тях 554 са регистрирани в онлайн системата на Съвета на бюрата, което представлява 17% от всички регистрирани искания, докато през 2010 г. този процент е бил 6. Голямата част от исканията за гаранции се регистрират в онлайн системата, функционираща в сайта на Съвета на бюрата. Целта е мониторинг от страна на Съвета на бюрата и създаване на централизирана база данни на исканията за гаранции, анализ на финансовата стабилност и жизненост на системата, на дадено бюро, както и поотделно на неговите членове.

            За сравнение през 2007 г. в НББАЗ са били регистрирани 147 броя, през 2008 г. - 228 броя, 2009 г. - 257 броя, а през 2010 г. - 343 броя. Запазва се тенденцията на увеличение на исковете за гаранция към НББАЗ, като през миналата година техният брой почти се е утроил. В по-голямата си част тези искания се отнасят за забавени плащания, а не за отказ от плащане. „Затова искам да обърна внимание на дисциплината по спазването на срока за плащане на обезщетенията, предвиден в чл.5.2 от Вътрешните правила. Само за трите месеца от началото на тази година са получени вече 534 броя искания за гаранции на стойност 1 470 000 евро, което вече е една много тревожна тенденция“, обясни Атанас Табов пред аудиторията.

            По държави най-много искания за гаранция са отправени от националните бюра на Румъния - 439 броя, Италия - 251 броя, Германия - 141 броя, и т.н. Нарасналият брой искания за гаранции е породен от забавените плащания на три компании. „Голямата част от компаниите работят много добре. За повечето от тях имаме по няколко искания за гаранции, които са уредени много бързо и без проблеми“, добави г-н Табов.

            НББАЗ в качеството си на гарант на тези плащания е длъжно да възстанови изплатените суми на обработващите бюра в едномесечен срок и през 2011 г. бюрото е изплатило искания за гаранции на обща стойност - 440 646,20 евро, които впоследствие са възстановени от членовете.

            „Установеният чрез Устава на НББАЗ финансов модел създава на българското национално бюро добра финансова стабилност, която е предпоставка за поемане на необходимите гаранции пред Съвета на бюрата по изпълнението на Вътрешните правила и жизненост на системата“, уточни Атанас Табов.

                 ;       

             За нерешените проблеми през 2011-2012 г.

 

           

            Необходима е спешна промяна в Наредба №24 на МВР за регистрацията на моторните превозни средства, смята Атанас Табов, поради факта, че стават измами със застраховката „Гражданска отговорност“ в чужбина. Стана ясно, че  КАТ с помощта на техническите си средства регистрира по 200-300 нарушения на ден, извършени от румънци, купили български автомобили.

Не бива да се допуска българите да продават автомобилите си с българска регистрация на чужденци, защото именно по тази причина по пътищата на Европа се движат около 10 000 – 15 000 такива автомобила, собственост на румънци. Голямата част от тях са или с неподновени, или с прекратени полици „Гражданска отговорност“. При предизвиканите от тях пътни произшествия се ощетява българският Гаранционен фонд. Пет пъти повече в сравнение с миналата година са заведените и обработени щети в НББАЗ, обясни А.Табов, на незастраховани возила с български регистрационни номера, но с водачи на територията на Румъния. Атанас Табов допълни, че в сравнение с миналата година десетократно са се увеличили исканията за гаранции от Румънското бюро поради забавените плащания от страна на застрахователните компании. Така в НББАЗ има 439 искания за гаранции от Румънското бюро.

 

 

След тържествената част на международния форум юбилеят продължи с празничен коктейл в неформална обстановка.

 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ОТ ДНЕШНИЯ ДЕН ПРЕД СИСТЕМАТА „ЗЕЛЕНА КАРТА“

           

            „Нашата организация в действителност представлява „едно семейство“, на което аз съм „бащата“ - шеговито започна своята презентация председателят на Съвета на бюрата г-н Мариус Вищовски,

който запозна присъстващите с функциите, целите, развитието и финансовата дисциплина  на системата „Зелена карта“.

 

/Снимка М.Вишовски

 

каре:

В Съвета на бюрата има 46 члена , от които 32 са с Многостранни споразумения и така системата е една от най-големите организации в Европа, в която членуват и държави от Африка и Азия. Организацията представлява над 700 млн. граждани с над 350 млн. моторни превозни средства.

            „Финансовата дисциплина е един от най-важните въпроси в момента – спомена М. Вищовски – и затова ще се спра подробно върху предизвикателствата, които поставя. Независимо че се създават финансови гаранции, в момента има много финансови измами.“

            Две са основните предпоставки за функционирането на системата „Зелена карта“ : защитата на пострадалите хора при пътни произшествия, а също така и доверието на хората в справедливостта на тази система.

            В много от европейските държави незастрахованите лица представляват голям проблем, защото в Европа няма държава, която тотално да се е справила с този проблем. Като се прибави и неблагоприятната картина, че в Европа годишно от пътнотранспортни инциденти умират над 50 000 души, отговорността на членовете на системата е огромна.

Един от проблемите на днешния ден е лавинообразното нарастване на претенциите  по „Зелена карта“ от страна на пострадалите хора. През последните десет години има скок в предявените претенции (300 хиляди случая годишно през 1999 г. - 400 хил. случая през 2009 г.). Това се дължи на разширяването на Обединена Европа през тези години и свободното движение на хората, с търсенето и намирането на работа  из всички страни. Естествено, това създава повече предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Обезщетенията по тези претенции са огромни, сподели М. Вищовски. Годишно се изплащат над 1 млрд. 700 млн. евро обезщетения за жертвите, като парите се прехвърлят от държава в държава, от Бюрото към съответните застрахователни компании и т.н.

Важните органи на системата „Зелена карта“ са Бюрата в различните държави, както и представителите, агентите и кореспондентите.  Бюрата представляват пазарите, както и застрахователите. В крайна сметка се представляват интересите на пострадалите хора при пътнотранспортни произшествия.

Системата се държи, образно казано, от „два стълба“. От една страна, е системата „Зелена карта“.  Вторият стълб представляват Европейските Директиви, които  изпълнява организацията. Има различни форми на регулации.  От една страна, е националното законодателство на всяка страна-членка на Съвета на бюрата. Става дума за национален нормативен документ, регламентиращ застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Другите лостове са двустранните и многостранните споразумения между страните членки на системата (Директивите и Конвенцията за системата „Зелена карта“). Целта на всички изброени нормативни актове е да се осигури защитата на потребителите.

            Системата „Зелена карта“ защитава жертвите от пътнотранспортни произшествия в собствените им държави.  От друга страна, има защита на  българските граждани и в посещаваните от тях държави по линията на обхвата на „4-та Моторна Директива“ за автозастраховането. Целите, които си поставят и двете системи, са свързани със свободния поток на трансграничния трафик.

 

 

Проблемите в системата „Зелена карта“

 

Един от проблемите е различието в страните членки. Има различни пазари, които влизат в системата „Зелена карта“; различни са нивата на минималните гаранции като суми; различни са системите за уреждане на претенциите. От Съвета на бюрата се опитват да унифицират системата сред всички членове на „Зелена карта“.

Друг проблем е обратното взаимоотношение между Бюрата и застрахователите. В повечето случаи Бюрата следват правилата на системата „Зелена карта“, докато това не може да се каже за застрахователните компании. На много външни пазари Бюрата представляват съответните национални пазари в системата „Зелена карта“. Бюрата имат правото и отговорността да уреждат националните проблеми. Така те носят и финансовата отговорност, която се предвижда в системата. Ежегодно се прехвърлят над 1 млрд. и 700 млн. евро. Това може да се осъществява само на основата на взаимното доверие. Тези пари се прехвърлят на националните Бюра, от там – на застрахователните компании, и в крайна сметка тези пари трябва да достигнат до жертвите на произшествията.

Проблемът с незастрахованите водачи също стои пред системата. Съществуват пазари, които са прекрасно регламентирани, където незастрахованите водачи са под 0.1%, а на други пазари те са много повече – над 20%, и това е сериозен проблем, защото националното Бюро носи отговорност  за всички последствия от пътнотранспортни произшествия без значение дали причинителите им са били застраховани или не.

Друг сериозен проблем е световната икономическа криза. Няма финансови потоци, забавят се плащанията. Пазарът на застраховките представлява част от националната икономика. В сегашната криза застрахователните пазари, с изключение на този на САЩ, не бяха засегнати особено чувствително. И все пак банкрути има и на силни застрахователни пазари – например в Холандия, припомни М. Вищовски.

Финансовата дисциплина и практическото обучение за всички членове на системата „Зелена карта“ са много важни. Друго решение е мониторингът – наблюдаването на членовете на системата „Зелена карта“. Имаме такъв мониторинг, който се основава на 13 Бюра; има т.нар. „искания за гаранции“, които се подават онлайн, обясни Вищовски. Полагат се огромни усилия за повишаване на нивото на мониторинг. Лостовете за въздействие в системата са задължителният мониторинг, когато Бюрото бива принудено да представи финансови гаранции под формата на програма за презастраховане или банкова гаранция. Има наказателни постановления, финансови санкции, а може да се стигне до временно /или окончателно прекратяване на членството в системата. Има и косвени санкции.  За пазарите на страните членки на ЕС  е важно поведението на съответния застрахователен пазар. При неспазване на финансовата дисциплина Съветът на бюрата може да се свърже с Еврокомисията и да въздейства на такова ниво. Всяка страна обикновено има неразрешени проблеми в ЕС. Такъв проблем например е уреждането на членството в Шенген. Ако към Съвета на бюрата постъпи сигнал, че именно такава страна създава проблеми при разрешаване на предявените претенции, тя няма да бъде допусната до присъединяване към Шенген.

Друг важен проблем е този със застрахователните измами, който съществува на всеки национален пазар. Точно каква е огромната сума не е ясно, но има данни, че около 15%-20% от всички застрахователни обезщетения са получени с измама. Могат да се реализират големи икономии от страна на системата „Зелена карта“, ако всички Бюра обединят усилията си в борбата с измамите – допълни Мариус Вищовски.

 

 

СЪБИТИЕТО ОТРАЗИ ИЛЕАНА СТОЯНОВАИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки