Дейността на застрахователния брокер изисква висок професионализъм

16 Февруари 2012 г.,zastrahovatel.com
Румен Янчев, консултант на в. „Застраховател прес”

           

            Уважаеми г-н Андасаров,

            Във връзка с ваше писмо, с което се обръщате към мен с желанието да взема отношение по въпроси от читатели, свързани с ролята и квалификацията на брокера, се постарах да отделя внимание и на ролята, и на квалификацията. Искам да ви уверя, че отговорът не може да бъде кратък и е тема за дисертация. Все пак има много натрупан опит от различни пазари. За съжаление това, което имаме в България, все още не покрива добрите образци в това отношение.

            Надявам се, че съм успял да се докосна до проблема. Той е значим и влияе на качествата на предлаганите услуги на българския застрахователен пазар.

            С уважение,

            Румен Янчев, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” 

 

Застрахователен брокер е лице или фирма, която събира продавачите или купувачите на застраховка с цел сключване на застрахователен договор. Застрахователните брокери осъществяват дейност независимо от застрахователите и имат свобода на избор къде да пласират бизнеса, предмет на известни ограничения, поставени от застрахования. Те подлежат на цялостна регулация от страна на Комисията за финансов надзор.

            Едно от особено важните неща, които следва брокерите да правят, е да помагат на застрахованите в развитието и разработването на стратегии за управление на риска, съответстващи на рисковия профил. Те работят със застрахованите в посока на това да открият на какви рискове са подложени. От особено значение е образователната роля, която те изпълняват по отношение на това какви полици и покрития се намират на пазара за всеки отделен риск. И това е така, защото често се случва застрахованият да купи стандартна полица и впоследствие да търси покритие за редица изключения.

             Застрахователният брокер може да помогне на застрахования за надграждане на стандартната полица, включително при други застрахователи. Съществена е ролята на брокера за постигане на дължимата премия чрез прилагането на различни самоучастия. Важна е ролята на брокерите при големите рискове.

            Следва да отбележим, че много често застрахователните брокери в повечето случаи се свързват с общозастрахователни дружества (коли, къщи и т.н.), по-рядко това се случва с дружества по застраховки „Живот”.

             Дейността на застрахователния брокер се осъществява в офис, но би могло да бъде организирана по телефона или чрез web - фирми (за последното са необходими и други предпоставки).

             В крайна сметка всеки застрахователен брокер осъществява връзката между застрахователните дружества и клиентите. Би следвало всеки брокер да използва в най-пълна степен своето познание за застрахователния пазар с цел намиране на най-подходящите полици за индивидуални или корпоративни клиенти.

           

Характерните задачи са следните:

·        Набиране на информация от клиентите, за да се установят застрахователните потребности и нивото на риска;

·        Търсене на полици на различни застрахователни дружества, съпоставяне на данни, ниво на покритие и цени;

·        Договаряне със застрахователите за полици при най-добри условия;

·        Подновяване или внасяне на промени в действащите полици;

·        Осигуряване на съответствие с всички законови изисквания;

·        Събиране на премиите;

·        Подпомагане на клиента в случай на щета;

·        Изготвяне на отчети;

·        Съхраняване на данни.

            Следва да отбележим, че квалификацията на брокерите е от изключително значение, за да се осигури надеждно и комплексно обслужване. При всички положения е необходимо да са налице:

 

·        Много добри комуникационни способности;

·        Увереност при воденето на разговори;

·        Честност;

·        Организираност и систематичност;

·        Акуратност и задълбоченост;

·        Умение за изготвяне на различни отчети;

·        Аналитичност и способност за анализ на информацията;

·        Административни и компютърни умения на добро ниво;

·        Непрекъснато обновяване и набиране на информацията за пазара и за финансовите пазари като цяло.

            В заключение бих искал да кажа, че думата „брокер” за пръв път се появява през 1355 г. (с англо-нормандски произход).

 

            Все пак трябва да сме наясно, че тази дейност изисква:

·        Висок професионализъм;

·        Умения, познания, опит и пригодност на всички мениджъри и служители;

·        Съответствие със законовите изисквания и регулации;

·        Непрекъсната грижа за повишаване знанията и квалификацията на всички служители на застрахователния брокер.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки