„Каско” на кръстопът

01 Февруари 2012 г.,zastrahovatel.com
Финансовата криза уби интереса към полицата

Конкурентната борба свали цените на застраховката

За да компенсират спада, компаниите масово предлагат бонуси и отстъпки

Възможно ли е застраховката от масов да се превърне в елитарен продукт

 

 „Във всеки бизнес важи правилото на тоталната конкуренция - големият изяжда малкия, силният изтласква слабия, грешката се наказва и всячески се избягва.

Случващото се в застраховането е типичният пример за този маркетингов постулат.”

 

Динамиката на българския застрахователен пазар е зависима от общата икономическа обстановка в страната. Негативните процеси в икономиката, като значителния спад в притока на чуждестранни инвестиции, намаляването на вноса и продажбите както на нови, така и на употребявани автомобили, намалението на покупките на лизинг, ограниченото кредитиране от страна на банките и свиването на потреблението като цяло, оставиха своя отпечатък. Заради кризата все по-малко се купуват нови автомобили, които бяха и основните застраховани обекти по „Каско” до момента. Не можем да игнорираме например драстичния спад в продажбите на нови автомобили на лизинг, които задължително се застраховаха. Поради свиването на доходите не са малко и собствениците, които се отказват от доброволната полица и сключват само задължителната „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Статистиката показва, че тя вече има по-голям дял от „Каско” за разлика от предходните години.

За българина на преден план стои автомобилът, къщата и накрая самият той. Затова не е изненада за никого, че и през 2011 г. българският застрахователен пазар продължи да бъде доминиран от автомобилното застраховане. Още по-тъжното е, че тази тенденция не се очаква да бъде обърната нито през 2012 г., нито в близките години. Този пазар обаче е в много тежко състояние, базиран на един автомобил, който за съжаление остарява и не се подновява, който се краде много и носи огромни загуби на компаниите.

Тъй като пазарът се свива, конкуренцията между застрахователите се ожесточава, и то в сегмента, където са повечето играчи. Това доведе до нелоялна конкуренция и до изтъняване на премиите. Ако при „Гражданска отговорност“ има отрезвяване, то в „Каско“ цикълът е по-инертен - някой трябва да загуби пари, за да започне да вдига премиите, това, естествено, рефлектира в посока намаляване на пазарния му дял и така продължава да се върти в т.нар. „порочен кръг“, който води до други проблеми, обикновено се стига до увеличаване на капитала, коментират експертите. Факт е, че цените по „Каско” паднаха с около 30% за последната година.

„Пазарът вече преживя романтичния си период на ентусиазъм и желание за себеутвърждаване от отделните играчи „на всяка цена”. Ако приемем, че това, на което бяхме свидетели през последните 15-20 години от развитието на пазара, е била неговата младост и е преболедувал „детските си болести”, то с възрастта следва да дойде и помъдряването, и зрелостта... Пазарът изцяло трябва да насочи усилията си към въвеждането на „добрите практики” в индустрията и по този начин да изведе конкуренцията от руслото на ценовата борба (на което в пълна степен ставаме свидетели в момента) и премине на съвсем различно ниво: конкуренция в качеството на услугата, в предлаганите технологични решения и т.н.”, сподели преди време Румен Янчев, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” и консултант на в. „Застраховател прес“ на страниците на вестника.

Печеливши от кризата се оказаха клиентите. Изключително острата конкурентна борба на застрахователния пазар провокира голяма част от застрахователните компании да ориентират в по-голяма степен своята политика към ликвидацията на щети. Този процес играе основна роля за запазване на клиентите, за привличане на нови клиенти, за увеличаване на пазарния дял, в т. ч. за завоюване на нови пазарни позиции, както и за създаване и поддържане на добър имидж. Практиката показа как липсата на адекватна политика именно в тази част от застрахователния процес доведе до изграждането на лоша репутация на някои от компаниите. Всички ние сме били свидетели на коментари от страна на недоволни клиенти от типа „Тази компания не плаща” или „Така ми ремонтираха автомобила, че си оставиха ръцете”. Ето защо усилията на застрахователните дружества са насочени именно към определяне на реален размер на загубите, обезщетяване на действително претърпените вреди, съкращаване на административните процедури и сроковете за изплащане на обезщетения, както и към по-прецизния подбор при избора на доверени сервизи. Не случайно е валидна поговорката, че добрият застраховател проличава при ликвидацията на щетите 

 

Именно тогава се вижда кой как работи, кой има по-добро отношение към клиента и доколко гъвкаво реагира в конкретната ситуация. Стъпка в тази посока са и създадените и ефективно действащи мобилни групи, които посещават на място по-тежките произшествия - 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Отразяването на произшествието от своя страна се изразява в посещение на място, изготвяне на снимков материал и скици, идентифициране на участвалите в произшествието превозни средства и идентификация на водачите им, установяване наличие на алкохол и т.н. Други пък предложиха на разположение на своите клиенти денонощни кол центрове.

Всичко това би звучало добре, ако статистиката не показваше непрекъснато увеличаваща се квота на щетимост при автомобилните застраховки, като темпът на нарастване е по-силно изразен при застраховката „Каско”.

Данните сочат, че „Каско” спада много сериозно при всички застрахователи

 

и причината е повече от ясна - нов автопарк няма, автомобилните вносители отчитат почти нулеви продажби на нови автомобили, а автопаркът, който се движи на територията на страната, остарява, амортизира се и съответно има по-ниска застрахователна стойност.

            Ако в края на 2008 г. събраните премии по автомобилната полица са 690,286 млн. лв., то две години по-късно, в края на 2010 г., те са едва 496,239 лв. Към октомври 2011 г. дружествата отчитат премии на стойност 369,117 млн. лв.  

            За намалението на сключените  полици „Каско” спомогна и непрекъснато увеличаващата се цена на задължителната полица „Гражданска отговорност”. Нормално е, когато се увеличават лимитите на отговорност и броят на пътно-транспортните произшествия, да се повишва и цената на задължителната застраховка. Притеснителното в случая обаче е, че към момента около 750 000 автомобила в България се движат без застраховката. „Гражданска отговорност” бележи лек ръст, като основната причина е в покачването на премиите, а не в регистрирането на по-голям обхват.

Спадът в  „Каско” е показателен, че част от индивидуалните клиенти вече спестяват от застраховките си.

 

На практика пред прогресивно обедняващия българин започва да стои дилемата дали да си купи скъпата „Гражданска отговорност” и да се откаже от „Каското”, или да сключи полица, покриваща само риска  „Кражба”. В различните компании покритието на този риск варира между 2,5% - 3,5% от застрахователната сума. Изискването в повечето случаи е премията да бъде платена еднократно.

Стъпка в посока на отказ от сключване на  „Каско”, особено за автомобилите над 10 г., се оказаха и въведените от застрахователните компании минимални премии по клаузата „Пълно Каско”. Тези премии варират между 200 и 300 лв. за различните компании. Така на практика независимо от това, че калкулираната цена е по-ниска от фиксираната, клиентът следва да заплати минималната премия, в случай че желае застрахователят да поеме риска за неговия автомобил.

Резонно от своя страна пък застрахователните компании се опитват да подобрят портфейлите си по  „Каско”, като ограничат застраховането на стари автомобили, което не е финансово рентабилно, използвайки различни похвати, единият от които е въвеждането на минимални премии, а другите - високи тарифни числа и висок процент на овехтяване при изплащане на обезщетения. Някои от дружествата имат изискване за минимална премия и при покритие на риска  „Кражба”.

Възможно ли е застраховката от масов да се превърне в елитарен продукт? Определено, ако колата ти струва 2000 лв., тогава ще си кажеш, ще си направя  „Гражданска отговорност”, но няма да сключа  „Каско”. Елементарният извод оттук е: ще карам внимателно и когато ме ударят не по моя вина, ще отида да си получа обезщетението от застрахователя на виновно причинилия ми щетата. В развитите страни това отдавна е осъзнато. На практика  „Каско” сключват само заможните хора, застраховат се и новите автомобили на кредит и лизинг. За колите, излезли от лизинг, схемата е: внимавам, защото е много скъпо. По този начин арогантните и недисциплинирани водачи ще станат дисциплинирани, защото ще се въведат общи регистри и когато трима застрахователи ти откажат сключването на застраховка, ще се замислиш. Все ще се намери кой да те застрахова, но ще е на страшно висока цена. Така ти, причиняващият много щети, ще бъдеш наказан от обществото и ще плащаш скъпо, след като си безотговорен, е мнението на работещи в бранша. До съзнанието на всеки българин трябва да достигне, че застраховката „Гражданска отговорност” е задължителна и без нея не може да се управлява автомобил, смятат те. 

 

Не е за подценяване и фактът, че непрекъснато растат пътнотранспортните произшествия, а оттам и размерът на изплатените обезщетения. Само през ноември 2011 г. са регистрирани 526 пътнотранспортни произшествия, като 168 от тях са в София. Информацията е на база данните, регистрирани към момента в регистъра за ПТП в Гаранционен фонд. В рамките на Европейския съюз загубите от пътнотранспортни произшествия през 2010 г. възлизат на над 130 млрд. евро. През периода 1990 - 2009 година при пътни инциденти у нас са загинали 21 773, а ранените са 168 007. Близо 30% от тежко ранените остават инвалиди за цял живот. Според статистиката най-много катастрофи в София са настъпили в интервала 14,00-18,00 часа. Характерни места с концентрация на ПТП са сигнализираните пешеходни пътеки и спирките на градския транспорт. Най-честите причини за пътни инциденти са несъобразена скорост, неспазване на дистанция, употреба на алкохол, непознаване на рисковите фактори от водачи и пешеходци. Неволното или съзнателно нарушаване на правилата за движение, както и ниското ниво на подготвеност също водят до катастрофи. Причина често е и пренебрегването от близки и приятели на факта, че шофьорът до тях кара след употреба на алкохол или без да е правоспособен.

 

Фактор, който оказва немалко влияние, е и бумът на застрахователните измами

 

Загубите от застрахователни измами в Европейския съюз възлизат на между 5% и 10% от общия премиен приход на компаниите, сочи неофициалната статистика. По груби сметки на представители от застрахователния бранш у нас автомобилното застраховане губи поне по около 70 млн. лв. всяка година от престъпни схеми с автомобили. Към тях трябва да се прибавят и много по-малки измами, които ощетяват компаниите, в резултат на което числото достига около 100 млн. лв. Световната финансова и икономическа криза в известна степен даде нов тласък за изфабрикуване на фиктивни кражби на скъпи автомобили, за които компаниите след това плащат десетки и дори стотици хиляди левове. Не само схемите за купуване на коли на лизинг и „кражбата” им впоследствие докарват загуби на застрахователните компании. Дори хора, закъсали за пари заради кризата, които не са в състояние да плащат вноските си за купения автомобил, сами решават да се отърват от него, за да бъде платен лизингът от застрахователя, а те да се освободят от отговорност.

За съжаление и България не прави изключение по отношение на извършване на застрахователни измами и компаниите, работещи на нашия пазар, както и в много случаи добросъвестни граждани, заплатили застрахователните си премии на нагли измамници, стават техни жертви. В крайна сметка обаче изводът от кризата е повече печеливши и по-малко губещи.

Средно около 40% от откраднатите коли в България се откриват, което е с 10% по-малко от намерените коли в Западна Европа, сочат данни на Главна дирекция „Криминална полиция” на МВР. Според тяхна статистика от 2000 г. насам всяка година броят на откраднатите автомобили намалява с всяка изминала година. Причини за това могат да се търсят както във все по-поносимите цени на автомобилите заради по-голямото предлагане, така и в по-ефективните мерки, които взимат съответните органи за ограничаването на техния брой.

За сметка на това обаче делът на пострадалите от умишлена повреда на техния автомобил през последните пет години се е увеличил почти двойно в сравнение с 2010 г., което говори за значителен ръст на умишлените повреди на автомобила през 2010 г. Това показва национално изледване на престъпността, проведено от „Витоша Рисърч”, осъществено с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт”. Този факт се потвърждава и от непрекъснато увеличаващия се размер на щетите на паркинг, които регистрират застрахователните компании.   

За да се справят с намаляващите приходи в условия на икономическа криза, компаниите започнаха масово да предлагат отстъпки за да печелят повече клиенти. При сключване на задължителната застраховка  „Гражданска отговорност” и  „Каско” в една и съща компания вече може да се получи от 5% до 25% намаление в цената. Поощрения в цените получават и внимателните на пътя водачи. Ако клиентът на застрахователната компания няма щети, може да получи отстъпка от 10%. Бонуси са предвидени както за лоялните клиенти на компания, така и за новите такива. Някъде отстъпките могат да достигат и до 40%.

            Някои от компаниите дават възможност за допълнително намаление на премията по „Каско”, като предлагат т.нар. предварителен „авансов бонус” при покритие „Пълно Каско”. По този начин добрите водачи заплащат 20% по-ниска цена при липса на заведени щети през срока на валидност на застраховката.

Обикновено териториалният обхват на застраховката „Каско” включва само щети, нанесени в България. Разбира се, застрахованият може да разшири този обхват по желание, като главното условие, за да направи това, е полицата му да е с покритие „Всички рискове”, или т. нар. „Пълно Каско”. Ако клиентът си е сключил само клауза „Кражба на МПС” например, допълнително разширение за чужбина не може да се направи. Разбира се, за допълнителното покритие следва да заплатите и допълнителна премия. Обикновено тази сума е в процент върху премията, която сте платили за покритие на застраховката „Каско” на територията на България и варира в диапазона между 2% и 20%.

            Напоследък в опитите си да привлекат клиенти и да предложат по-атрактивни продукти все повече компании предлагат разширяване на териториалното покритие, без да изискват допълнителна премия за това. При повечето дружества обаче безплатното разширяване на покритието е обвързано с определени условия. Най-често за целта се изисква клиентът да е сключил задължителната застраховка „Гражданска отговорност” заедно със сертификата „Зелена карта” в същото дружество. При друга част от компаниите пък разширението на териториалното покритие е безплатно само в случаите, когато заплатената застрахователна премия по „Каско” надхвърля определена сума. Добре е да сте наясно и с това за кои точно държави се отнася покритието по полицата ви. По принцип разширението се прави за територията на Европа - страни, членки на ЕС, и страни, членки на Международното споразумение „Зелена карта”. В обхвата на споразумението влизат Швейцария, Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Андора и Хърватска. Друга подробност, която е добре да проверите, е срещу кои точно рискове сте защитени извън страната. При някои компании част от рисковете, срещу които сте застраховани в България, не попадат в обхвата на защитата за чужбина. Например колата може да е застрахована срещу пожар на територията на страната, но това да не важи за други държави. В такива случаи, за да включите и тези рискове, също ще трябва да платите допълнително или пък да имате „Гражданска отговорност” и „Зелена карта” в същата компания.

В повечето случаи валидността на полицата за чужбина съвпада с тази за България, но има и изключения. При някои компании можете сами да изберете за какъв период да важи допълнителното покритие - например за половин, един, два месеца. При друга част от дружествата пък това е стандартното условие за покритието за чужбина, като обикновено в такива случаи е необходимо и да уведомите предварително застрахователната си компания за това кога ще го ползвате.

 

На практика конкуренцията свали цените

 

            Премиите по застраховката са ниски, но силната конкуренция не позволява те да бъдат увеличени, обясняват застрахователи. „Каско” вече се сключва само за автомобилите до шест-седем или най-много до осем години. Докато преди 2008 г. масово се застраховаха коли и на по 15-20 години, голяма част от собствениците им вече четвърта поредна година не са склонни да си купят нова полица. Друг е моментът, че застрахователите смятат, че цените, на които се продава полицата, не отговарят на рисковете, които тя покрива.

Статистика на Комисията за финансов надзор показа, че от 100 застраховани за 2010 г. МПС-та при 40 е предявена претенция за обезщетение заради претърпяно пътнотранспортно произшествие. 409 022 общо са изплатените обезщетения и висящите претенции по автомобилната полица за 2010 г. Според статистиката повече от половината изплатени обезщетения (включително висящите претенции) се отнасят към риска „ПТП” - 53,3% (173 049 бр.), следвани от риска „Удар на паркинг” - 34% (111 348 бр.). За сравнение, по риска „ПТП” са застраховани 543 637 коли, а по риска „Удар на паркинг” - 466 832 возила. Най-много коли са застраховани по риска „Пожар и природни бедствия” - 545 142. По риска „Кражба” - 537 995 коли. При всички рискове най-много на брой обезщетения са в диапазона от 100 до 1500 лв. с изключение на риска „Кражба”, при който обезщетенията са концентрирани в диапазона от 5000 лв. до 40 000 лв. 49,9% от обезщетенията са от 100 до 499 лв. На следващо място - 32,4%, са обезщетенията от 500 лв. до 1499 лв.

Очакванията на експертите са, че ситуацията вероятно ще се подобри след около две-три години. Тенденцията в момента е, че намаляват продажбите на нови автомобили, които генерират свеж паричен поток. Всички, които са били застраховани като нови автомобили, вече преминават в други „възрастови“ групи, което води до намаляване на застрахователните суми. По скалите на повечето застрахователи след десетата година остатъчната стойност на автомобила вече е 10% от тази в ново състояние. Може би от гледна точка на потребителя на услугата не е точно така. Този, който има кола на десет години, ще си я кара и до петнадесетата година и за него тя ще си е ценна, обясняват те.  В същото време, минавайки в другата категория, условията по полиците на повечето застрахователи не са много адекватни и са малко солидарни, допълват специалистите. Според тях сега идва моментът, при който всеки, който вникне надълбоко, вижда, че определен брой автомобили на определена възраст или от определени марки му носят загуба. В резултат ще трябва да седне и да си пренапише полицата, която ще действа в следващите две или три години.

 

Важно е да се знае, че по застраховката „Каско“ застрахователят обезщетява застрахования до размера на вредата от настъпилото застрахователно събитие, но не повече от застрахователната сума. В размера на обезщетението се включват и разумно направените разноски за ограничаване и/или намаляване на щетата, разходите за транспортирането на моторното превозно средство, когато то не е в движение, до най-близкото място за ремонт или до местодомуването. Възможно е застрахователят да признае и направените разходи за паркинг на МПС до определен брой дни.

При частична щета на застраховано ново МПС обикновено до четири или пет години от датата на производство различните застрахователни компании дават възможност на застрахования да избере как да бъде определено застрахователното обезщетение. Това може да стане по представени оригинални фактури от официален сервиз на вносителя; от сервиз, предложен от застрахователя, т. нар. доверен сервиз; от избран от  застрахования сервиз, но в случай че са спазени изискванията за стойност на резервните части, сервизен час и на количеството и стойността на материалите за боядисване или по експертна оценка от вещо лице, оторизирано от застрахователната компания.

При частична щета на автомобил над четири до десет - дванадесет години, при различните компании диапазонът е различен, обезщетението се определя съответно по представени оригинални фактури от доверен сервиз, от сервиз, за който застрахованият е получил предварително одобрение от застрахователя, или по експертна оценка.  Обезщетението за автомобили над десет - дванадесет години е само по експертна оценка. В този случай застрахователят прилага овехтяване върху стойността на новия детайл, което варира от 16% до 21%. 

След всяка, платена от застрахователя, щета е добре да доплатите към вече внесената премия по застраховката сума в размер на 10% от изплатеното ви обезщетение. По този начин си гарантирате отново вече договорената застрахователна сума, в противен случай при повторна или последваща щета застрахователят ще плати от 10% до 20% по-ниско от калкулираното обезщетение.

Обикновено застрахователят обявява тотална загуба на МПС, когато разходите за възстановяването му надхвърлят 75% от застрахователната сума или когато с настъпването на последната щета изплатените до този момент общезщетения надвишават 80% от застрахователната сума. При тотална загуба застрахователят прекратява действието на застрахователния договор, като изплаща дължимото обезщетение по експертна оценка, намалено със стойността на запазените детайли, или изплаща застрахователната сума, намалена с изплатените до момента обезщетения, като собственикът на увреденото МПС упълномощава застрахователя с нотариално заверено пълномощно да се разпорежда с него. Важно уточнение е, че от дължимото обезщетение се приспадат също така сумите, които застрахованият е получил или му предстои да получи по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на причинителя на вредата. За да получи обезщетение застрахованият следва да представи на застрахователя и документ от КАТ, доказващ, че конкретният автомобил е свален от отчет.

            В случай на кражба на цяло МПС застрахователното обезщетение се изплаща след прекратяване на следствието или спиране на наказателното производство.  В случаите на противозаконно и впоследствие открито и върнато на собственика МПС застрахователят изплаща обезщетение едва след представяне на документ от компетентните органи, установяващи съответните повреди. По възможност с опис на липсващите и повредени части, детайли и допълнително оборудване. Важно е да се знае, че при откраднато и намерено МПС се изплаща обезщетение по риска „Кражба”.

           

           

 

            Брутен премиен приход и изплатени обезщетения по „Каско” по години в лева

 

Година

Брутен премиен приход

Изплатени обезщетения

2007 г.

560 055 100

254 178 413

2008 г.

690 285 663

341 327 258

2009 г.

602 657 328

384 197 768

2010 г.

496 239 148

328 021 317

октомври 2011 г.

369 116 786

249 594 217

 

 

Гергана ИвановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки