„Бонус-малус” най-рано през 2013 г.

28 Декември 2011 г.,zastrahovatel.com
С около 120 млн. лв. са се увеличили резервите на дружествата

 

Системата „бонус-малус” ще стане факт, след като бъдат приети промените в Кодекса за застраховане. В проекта има предвиден текст, който делегира възможността да се създаде такава система и тя да бъде предлагана от застрахователите. Най-вероятно тези промени ще станат факт през следващата година, тъй като в момента се подготвят промените във връзка със Solvency II. Това обяви на семинар за журналисти Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”. Борислав Богоев изрази надежда, че системата за санкции и поощрения на водачите на МПС при определяне на премиите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ще влезе в сила през 2013 г.

За въвеждането на системата „бонус-малус” се говори от години, но липсата на единна база данни за нарушителите досега позволяваше на недисциплинираните водачи с много нарушения да сменят застрахователя си всяка година, без да бъдат санкционирани за арогантното си поведение на  пътя.

Освен законодателната инициатива не по-малко важни са и критериите, които ще се имат предвид при определяне размера на дължимата премия. В момента застрахователите са ангажирани почти изцяло с електронното издаване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, където все още има неща, които трябва да се напаснат, така че критериите остават на по-заден план. Резонен е въпросът как ще бъдат оценявани собствениците на автомобили, които не са правоспособни водачи. Този въпрос няма да стои на дневен ред, ако „Гражданска отговорност“ се купува от всеки водач, а не за колата. Друг не по-важен въпрос е какъв ще бъде размерът на премията за служебни автомобили, които се управляват от различни служители на компанията.

Всъщност не по-малко важно е да се стартира и процесът по събирането на информация за платените щети, към момента законодателно е регламентирано събирането на информация само за тоталните щети. По линия на КАТ пък се обменя информация за пътнотранспортните произшествия.

В резултат на изискването на Комисията за финансов надзор от миналата година за допълнителен резерв, който застрахователните компании трябва да заделят по задължителната застраховка „Гражданската отговорност” на автомобилистите, техническите резерви на дружествата са се увеличили с около 120 млн. лв., посочи Борислав Богоев. Тези резерви са нараснали от 703,042 млн. лв. през септември 2010 г. на  821,573 млн. лв. към деветмесечието на 2011 г. Това са пари на застрахованите лица и в тяхно разположение, ако се налага застрахователните компании да изплащат обезщетения по настъпили пътнотранспортни произшествия. Това е голямата новина, каза Богоев.

През ноември 2010 г. влезе в сила изменението на Наредба №27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите и на здравноосигурителните резерви, с което се въведоха допълнителни резерви. Те са в допълнение на пренос-премийния резерв, чийто размер е обвързан с минимално определена необходима сума за покритие на риска за едно застраховно МПС и допълнителен резерв, който се образува след установен недостиг на резерв за предявени, неизплатени претенции. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

09.2011 г.

09.2010 г.

Резерв за възникнали, но непредявени претенции ( в хил. лв.)

271 691

277 331

Резерв за неизтекли рискове ( в хил. лв.) - 6 дружества

20 099

24 809

Допълнителен резерв към пренос-премийния ( в хил. лв.) - 15 дружества

32 586

0

Допълнителен резерв към резерва за предявени, неизплатени претенции ( в хил. лв.) - 7 дружества

3 382

0

Общ размер на техническите резерви ( в хил. лв.)

821 573

703 042

  

* Източник: Комисия за финансов надзор

 

Премиите по „Гражданска отговорност” може да се вдигнат заради по-високите лимити на обезщетения, които влизат в сила от средата на 2012 г. От 11.06.2012 г. застраховката ще се сключва при минимални застрахователни суми за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 2 млн. лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 10 млн. лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица. За вреди на имущество - 2 млн. лв. за всяко събитие. Към момента тези лимити са съответно 1 млн. лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 5 млн. лв. при две или повече пострадали лица. Лимитът за вреди на имущество е 1 млн. лв. за всяко събитие.

 Към деветмесечието на 2011 г. средната премия по застраховката е 207 лв. в сравнение със 185 лв. за същия период на миналата година. По думите на Богоев сумите по обезщетенията, присъдени от съдилищата, са се увеличили многократно. Той определи цените по „Гражданска отговорност” като „достатъчно приемливи за всеки, който притежава автомобил”.

Към момента обхватът по „Гражданска отговорност” е около 78% по последни данни на Гаранционния фонд. Богоев подчерта, че въпреки изискването 90% от регистрираните автомобили да бъдат застраховани по „Гражданска отговорност”, няма евродиректива, която да указва, че ако паднем под тази граница, страната ни ще бъде санкционирана. Това е праг, регламентиран от международната система „Зелена карта”, от който обаче не следва задължително, че ще понесем санкции, уточни той.

Контролът по „Гражданска отговорност” с всеки изминал ден се увеличава. Колегите от МВР оказват пълно съдействие, обяви Борислав Богоев.

С изменение на Наредба №27 бяха направени и промени, насочени към въвеждане на изискване за планиране и ограничаване на административните и аквизиционните разходи на застрахователите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, като общият размер на заложените в застрахователно-техническия план административни и  аквизиционни разходи не може да надвишава 20% от стойността на застрахователната премия, намалена с всички законово определени такси, данъци и отчисления. В сила от датата на обнародването на наредбата в ДВ (бр. 89/12.11.2010 г.) застрахователните дружества стартираха разпращането на анекси към застрахователните брокери с промени в комисионното им възнаграждение по полицата. Новите комисиони са между 5% и 15%, като големите автомобилни застрахователи предложиха нива от 12%, 13% и 15%. В резултат на промените делът на изплатените комисиони в премийния приход е намалял на 12% към деветте месеца на 2011 г. спрямо 22% за същия период на 2010 г.

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

09.2011 г.

09.2010 г.

Брутен коефициент на щетимост

65%

63%

Брутен коефициент на разходи

24%

40%

Дял на изплатените комисиони в премийния приход

12%

22%

Дял на административните разходи в премийния приход

5%

9%

Брутен комбиниран коефициент

89%

103%

Брутен технически резултат ( в хил. лв. )

33 444

-3 966

 

* Източник: Комисия за финансов надзор

 

 

 Гергана ИвановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки