Никой не проверява чужденците, които живеят тук, за задължителната медицинска застраховка

08 Ноември 2011 г.,zastrahovatel.com
Илеана Стоянова

Ако чужденец посети България, за да почива на българското черноморие, и внезапно заболее от грип или получи внезапна травма, той се обръща към спешната медицинска помощ в съответния град. За целта е задължен още с влизането си тук (съгласно  регламентирания „Режим за влизане и пребиваване на чужденци в България,  за които Европейският съюз изисква визи“ )   да притежава освен редовен паспорт и виза и задължително медицинска застраховка. Същото важи и за чужденец, който с превозно средство влиза, пребивава или транзитно преминава през страната. А от месец юли т.г. е необходима задължителна медицинска застраховка и за постоянно пребиваващите чужди граждани (от страните извън ЕС) на работа в България.

 

 

Яна Кръстева, специалист "Застрахователна дейност"
„ЗД ЕВРОИНС”
АД смята, че за неуреден въпрос в наредбата може да се счита фактът, че няма ограничение в избора на болнични заведения, което неминуемо ще доведе до ползването на скъпи клиники с високи цени за медицинските услуги, което от своя страна ще доведе до плащането на големи обезщетения спрямо ниските премии по застраховката.

Чуждестранните граждани, пребиваващи на територията на България, ще се ползват с по-добро болнично обслужване за сметка на застрахователите, отколкото българските граждани, плащащи осигуровки.

 

 „ЗД ЕВРОИНС” АД не предлага доброволни нива на покритие. Покритието по задължителната застраховка за чужденците, краткосрочно или продължително пребиваващи на територията на Република България или транзитно преминаващи през страната, е изцяло по наредбата. Лимитът е 60 000 (шестдесет хиляди) лева за разходите за лечение и болничен престой при спешни състояния: медицински разходи, спешна стоматологична помощ и разходи за репатриране, и няма подлимити.

 

Цената на задължителната застраховка за чужденците в „ЗД ЕВРОИНС” АД е:

до три дни – 12,00 лева, до седем дни – 24,00 лева, за краткосрочно пребиваващите чужденци в страната, при максималния период на покритие 90 дни – 182,00 лева, за продължително пребиваващите на територията на Р България за 1 (една) година – 383,00 лева.

 

„ Застрахователна компания „УНИКА Живот” АД е може би първата застрахователна компания, която след въвеждането на изискване за застраховка за транзитно и временно пребиваващи чужденци в България пусна такава застраховка на пазара – сподели за в. „Застраховател прес“ Пламен Филипов, директор „Краткосрочно застраховане” в ЗК „УНИКА Живот” АД. -

 Компанията реагира незабавно и след промените в Закона за чужденците в България през месец януари тази година. Въпреки липсата на подзаконов регламент  към този момент относно изискванията по отношение на покрити рискове и застрахователни суми компанията отговори на потребностите на пазара, като пусна в продажба нова „Задължителна здравна застраховка за продължително пребиваващи в България чужденци” . Поради липсата на изисквания за застрахователна сума и изхождайки от това, че този тип застраховка се сключва за по-голям срок (до 1 г.), както и невъзможността да се провежда нормална подписваческа процедура по оценка на риска, застрахователните суми бяха лимитирани на 5000 и 10 000 лева.” 

 

С направените промени в Наредбата за общите условия минималната застрахователна сума и условията и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденци в РБ, направени в началото на месец юли тази година, компанията променя и адаптира условията по застраховката за продължително пребиваващи чужденци, като увеличи и застрахователната сума на 60 000 лева.  Освен изискванията на закона по отношение на лицата, които следва да имат подобна застраховка, в компанията е отчетено, че има и лица, които по закон не са длъжни да сключват тази застраховка, но имат интерес към подобна застраховка. Поради тази причина е направена специална оферта към чуждестранните студенти в България  и изхождайки от техните потребности и възможности, се запазват и нивата на застрахователни суми, които се предлагат и по-рано към всички (5000 и 10 000 лева), включително се създава и по-нисък лимит от 2500 лева за тях – обяснява П. Филипов.

Понастоящем компанията предлага на пазара 2 застраховки: за временно пребиваващи  или транзитно преминаващи чужденци и за продължително пребиваващи чужденци.

Първата застраховка се предлага за максимален срок до 90 дни. Сроковете, за които може да бъде сключена, са до 3, 7, 15, 30, 60 и 90 дни. Премиите са съответно 4, 6, 9, 16, 26 и 39 евро, като в тази цена е включена и таксата за Обезпечителен фонд. Цената по тази застраховка може да бъде платена както в лева, така и в евро, отчитайки, че в преобладаващия брой сключени застраховки от този вид се сключват на границата, клиентите са чужденци и не винаги имат левове за разплащане, особено транзитно преминаващите.

Втората застраховка се предлага за минимален срок от 3 месеца и максимален срок от 1( една) година. Съответно може да бъде сключена за произволен срок в този времеви интервал, като цената започва от 39 евро и достига до 318 евро за една година. В цената също е включена таксата за Обезпечителен фонд, като същата се заплаща в лева.

Специалната оферта за студенти включва застрахователни суми от 2500, 5000 и 10 000 лева. Застраховките могат да се сключат за срокове от 3, 6 и 12 месеца. Премията за тях започва от 22 и достига до 155 лева с включена такса за Обезпечителен фонд.

За да отговори на потребностите на клиентите по този тип застраховки, както и по новата здравна застраховка „ЗДРАВЕ и ЦЕННОСТ”, компанията създаде UNIQA SOS център, на който се приемат обаждания от клиенти на компанията в случай на застрахователно събитие или възникнали проблеми или въпроси. Отделно е предвидена възможност при болнично лечение на застраховани лица за директно уреждане на заплащането на оказаните медицински услуги от страна на компанията на съответната болница. За улеснение и на клиентите, и на здравните заведения на сайта на компанията е поместен формуляр, който може да се използва за тази цел.

 

 

Какво трябва да знаят застрахованите чужденци по повод обезщетенията

 

            При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице или лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ, е длъжно в срок 24 часа да уведоми застрахователя чрез писмо, телефон, факс или по друг подходящ начин.

            Застрахователното събитие се доказва със съответните документи.

            Застрахователят заплаща разходите за извършените медицински дейности за лечение и болничен престой на застрахованите по наредбата за чужденци на изпълнителите на медицинска помощ - по цените на съответното лечебно заведение; на застрахованото лице - в случай че то е заплатило цената на извършените медицински услуги на лечебното заведение.

            Плащането по задължителната медицинска застраховка се извършва от застрахователя, който е издал полицата по задължителната медицинска застраховка, или от упълномощен негов представител. Обезщетението по задължителната медицинска застраховка се определя и изплаща от застрахователя в 15-дневен срок, след като застрахованият е представил всички необходими документи, свързани с установяването на събитието и размера на разходите, свързани с оказаното лечение и болничен престой. При превод на определеното обезщетение в чужбина дължимата сума се преизчислява във валута по централния курс на Българската народна банка в деня на превода.

 

                 ;               &nbs p;               &nb sp;               &n bsp;                         ;               Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001