Злополука

20 Юли 2011 г.,zastrahovatel.com

Застраховка “Злополука“ в  ЗД “Бул Инс” АД

 

1. Застраховка “Злополука“ в  ЗД “Бул Инс” АД се предлага в два варианта :

Основно покритие, включващо смърт, трайна и временна неработоспособност

Допълнителни покрития за:

    - спортни рискове – професионалисти и любители;
    - учащи – начални, средни и висши учебни заведения и детски градини;
    - медицински разноски до 1 000 лв., не само при злополука, но и при остри заболявания;
    - екскурзии, почивки, teambuilding;
    - планинска застраховка с плащане на Планинската Спасителна Служба
    - други

 

Какво получавате при сключване на тази застраховка?

Конкурентни цени и отстъпки

Специални отстъпки при групови и семейни застраховки

Индивидуално разработени рискови покрития

Бързо и коректно изплащане на обезщетенията


Пример:

При сключване на застраховката на застрахователна сума 5 000 лв., Вие заплащате цена от 14 до 25 лв. за една година с покритие 24 часа в денонощието и валидност на територията на Република България и чужбина.

При възникване на злополука изплащаме следните обезщетения:

При временна неработоспособност от 21 до 30 дни - 250,00 лв., а над 30 дни – 500,00 лв.

При трайна неработоспособност - % от 5 000 лв., който се определя от ТЕЛК или медицинска комисия на Застрахователя на база актуалната Наредба на МЗ.

При смърт се изплаща 5 000 лв. на законните наследници или на лице, което е записано в застраховката като ползващо.

При сключено допълнително покритие Вие получавате и допълнителни обезщетения, фиксирани в застрахователната полица.


Вие можете сами да изберете застрахователната сума, срока на застраховката и покритията, за които искате да се застраховате.2. Застраховка „Злополука на местата” за личните Ви Моторни превозни средства

При тази застраховка се изплащат обезщетения за смърт или трайна загуба на трудоспособност, настъпили по време на пътуване със застрахованото МПС (вкл. при качване или слизане от него) в резултат на ПТП.

Застраховат се всички места в МПС с брой обявен в регистрационния талон.
3. Задължителна застраховка “ЗЛОПОЛУКА” на пътниците в обществения транспорт

Застраховката се сключва съгласно изискванията на Наредба №24 за задължително застраховане.

Предмет на застраховане по задължителна застраховка “Злополука” са животът, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт и лицата, намиращи се в непосредствена близост до средствата за обществен транспорт при качване или слизане  в случай на  трайна загуба на трудоспособност или смърт от злополука.

Да, задължителната застраховка “Злополука” е в сила само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Р. България.


4. Застраховка  злополука при планински туризъм

ЗД “Бул Инс” АД осигурява застрахователна защита на застрахованите лица за срока на застраховката при настъпване на злополука във връзка с планински туризъм и спортни дейности.
Дружеството изплаща разноски осъществени от Планинската Спасителна Служба към БЧК за спасителни, издирвателни и медицински дейности оказани на застрахования.

5. Задължителна застраховка „Трудова злополука"


Задължителната застраховка „Трудова злополука” се сключва съгласно Наредба на Министерския Съвет за задължително застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука”, приета с постановление № 24 от 06.02.2006 г. на основание член 52 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


Покрити рискове са временна загуба на трудоспособност от трудова злополука, трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука и смърт на застрахованото лице от трудова злополука.

Как се определя застрахователната сума и какво се изплаща?
Застрахователната сума за рисковете смърт от злополука и трайна загуба на работоспособност от злополука е равна на 7-кратния размер на годишната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.

При трайна неработоспособност - % от застрахователната сума, който се определя от ТЕЛК или медицинска комисия на Застрахователя на база актуалната Наредба на МЗ.

 При смърт се изплаща застрахователната сума на законните наследници или на лице, което е записано в застраховката като ползващо.

Каква сума се изплаща при временна неработоспособност?

Застрахователната сума за риска временна загуба на трудоспособност от трудова злополука е равна на месечната брутна заплата на работника или служителя към момента на сключване на застраховката. Изплаща се % от тази застрахователна сума в зависимост от продължителността на неработоспособността, съгласно Наредбата.

 

Индивидуална застраховка "Злополука" - Тарифа ИЗ-1 Алианц България

 

 

Предимства

·  ефективна застрахователна защита;

·  обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на неговата смърт от застрахователна злополука;

·  финансова помощ в случай на загуба на трудоспособност от злополука.

 

Покрити рискове

·  смърт от застрахователна злополука;

·  трайна загуба на трудоспособност вследствие застрахователна злополука;

·  временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука продължила повече от 21 дни.

 

Допълнителни рискове

·  медицински разноски, вследствие застрахователна злополука;

·  инвалидизиране и временна загуба на трудоспособност от, вследствие професонално заболяване;

·  разходи за репатриране и погребение при смърт вследствие застрахователна злополука.

Дружеството носи отговорност за посочените рискове, както по време на работа, така и в извънработно време, като срещу минимални застрахователни вноски от страна на застрахования, осигурява спокойствие за него и неговите близки.

 

Пример
Застраховани са 100 работници и служители в Хлебозавод
Срок на застраховката: 1 година

Рисков клас

Разпределение на персонала според рисковия клас

Застрахователна сума за едно лице (лв.)

Застрахователна премия (вноска) (лв.)

I-ви

Административен персонал - 25 лица

2 000

150.00

II-ри

Заети в производството - 60 лица

3 000

810.00

III-ти

Шофьори - 15 лица

3 000

270.00

Обща застрахователна премия:

1 230.00

 

 

·  През срока на застраховката работник (II-ри рисков клас, застрахователна сума - 3 000 лв.) претърпява злополука, вследствие на която придобива 15% трайна загуба на трудоспособност (счупване на бедрена кост, която е добре зарастнала сред проведеното лечение). В този случай застрахованият получава 15% от застрахователната сума или 450.00 лв. Ако злополуката е настъпила по време на работа, обезщетението се изчислява върху двойния размер на застрахователната сума, т.е. застрахованият ще получи 900.00 лева.

 

·  При условие, че застрахованият работник е бил нетрудоспособeн в резултат на временна загуба на трудоспособност след претърпяна злополука (например счупване на ръката в областта на китката) , за период от 65 дни, след завършване на лечението ще получи обезщетение в размер на 10% от застрахователната сума или 300.00 лева.

·  В случай на смърт на застрахования в резултат на застрахователна злополука, посочените в застрахователната полица ползващи лица ще получат обезщетение в размер на 3 000 лв., а ако смъртта е в резултат на злополука, настъпила по време на работа, размерът на обезщетението е 6 000 лева.

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки