При кредит може сами да изберете застраховател

17 Февруари 2011 г.,zastrahovatel.com
В-к 24 Часа

Когато се тегли кредит, банките предлагат възможност за сключване на застраховка "Живот". Става дума за два отделни договора - за кредит с банка и за застраховка със застрахователно дружество.

Банката може да бъде застрахователен агент на дадено дружество, обяснява Диана Андонова, директор на дирекция "Правна" в Банка ДСК. Тя се вписва във водения от Комисията за финансов надзор регистър и посредничи между застрахователя и кредитополучателя, т.е. става дистрибутор на услугата. Това означава, че клиентът не трябва да ходи в офис на застрахователя, всички документи се подписват в банката. Такъв е случаят с Банка ДСК и "Групама" например. Това обаче не задължава клиента да сключи полицата в дружество, с което банката има договореност. Той може сам да избере друго.

Предимството клиентът да избере дружеството, на което банката е застрахователен агент, е, че това дава възможност полицата да се сключи по-лесно и по-евтино, защото рискът за застрахователя се разпределя между голяма група клиенти. Оттам и премията е по-ниска в сравнение с индивидуалната полица. При нея обикновено се изисква и провеждане на медицински преглед, а при груповата застраховка - само декларация за здравословното състояние.

Въпреки че застраховката е групова, всеки клиент подписва и получава индивидуален сертификат.

За съжаление все още финансовата култура в България е недостатъчна. Масово не се четат договорите и общите условия по кредити и застраховки. Обикновено избираме внимателно хляб, тостер, автомобил и др. вещи, които купуваме. Кредитът и застраховката също се купуват. Лихвата е цена на кредита, а застрахователната премия - цената на застраховката.

Когато се сключат договорите за кредит и застраховка, издължаването на вноските по тях става на следния принцип. Те обикновено се събират на една и съща падежна дата всеки месец за улеснение на клиента. На клиентите се дава възможност да предоставят съгласие за директен дебит, т.е. те овластяват банката да удържа сумите за месечни вноски по кредита и/или застрахователната премия от разплащателната им сметка.

Първо се събира вноската по кредита - това е така по договор, защото е основният дълг. След това се събира вноската по застраховката. Процесът е автоматизиран и в случай че няма достатъчно средства, информационната система продължава да търси дължимата сума в продължение на 1 месец - до датата на следващия падеж.

Ако тя не постъпи през това време, застрахователят узнава, че вноската не е направена. Тогава възниква задължението той да уведоми клиента по предвидения в общите условия начин, което произтича от Кодекса за застраховане. Ако и след това в рамките на 1 месец дължимата премия не бъде платена, полицата се прекратява.

Банковите служители нямат ангажимент да следят индивидуалните плащания на застрахованите кредитополучатели и да информират клиента - дали се правят вноските, или не. Задължение на застрахования е да се издължава по кредита и да внася застрахователната премия.

Ангажимент на застрахователя е да информира, ако няма постъпления в рамките на определения в общите условия срок, с изпращане на писмо, в което е длъжен да уведоми клиента, че след изтичане на определения в него срок застраховката се прекратява.

Ако настъпи събитие (смърт, трайна нетрудоспособност и др.), застрахователят събира необходимите документи. Когато банката е негов агент, може да се договори тя да го прави по негови указания и да му ги предава. Застрахователното дружество прави проверка, назначава експертизи при нужда и преценява дали има предпоставки за плащане на обезщетение.

Такова няма, ако не са правени вноски по застраховката и полицата е прекратена, ако се установи укриване на данни за здравословното състояние - разминаване между действителното и декларираното, и др.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки