Водещата международна застрахователна компания Groupama стъпи на българския застрахователен пазар

05 Октомври 2009 г.,zastrahovatel.com
На 8 септември т.г. на специална пресконференция в хотел „Шератон”, София, водещата френска и международна компания GROUPAMA обяви промяната на името на „ДСК ГАРАНЦИЯ”. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, както и новият мениджърски екип в лицето на Ерик Наджи, директор „Операции” на Groupama за Централна и Източна Европа, и Огнян Йорданов, Генерален Директор на „Groupama Застраховане” и „Groupama Животозастраховане”.

Ключови продукти ще са каско, отговорности, карго, земеделие, както и  класически и структурирани застрахователно-инвестиционни продукти

 

 

Новите имена и лого на двете компании вече са „GROUPAMA ЗАСТРАХОВАНЕ” и „GROUPAMA ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ”, като резултат от придобиването на 100% от застрахователна и животозастрахователна компания „ДСК Гаранция” и тяхното интегриране в структурите на Групата. Това става година след като целият застрахователен бизнес на ОТР банк, както и 9% от самата ОТР банк са окончателно прехвърлени на френската „Groupama за 164 млрд. унгарски форинта (617 млн. евро). Цената беше определена от анализаторите като "в горната граница на очакванията". Сделката не беше изненада. Според медиите оферти за унгарския застраховател подадоха също така и американската AIG, швейцарската Zurich Financial Services и холандската Aegon. Със силните си позиции в Унгария (четвърто място по пазарен дял с 9.8%) "ОТП Гаранция" явно се оказа атрактивна придобивка за „Groupama International”.

„Groupama Застраховане и „Groupama Животозастраховане ще имат възможността да се възползват от познанията и опита, които вече са придобити от Groupama в другите 13 страни, където френската компания развива своята дейност и следва амбицията да стане значим играч както в сферата на общото застраховане, така и в животозастраховането.

Огнян Йорданов, Генерален директор на “Groupama Застраховане” и “Groupama Животозастраховане”, заяви по повод официалната смяна на имената: “Убеден съм, че интегрирането в такава силна компания като Groupama ще подкрепи динамичния ръст и развитието на локалните структури в България. Нашата основна цел е да използваме международния опит и сила на Групата, за да предоставим на клиентите модерни и конкурентни застрахователни продукти и услуги, разработени според техните нужди.”

Groupama ще се фокусира в инвестиции в търговската мрежа и обновяване на продуктовото си портфолио през 2010 г., с цел да постигне динамично нарастване на пазарния дял, запазвайки дългосрочни партньорски отношения с Банка ДСК.

 

Groupama е един от големите европейски застрахователи

 До момента компанията работи в 13 страни, обслужваща над 16 милиона клиенти по целия свят, а служителите й наброяват около 38 000 души.

С придобиването на дяловете на Банка ДСК в двете дружества с марката „ДСК Гаранция” Groupama стъпва и на българския застрахователен пазар.

Групата запазва динамичния си ръст в международните си подразделения, инвестирайки в дистрибуция, предоставяйки познанието си посредством всяка възможна синергия и следвайки активно стратегията си за придобиване.

 

Groupama има дълга история и традиции

 

Историята й започва да се пише още от края на ХІХ век, когато е създадена от фермерската общност. От тогава компанията се превръща в един от основните застрахователи на френския пазар, като във Франция Groupama има стабилно местно присъствие чрез своите диверсифицирани мрежи за дистрибуция, които й дават възможност да предлага на своите клиенти – вариращи от физически и самоусигуряващи лица се до институции и корпорации – решения, комбиниращи застраховане, услуги и банкови продукти. 

Групата динамично разширява и своята чуждестранна дейност, фокусирайки се върху пазари с потенциал за развитие, включващи Унгария, Румъния, Словакия, Турция, а от 2008 г. и България.

 

Мястото на Groupama в България

 

“България е пазар със забележителен потенциал за Groupama и нашата амбиция е да постигнем комбинация от силно развитие с печеливш растеж. Съчетанието от опита на Groupama и професионализма на нашия български екип, заедно със стабилните ни партньорски взаимоотношения с Банка ДСК, ще ни позволи да бъдем динамичен играч на местния пазар” заяви г-н Ерик Наджи, директор „Oперации” на Groupama за Централна и Източна Европа. 

 

На въпрос на вестник „Застраховател прес” дали мениджърският екип на  Groupama е запознат с икономическата действителност  у нас, доколкото новата компания ще повтаря в България своя френски модел портфолио с приоритетно застъпване на селскостопанско застраховане, а селското ни стопанство практически е в застой; финансови застраховки, и по-специално застраховки «Живот» на кредитополучатели, а ситуацията с лошите кредити у нас не е добра, отговори Ерик Наджи, директор „Операции” на Groupama за Централна и Източна Европа.

Той обясни, че в момента  се намираме в ситуацията на финансова криза, която засяга икономиките на повечето страни в света, респективно и застрахователния бизнес.

Groupama обаче е с доста консервативна насока на управление на активите си. Това се корени в историята и контекста на създаването на организацията, както и се дължи на  факта, че основните й акционери са земеделските работници, които имат по-различна нагласа по отношение на големи финансови операции от тази, която има например един дилър, работещ на „Уолстрийт”.

Поради своята вродена консервативност застрахователната група е

загубила много по-малко от своите активи спрямо своите конкуренти.

Г-н Ерик Наджи сподели също така, че не познава в детайли състоянието на българското селско стопанство, независимо че има обща  представа за него.

Пределно ясно е, че един български земеделски стопанин няма същата възможност за автоматизация, както и за инвестиране в селскостопански машини и в нови технологии като един френски или немски земеделец – продължи Ерик Наджи. - Но съм убеден, че тази ситуация  постепенно ще се промени. И когато това стане, ние имаме амбицията да сме постигнали водеща позиция на пазара на земеделското застраховане и да задържим своето силно присъствие в тази сфера. Затова анализите и проучванията в този пазарен сегмент са много сериозни и в зависимост от резултатите ще изготвим цялостната си стратегия.

Независимо че лично аз идвам от централния офис на Groupama в Париж, никога няма да имам амбицията да налагам мнението си на мениджърския екип в България по отношение на това какви продукти да лансират на застрахователния пазар тук. Именно на генералния директор и ръководството на компанията за България се пада отговорността да разработват анализи и стратегии и да преценят в кои сфери е най-удачно да инвестират със застрахователни продукти – дали ще бъде в областта на селското стопанство или другаде, това е тяхно решение. И един конкретен пример за обновяване на продуктовото портфолио е развиването  на застрахователни продукти в областта на отговорностите, и по-специално в сферата на туризма. Считаме, че това е необходимост, която е факт, а същевременно и неизползвана ниша.”

Groupama ще се фокусира в инвестиции в търговската мрежа и обновяване на продуктовото си портфолио през 2010 година с цел да постигне динамично нарастване на пазарния дял, запазвайки дългосрочни партньорски отношения с Банка ДСК. Българският пазар предлага голям потенциал за растеж на застрахователния сектор предвид сравнително ниските нива на пазарно проникване. Официалните данни сочат, че степента на проникване на пазара при общото застраховане за 2008 г. е 2,4% от брутния вътрешен продукт при общото застраховане и 0,4% при животозастраховането (за сравнение във Франция тези цифри са 6,2% при животозастраховането и 3% при общото застраховане).

 

Стратегията на Groupama

 

В България усилията ще се насочат към подобрение на съществуващите продукти в областта на животозастраховането и на общото застраховане, както и въвеждане на нови продукти, които да съчетават международния опит на Групата с потребностите на местния пазар. Бизнес моделът на компанията включва разширяване и въвеждане на услуги съгласно  бизнес линията на Групата, основана върху грижата за клиента, инвестиции в човешкия потенциал, като основа за дългосрочния успех на компанията, както и оптимизация на бизнес системите за постигане на максимална ефективност и резултати.

 

Ключови продуктови сегменти на пазарен ръст са каско, отговорности, карго, земеделие, както и  класически и структурирани застрахователноинвестиционни продукти.

 

В края на юни 2009 г., “ДСК Гаранция” се нарежда на 9-о място на българския пазар в сектор животозастраховане с пазарен дял от 3.3%, докато при общото застраховане “ДСК Гаранция” постига пазарен дял от 0,4%, нареждайки се на 17-о място сред компаниите на местния пазар. 

В България Groupama има 140 служители на територията на цялата страна. Огнян Йорданов, главен изпълнителен директор на Groupama Застраховане и „Groupama Животостраховане”, сподели, че засега точките на продажба на застраховки съвпадат с офисите на Банка ДСК, където Groupama открива нови работни места за служителите си,  и са толкова колкото са  клоновете на банката – 30 , но ще достигнат  100 до 2010 г., като успоредно ще се развива и собствена агентска мрежа от офиси из страната. Амбицията е те да станат 35 до 2012 г.

В международен аспект Groupama възнамерява да се разширява, възползвайки се от своя опит и най-добри практики за реализация на възможности във всички сегменти на застрахователния пазар.

Групата има ясен стратегически фокус и амбиция  да постигне печеливш ръст и да създава ценности, за да се нареди сред десетте най-добри застрахователни компании в Европа.

 

 

***

ЗА GROUPAMA

 

  • 1900 г.  Във Франция влиза закон, разрешаващ създаването на взаимозастрахователни дружества в селскостопанския сектор.
  • 1963 г. Покриване на рискове извън селскостопанската дейност и общото застраховане.
  • 1972 г. Представяне на животозастраховането.
  • 1986 г. Създаване на марката Groupama.
  • 1998 г. Придобиване на Gan, четвъртата по големина застрахователна компания.

 

  • Във Франция - застрахователна компания № 1 в света на селското стопанство като държи 60% пазарен дял в този бизнес; стабилно местно присъствие чрез своите диверсифицирани мрежи за дистрибуция, които й дават възможност да предлага на своите членове и клиенти – вариращи от физически и самоосигуряващи се лица до институции и корпорации – решения, комбиниращи застраховане, услуги и банкови продукти; компанията е вторият най-голям застраховател в сферата на морския транспорт на френския пазар; 
  • 2008  г. Групата отчита приходи от 16,2 милиарда евро (ръст от 9,2%, сравнено с 2007г.) и оперативна печалба от 661 милиона евро, което е ръст от 66.1% , сравнено с предходната година.
  • Международните подразделения генерират приходи от 3.9 милиарда евро (ръст от 39% сравнено с 2007г.).
  • Групата присъства във Великобритания, Испания, Португалия, Италия, Тунис, Словакия, Унгария, Румъния, Гърция, Турция, Китай, Виетнам и България.

Материалите подготви Илеана Стоянова

в-к "Застраховател прес" бр.18

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li