Очаквам 2009 да е сложна с нови предизвикателства и много интересна година

18 Март 2009 г.,zastrahovatel.com
Калоян Антов, заместник изпълнителен директор на „Ей Ай Джи Лайф (България) ЖЗК” ЕАД

– Г-н Антов, вие се присъединихте към екипа на „Ей Ай Джи Лайф България” в началото на 2008 година. Каква беше 2008 година за „Ей Ай Джи Лайф България”?

- 2008 г. беше отлична година за „Ей Ай Джи Лайф България”. По официални данни на КФН премийният ни приход към края на ноември нарасна с 37.5% спрямо същия период на миналата година, далеч над средния за пазара ръст от 18.5% за горепосочения период. Пазарният ни дял нарасна от 9.5% в края на 2007 г. до 12.1% в края на ноември. Заедно с „ОББ – Ей Ай Джи Лайф” общият пазарен дял на двете компании достигна 17%. Също така бих желал да отбележа, че реализирахме и силен ръст на печалбата. Ако допреди няколко месеца всеки гледаше предимно ръста на премийния приход и пазарния дял, в сегашната по-сложна ситуация печалбата е един от най-важните показатели, които определят доколко е стабилна една компания.

– Какво мислите за българския животозастрахователен пазар – какво е отношението на клиентите към необходимостта да застраховат живота си?

- Аз мисля, че отношението на клиентите в България към животозастраховането е същото, както и на клиентите по цял свят. В учебниците по маркетинг застраховката „Живот” е най-честият пример за продукт, който се продава, а не се купува. Причините за това са основно две: животозастраховката е свързана със събития, за които хората по-принцип не желаят да се замислят и освен това тя е финансов продукт, който трябва да бъде обяснен на клиента. Вие никога няма да чуете реплика от типа на: „Колко много харесвам новата си застраховка „Живот”, но човек не трябва да харесва нещо, за да има нужда от него. Дори напротив, в повечето случаи ние не обичаме да плащаме за нещата, от които имаме най-голяма нужда. Помислете си за сметките за електричество, парно, вода, комуникации, вноските по кредит и т.н.. Въпреки честите коментари за тях ние редовно ги плащаме. Българите имат нужда от застраховка „Живот” защото както всички останали те рано или късно ще се сблъскат с едно от следните събития – да живеят твърде дълго, разчитайки единствено на държавната система за социално осигуряване, да загубят живота си и да лишат хората зависещи от тях - от своя доход или да живеят зле в следствие на претърпяно тежко заболяване или злополука.

– „Ей Ай Джи Лайф България” е винаги в челото на периодичните класации, като успешно атакувате третото място. Бихте ли споделили с нашите читатели кои са главните лостове за това – само факторите, характерни за вашата дейност, като професионализъм на мениджърите и работата на собствената ви агентска мрежа заедно с други дистрибуционни канали, или и други? 

- Според мен нашият успех се крие в изграждането и развитието на различни канали за дистрибуция. След като застраховката „Живот” е продукт, който се продава, то следва да търсим максимален брой варианти и възможности, в които можем да я предложим на потенциалните ни клиенти. Освен това различните типове клиенти имат естествено предпочитание към определен канал за дистрибуция. Ние използваме разнообразни канали – собствена агентска мрежа, банки, компании за потребителско кредитиране, брокери и т.н. Агентската ни мрежа е на изключително високо професионално ниво, а опитът ни в развитие на алтернативни канали за дистрибуция е водещ на българския пазар. 

– Впрочем каква бе ролята на тези фактори през отишлата си вече 2008 година и какво предвиждате за тяхното усъвършенстване за по-нататъшното ви успешно развитие?

-  Всичките ни канали за продажба през 2008 г. имаха добри резултати, което доведе до висок общ ръст на бизнеса ни, но тук бих желал да цитирам японския бизнес принцип „Кайзен”, който гласи, че понеже съвършенството е принципно невъзможно винаги има място за постоянно подобрение.

– Все повече говорим вече, че българският застрахователен пазар се е „европеизирал”. Вие как смятате и какво се промени в него, за да го назоваваме европейски застрахователен пазар?

- Не бихме могли да се залъгваме в това отношение. Българският животозастрахователен пазар все още е много малък. През 2007 г. той беше 252 млн. лева премиен приход и аз очаквам през 2008 г. да достигне около 300 млн. лева. За сравнение през 2007 г. френският животозастрахователен пазар е бил приблизително 187 милиарда долара, немският – 103 милиарда долара, италианският – 88 милиарда долара. Животозастрахователното проникване в Германия е около 45%, което е твърде далеч над стойноста на този показател за България. От друга страна, не мога да не отбележа и няколко много позитивни тенденции. Използването на застраховката „Живот” като „схема за оптимизиране на данъците” непрекъснато намалява, което означава, че пазарът се обръща към „истинското” животозастраховане. Работата на посредниците става все по-професионална, пазара се отваря за все по-иновативни продукти.

– Има ли все още нещо или неща, които не ви харесват, които ви пречат на този пазар, за да реализирате напълно своите намерения и цели?

 - Няма нещо конкретно, за което бих могъл да кажа, че не ми харесва. Пазарът е такъв, какъвто е, независимо от отношението ни към него, и той следва своето естествено развитие. Напротив, аз смятам, че този пазар е пълен с възможности и тепърва ще се развива. Достатъчно е да сравним ръста на животозастрахователния пазар с ръста на брутния вътрешен продукт за последните 10 години, както и да сравним животозастрахователното проникване у нас и в страните от Западна Европа за да стане ясно накъде ще върви пазарът и с какви темпове щесе развива. Проблемите в социално-осигурителната и здравноосигурителната система също ще ускорят развитието на животозастрахователния пазар, защото средната класа ще търси качествени продукти срещу своите пари. Освен това, както казах по-рано, развитието на пазара ще зависи до голяма степен и от това колко добре животозастрахователните компании вършат своята работа – да продават застраховки „Живот”.    

– Приятно ми е да ви задам един по-особен въпрос. Той се отнася до световната финансова криза. Известна е информацията, че вашата „майка” – „AIG”, бе сериозно засегната от нея. В същото време дъщерното й дружество в България продължава да е на предно място. Какво правите, за да се радвате на този силен икономически и финансов факт?

- От фундаментална гледна точка България е в сравнително добро състояние. Ръстът на БВП за 2008 г. се очаква да бъде около 6%-6.5%, финансовата ни система е стабилна. Разбира се, България няма да остане незасегната от световната криза, защото съвременните икономики са взаимно свързани. Вероятно износът в някои отрасли ще намалее, определени отрасли, които бяха на път да се превърнат в балони ще се свият, което от своя страна ще доведе до свиване на производства и загуба на работни места. Очаква се през 2009 г. безработицата да се увеличи с около 5%-6% в сравнение с нивата от 2008 г. и ръстът на БВП да се забави.

От друга страна именно в тази ситуация можем да открием добри възможности. По-голямата несигурност за бъдещето засилва нуждата от застрахователна защита. Сега, ако нещо лошо се случи в семейството, би било много по-трудно да се намерят алтернативни източници на доход – по-трудно е да се получи кредит, по-трудно е да се продаде имот, дори роднините и приятелите по-трудно дават пари назаем

И ще ви помоля да кажете няколко думи за продуктовия ви портфейл, с кои от тях спечелихте и печелите най-много и да чакаме ли нови изненади в това отношение?

- Нашият продуктов портфейл е пълен и добре структуриран. През 2008 г. стартирахме два нови модерни продукта – „Медик Асист” и „Ей Ай Джи Лайф Евро Инвест”. Те бяха много добре приети както от нашите клиенти, така и от нашата агентска структура,  и продажбите им непрекъснато нарастват. През 2009 г. ние ще лансираме нови иновативни продукти и ще дадем на нашите клиенти още по-голямо разнообразие от възможности, но нека това остане нашата малка тайна.

 – А какво ви привлече в „Ей Ай Джи Лайф България” господин Антов?

- В края на 2007 година аз бях решил за себе си, че  вече е време да направя следващата крачка в своето професионално развитие и така се озовах в „Ей Ай Джи Лайф България”. Ако трябва да посоча по-конкретни причини, бих посочил три. Първата е екипът. Аз познавах лично доста от хората на ключови позиции в компанията както в търговската структура, така и в администрацията, и знаех, че са отлични професионалисти, с които мога да работя успешно. Втората е, че “Ей Ай Джи Лайф България” е много добре структурирана и подредена компания с ясни правила, а аз самият съм структуриран и подреден човек, който обича да планира нещата си. Третата е г-н Георгиос Дедопулос, изпълнителният директор на „Ей Ай Джи Лайф България” и на „ОББ – Ей Ай Джи Лайф България”. Ние се запознахме през април 2007 г. и преди да се присъединя към неговия екип, имахме поредица от срещи. По време на тези срещи  си дадох ясна сметка за две неща. Първо, че той е човек, с когото лично аз бих работил с удоволствие, и второ, че е човек, от когото може да се научи много.

– А каква ще е настоящата 2009 година за вас лично и за екипа на „Ей Ай Джи Лайф България”?

- Очаквам 2009 да бъде една сложна и изпълнена с предизвикателства година. Тя ще бъде сложна за всеки един бизнес, без значение какво точно продаваме – апартаменти, коли или застраховки „Живот”. Ние трябва много бързо да се адаптираме и да вършим нещата по различен начин. Съвременният свят се движи бързо,  което и ние трябва да се движим по-бързо от него, ако искаме да не изостанем. Тази година ще е трудна, но съм убеден, че „Ей Ай Джи Лайф” отново ще докаже, че е много добра компания, защото добрите компании се познават именно когато времената са трудни. Със сигурност 2009 г. ще бъде една много интересна година.

 

Калоян Антов е роден на 02.07.1971 г. в гр. София.

Завършил е Математическата гимназия в гр. Видин, специалността „Икономика и управление на търговията” в УНСС, в момента завършва MBA програма по “Финансов мениджмънт” в City University of Seatтle.

Работил е в Доброволен пенсионен фонд „Кооператор”, в Здравноосигурителна компания „Закрила”, а в „Ей Ай Джи Лайф България” стартира като мениджър „Директни продажби” и след това е назначен за Мениджър „Обучения”. После е в „Алианц България Холдинг”, където заема различни позиции последната, от които е заместник изпълнителен директор и член на СД на „Алианц България Живот”, и е един от вицепрезидентите на „Алианц България Холдинг”

Сега е отново в „Ей Ай Джи Лайф България” като заместник изпълнителен директор.

Принцип, от който се ръководи в живота и в работата си: „Вземай на сериозно делата си, а не себе си.”

Хоби - Фитнес, кино, фантастика.

Семейно положение - женен с две деца.

Въпросите зададе Петър Андасаров

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки