Постигнахме целите си, макар да звучаха твърде оптимистично

20 Ноември 2008 г.,zastrahovatel.com
България стои малко встрани от финансовия вихър, който се развихри в света Застрахователните продукти ще стават все по-специфични, насочени към определени ниши

 

 

 

 

 

 

 

Тодор Казанджиев, член на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ЗК „ДСК Гаранция” и ЖЗК „ДСК Гаранция”

 

- Г-н Казаджиев, вие от доста време ръководите две изключително интересни и динамично развиващи се компании – общозастрахователната ЗК „ДСК Гаранция” и животозастрахователната ЖЗК „ДСК Гаранция”. Оглавявате и Комисията по животозастраховане към Асоциацията на българските застрахователи. Кои са новините в двете дружества и във връзка с какво са те?

- За никой не е тайна, че ЗК „ДСК Гаранция” и ЖЗК „ДСК Гаранция” бяха придобити напълно от френския застраховател Groupama в края на лятото тази година. „ДСК Гаранция” ще продължи да се развива. Като казвам „ДСК Гаранция”, аз не правя разлика между животозастрахователната и общозастрахователната компания. И двете са ми достатъчно близки – създал съм ги от самото начало. На последното събиране във Франция новите акционери заявиха, че твърдо стоят зад позицията, че ще продължат да развиват и двете компании на българския пазар.

 

- Със същия мениджмънт или ще има промени в това отношение?

- Промените в мениджмънта са дотолкова, доколкото в Съвета на директорите ще влязат хора от френска страна. Те трябва да бъдат одобрени от Комисията за финансов надзор. Това са процеси, които текат в момента.

 

- Какво е състоянието на двете дружества „ДСК Гаранция”?

- В момента тече редовно заседание с ръководния екип на двете компании, на което отчитаме резултатите на двете компании за изминалия период – до края на октомври 2008 г. Аз съм изключително доволен, че по някои от бизнес линиите сме преизпълнили плановете, които сме си сложили през миналата година, въпреки че много от тях тогава звучаха твърде оптимистично. Това, което сме си очертали като цели, ще се случи. Лично аз съм много доволен, че дружеството расте приблизително с по 100% всяка година. Няма да влизам в подробности, но и сега ръстът се запазва, включително и при набирането на финансови консултанти, които да работят за нашите компании. Преди малко търговският директор отчете, че в дружеството ефективно работят над 450 човека като финансови консултанти. „ДСК Гаранция” има 25 офиса в страната и ще продължим да откриваме нови, за да бъдем по-близо до клиентите.

 

- Със смяната на собствениците ще бъдат ли сменени и приоритетите на двете компании „ДСК Гаранция”? Кои бяха досега приоритетните застраховки, на които най-вече залагахте, и кои ще бъдат в бъдеще?

- Нашите две компании се появиха на пазара като банков застраховател обслужващ една от най-големите банки в страната - Банка ДСК. Факт е обаче, че от няколко години ние изграждаме собствена агентска структура. През 2004 г. и началото на 2005 г. „ДСК Гаранция” имаше един-единствен дистрибуционен канал – Банка ДСК. В момента вече отчитаме работата на няколко дистрибуционни канала – включително на агентската ни структура, на работата с брокери и други посредници, както и с корпоративни клиенти. Колегите от Франция казаха, че ще продължат да развиват компаниите, така че наш приоритет ще бъде да развиваме всички дистрибуционни канали, вместо да се фокусираме върху един.

По отношение на продуктите мога да кажа, че в България пазарът диктува много от нещата. „ДСК Гаранция” ще се стреми да има в портфейла си колкото може повече продукти. За това обаче се изисква дружествата да разполагат с добри специалисти и с търговци, които да продават тези продукти. Много голяма част от продуктите ще станат все по-специфични – насочени към определени ниши. Дали това обогатяване на портфейла на „ДСК Гаранция” ще стане веднага или постепенно – мисля, че ще е бързо, с помощта на новите ни собственици, споделяйки тяхното ноу-хау. Френската Groupama е голям застраховател, работещ в 14 страни от света.

 

- Получихте ли вече от Groupama някакво ноу-хау по отношение на застрахователните продукти?

- Groupama е собственик на „ДСК Гаранция” едва от два месеца. Все още текат административните процедури, свързани с встъпването на компанията-майка като собственик. В момента Groupama анализира пазара и възможностите на „ДСК Гаранция”, за да може по-ясно и точно да се дефинира необходимата ни помощ. Макар и на нас да ни се иска някои промени да станат значително по-бързо и да можем още на другия ден да излезем пред клиентите ни с нови продукти, този период не може да бъде прескочен.

 

- По отношение на животозастрахователните продукти какво е вашето впечатление от пазара, като ръководещ този сектор в асоциацията?

- През последните години животозастраховането започна да си отвоюва по-голям дял на българския застрахователен пазар, което е добре. Но ако направим по-задълбочен анализ и видим на кои продукти се дължи тази тенденция, ще разберем, че това са спестовни продукти или свързани с инвестиционен фонд животозастраховки. На фона на световната финансова криза хората в никакъв случай не трябва да се опасяват от това, че са си купили такъв продукт и след това пазарите са се сринали. Такива големи флуктуации на финансовите пазари ще съществуват. А инвестиционният продукт, който те са си купили, не е за една година, а за дълъг период. Пазарите ще имат достатъчно време, за да възстановят нивата. Така че клиентите да са спокойни, че няма да загубят. 

 

- Според вас дошло ли е времето за отстъпление от страна на традиционната застраховка „Живот” и настъпление на продуктите свързани с инвестиционен фонд?

- Нуждите на хората са различни. Ако погледнем структурата на продаваните в Европа животозастрахователни продукти и се опитаме образно казано, да ги разделим на традиционни и инвестиционни, ще видим, че пазарът е разделен приблизително наполовина. Т.е., независимо че инвестиционните продукти съществуват вече от доста време в Европа, място за традиционните спестовни застраховки също има, и то не малко. Това се дължи именно на факта, че потребностите на хората са различни. Точно затова „ДСК Гаранция” ще се опита да има в портфейла си колкото може повече продукти, за да може да отговори на нуждите на клиентите си.

 

- Усещате ли вече, че и у нас ще се върви към промяна на съотношението общо/животозастраховане, както е по света?

- Много ми се иска. Мисля, че всички животозастрахователи работят в тази посока.

 

- Как се отразява световната финансова криза върху българското животозастраховане? Наблюдава ли се намаляване на интереса към свързаните с инвестиционен фонд застраховки „Живот”?

- Напълно нормално е хората да имат определени опасения на фона на това, което се случва. Пак подчертавам, че сриването на фондовите пазари не трябва да притеснява клиентите, тъй като свързаните с инвестиционен фонд животозастраховки не са продукти, които се купуват за една или две години. В период 10-15-20 години са възможни подобни флуктуации на пазара. Факт е, че клиентите, които съвсем скоро са си купили подобни застраховки, още в първата си година изпитват такъв рязък спад на фондовата борса. Но това не трябва да ги притеснява в дългосрочен аспект.

Естествено, кризата ще има отражение върху цялата икономика. Лично аз не усещам такова, ръководейки „ДСК Гаранция”. През последния си месец ние отчетохме най-силните резултати от дейността и на двете дружества. Така че България като че ли стои малко по-встрани от вихъра, който се завихри в света. Не казвам, че у нас няма да има отражения, но мисля, че те няма да бъдат толкова драстични, каквито са в другите страни. В този ред на мисли според мен животозастраховането в България ще продължи да се развива.

 

- Според специалисти животозастраховките остават един от малкото сигурни инструменти за инвестиране.

- Точно това е „успокоителното”. Животозастрахователите са доказали, че макар понякога да са малко по-консервативни в действията си, техните продукти са достатъчно надеждни. Ние не обещаваме огромни доходности, както някои други финансови институции, но и това не ни е целта.

 

- Кои са наболелите задачи за решаване, с които се занимава напоследък животозастрахователната комисия към АБЗ?

- В последно време ние се занимаваме с въпроси, свързани с Кодекса за застраховане. Тези теми винаги са се дискутирали между компаниите. Скоро имахме среща с представители на LIMRA. Това е професионална организация в областта на обучението – предлага ноу-хау за развитие на животозастахователни компании. С техните представители дискутирахме с какво АБЗ може да помогне в това отношение. Всяка от животозастрахователните компании у нас си има традиции и ноу-хау за развитието на собствените си структури. Но LIMRA е организация, която може да бъде в помощ, споделяйки опита си в цял свят.

 

- Ваши колеги твърдят, че вноската в Обезпечителния фонд за някои животозастраховки е много висока от гледна точка на цената на полицата – 70 стотинки на фона на 2-3 лева годишна премия. Става дума за ученическите и други подобни застраховки. Обсъдихте ли този въпрос в Комисията по животозастраховане към АБЗ и смятате ли да правите официално предложение за намаляване на тази вноска?

- А защо са толкова ниски годишните премии?

 

- Защото застраховките се сключват на минимална застрахователна сума.

- Мисля, че сама отговорихте на въпроса си.

 

- Но пазар за по-висока застрахователна сума при тези продукти на този етап у нас няма.

- В България сме се нагледали на някои феномени, включително и на продаване на застраховки на минимална сума. Не мисля, че това е нещото, което търсим като потребители. Вие купувате продукт, който отговаря на вашите потребности. Не си купувате застраховка за 1000 лева, защото тя ви трябва, при положение че ви е необходима застраховка за 100 000 лева.

 

- Стигна ли се до единодушие по този въпрос в Комисията по животозастраховане? Обсъждахте ли го?

- Обсъждахме го, но мисля, че регулацията в случая може да бъде направена от самите компании. Затова и не съм го подемал по-нататък. ЖЗК „ДСК Гаранция” например няма проблем с тази вноска, тъй като не сключва полици на минимална застрахователна сума.

 

- Освен сигнала на Светла Несторова за неравноспоставеност има ли и други актуални въпроси, които животозастрахователната комисия разглежда напоследък? АБЗ излезе със свое становище по поставения от г-жа Несторова казус. Какво стана след това? Получихте ли отговор от Комисията за финансов надзор по този въпрос?

- На последната среща на животозастрахователната комисия заявих на колегите, че съм отворен за всякакви дискусии и теми, които застрахователите повдигат, по въпроси, за които смятат, че АБЗ може да бъде в помощ.

 

- Прави ви чест, че излязохте със становище по сигнала на Светла Несторова, което в. „Застраховател прес” публикува.

- Благодаря ви за това. Надявам се КФН да вземе решение по така поставения въпрос с предложенията, които сме внесли.

 

- Има ли друг подобен въпрос, който се обсъжда от животозастрахователната комисия на АБЗ?

- Към момента нямаме отправен въпрос.

 

- Какво е вашето отношение към т.нар. двустранни протоколи при ПТП?

- Това е много добра практика, която се е наложила в другите страни. Преди много години аз имах ПТП в Германия. Слава Богу щетите бяха леки. Жената – водач на другия автомобил, извади такъв двустранен протокол, на който и аз се разписах. Моята полица тогава беше в дружество „МИГ”. Разменихме си отрязъците от „Зелената карта”, за да може всеки да предяви претенциите си към застрахователя за съответната щета. Тук въпросът обаче опира до това колко съвестно ние ще използваме тези двустранни протоколи в България.

 

- Защото има опасност от източване на дружествата – шмекери ще се намерят веднага.

- Не бих казал така, но е факт, че ще има и недобросъвестни клиенти, които най-вероятно ще се опитат да мамят. Както е факт и че компаниите ще направят всичко възможно да предотвратяват подобно нелоялно отношение. Според мен всеки човек трябва да разглежда застрахователите като партньори, които понякога покриват и безотговорното ни поведение по пътищата.

 

- Какви са очакванията ви за кампанията за „Гражданска отговорност” тази година?  Имахме интервю с г-н Матиас Маак – председател на Надзорния съвет на българското „HDI Застраховане” АД и управляващ директор на немското „HDI-Gerling International Holding” AG , който изрази много интересна позиция по отношение на цената на тази задължителна застраховка. Какво е вашето отношение към цената на „Гражданска отговорност”?

- Факт е, че всички компании се опитват да съберат колкото може повече клиенти, в което няма нищо лошо. Но си мисля, че е нездравословно за самите компании специално за тази застраховка да се състезават на платформата на цената й, защото тя може да подведе някои от застрахователите. Коментира се, че всички компании са тръгнали да вдигат цените и мисля, че показателни ще бъдат резултатите, когато тази кампания завърши.

 

- Г-н Маак каза, че това не трябва да е самоцел.

- Ние много пъти сме дискутирали в комисията, включително и аз като член на Управителния съвет на АБЗ, че тази практика не трябва да продължава в този й вид. Но трябва разбиране от всички играчи на пазара. Няма да се получи нужния ефект – не говоря за вдигане на цена непременно, но не трябва да се състезаваме на плоскостта цена. Ние носим реална отговорност за това, което се случва.

 

- Всички застрахователи отдавна говорят, че цената на „Гражданска отговорност” трябва да се повиши, но това не става на практика. Очаквате ли реални промени в продажбата на задължителната застраховка тази година и какви точно?

- Лично аз очаквам леко увеличаване на цената тази година. Виждате, че и КФН с всички взети мерки упражнява контрол върху тази застраховка и показа, че някои от застрахователите биха имали затруднения, ако продължат да продават застраховката на досегашните цени.

 

- Преди кампанията за „Гражданска отговорност” тази година няма ли да има събиране в АБЗ, на което застрахователите да обсъдят ситуацията на пазара на задължителната застраховка?

- Не мисля, че АБЗ е органът, който трябва да регулира този пазар. В асоциацията в повечето случаи дискутираме проблеми, които биха могли да подобрят ситуацията на пазара. Но в никакъв случай нямаме за цел да налагаме контрол.

 

- Как може да бъде решен проблемът с ненормално високите комисиони, които в България се дават на брокерите?

- По този въпрос трябва да има единно мнение между всички застрахователи. Факт е, че застрахователните брокери в общото застраховане са едни от основните партньори на застрахователите и играят своята роля посредничейки при продажбата на тези продукти. Но подходът, който е приет в някои от европейските страни – за прозрачност към клиентите на комисионите, които брокерите получават при продажбата на един или друг продукт, е може би правилният начин.

 

- Каква е точно практиката там?

- Практиката е, че се показват какви са комисионите на посредника – вписани са в полицата като такива.

 

- Какво очаква Тодор Казанджиев, с всичките си длъжности, да се случи в застраховането до края на тази година – какви са най-важните неща, които очаквате и най-важният резултат?

- Вече казах, че това, което ние си поставихме като цели, ще бъде изпълнено, въпреки че при поставянето им, някои от целите звучаха много оптимистично. Искам да благодаря на екипа, който седи зад мен, че направи всичко възможно за постигането на тези цели. Да си пожелаем да сме по-здрави, всичко останало ще се нареди.

 

Разговора водиха Петър Андасаров и Йоанна СтефановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки