Отговорност на спедитора

Застраховката покрива отговорността на спедитора, като транспортен оператор и складов оператор, съгласно Общите спедиторски условия на Националното сдружение на Българските спедитори, съобразени с ратифицираните от Република България Международни конвенции - Мулти модални превози, Варшавска, CIM, CMR, Братиславските съглашения.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки