Гражданска отговорност плавателни съдове

Предмет на застраховката:
Загуби и/или разноски, които застрахованият ще бъде държан отговорен да заплати по повод на причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.
Покритие:
- За нараняване, болест или смърт на член от екипажа и болнични, медицински или други разноски, възникнали вследствие смърт, нараняване, болест на член от екипажа;
- За разходи и разноски във връзка с осигуряването на заместващ член на екипажа, наложено от покрития риск посочен по-горе;
- За заплащане на щета или компенсация за загуба или щета на лични вещи на член от екипажа, като се изключват искове по отношение пари в брой, ценни книжа, кредитни/дебитни карти, скъпоценни или редки метали и скъпоценни камъни и др.п.
- Към лица различни от екипажа за заплащане на щети или компенсации за нараняване, болест или смърт, вкл. болнични, медицински или погребални разноски, понесение в тази връзка;
- За щети по други кораби / плавателни средства, вследствие сблъскване, дотолкова доколкото тази отговорност надхвърля застрахованата сума "каско" на плавателния съд;
- За щети по други кораби/ плавателни средства, вследствие неконтактни щети;
- За щети по собственост на трети страни - неподвижни и плаващи.предмети;
По отношение карго на борда;
По отношение замърсяване;
По отношение провлачване;
- По отношение разноски и разходи във връзка със защита на застрахованите по-горе отговорности.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000
orange_li