Смесена (спестовна) застраховка Живот

За смесеното животозастраховане е характерно поемането на отговорност за няколко риска или условия. При нея е налице безусловно плащане на застрахователната сума. В случай на смърт в течение на срока на застраховката или ако лицето преживее този срок застрахователната сума се изплаща в първия случай на лицата, посочени в полицата или на законните наследници, а във втория-лично на него. Застраховката може да се сключи като индивидуална или колективна /групова/.

Колективната застраховка се сключва от юридическо лице в полза на работниците и служителите. Те в този случай се явяват застраховани, а юридическото лице – застраховащ.

Характерно за смесеното животозастраховане е комбинацията на спестовен и рисков елемент в застрахователната премия, като с течение на времето рисковият елемент се увеличава за сметка на спестовния.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006