Автоасистанс

Застраховката Автоасистанс осигурява денонощна техническа помощ на авариралия автомобил, а при необходимост и медицинска помощ на пътниците в него, а също така и допълнително съдействие при настъпване на пътно-транспортно произшествие, повреда или кражба на МПС.

В случай, че застрахованата кола се повреди по време на път или при пътно-транспортно произшествие, е необходимо само да се позвъни на телефона на Асистанс центъра. Единствено ЗПАД Алианц България разполага със собствен Асистанс център, който е на разположение на застрахованите 24 часа в денонощието. Веднага след това на мястото ще бъде осигурена специализирана пътна помощ.

При пътно-транспортно произшествие, в което са пострадали застраховани лица, Застрахователната компания организира и заплаща разходите за транспортиране до център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение.
Компанията организира и заплаща още транспортирането на всички застраховани лица в автомобила от мястото на ПТП до най-близкия населен пункт, от който може да се извърши връщането до дома с обществен транспорт.
В зависимост от конкретния случай, резервира и заплаща хотел за всички пътници от застрахованият автомобил до лимита, посочен в застрахователната полица.

Валидност на покритието?
Застраховката е валидна само в България, с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, указано в застрахователната полица.

Продуктът се предлага от следните компании: 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки