Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване има за основна цел създаване на възможности и условия за повишаване на социалната защита на населението чрез участие в спестовно-инвестиционни схеми за доброволно пенсионно осигуряване.

Осигуряването в  Доброволен пенсионен фонд дава възможност на лицата да добият право на пенсия, която е допълнителна и независима от пенсията по държавното обществено осигуряване, и да ги подпомогне финансово след пенсиониране. Всяко лице, навършило 16 години, може да се осигурява доброволно или да бъде осигурявано в доброволен пенсионен фонд. Вноските могат да правят работодателите, самите осигурени лица, както и други осигурители в полза на осигурените лица.
   Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО) е персонално и всеки осигурен има индивидуален осигурителен номер и индивидуална осигурителна партида. Осигурителните вноски са месечни, за друг период или еднократни за закупуване на пенсионни права.
   За да се запази предназначението на вноските от работодателя за ДДПО - получаване на допълнителна пенсия, Кодексът за социално осигуряване забранява изтеглянето на натрупаните средства в индивидуалната партида на лицето преди придобиване на право на пенсия за старост или инвалидност. Осигурените лица имат право да прехвърлят натрупаните средства в осигурителните им партиди от работодателски вноски само в случаите, посочени в осигурителния договор, както и при прекратяване на осигурителния договор, трудовото или служебно правоотношение или договора за управление или контрол.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000