Алианц Банк с ново споразумение с Националния гаранционен фонд за финансиране на малкия и среден бизнес

15.07.2022


Националният гаранционен фонд и Алианц Банк България сключиха ново споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции. Основната цел на споразумението е да подпомогне дейността на малките и средни предприятия чрез улеснен достъп до финансиране при облекчени изисквания за обезпечение и одобрение.

В рамките на споразумението фирмите могат да кандидатстват в Алианц Банк за  инвестиционни и оборотни кредити, банкови гаранции, като гарантираната сума от НГФ е до 50% от размера на всеки кредит/банкова гаранция и не повече от 2 млн. лева към кредитополучател и свързаните лица.

„Това споразумение допълва пакета от финансови инструменти, които Алианц Банк предлага на клиентите си от сегмента малки и средни предприятия. Новите възможности за финансиране ще им позволи да модернизират бизнеса си, да увеличат производствените си капацитети и да бъдат по-конкурентни на пазара“, коментира Яна Игнатова – главен директор „Корпоративно банкиране“ в Алианц Банк България.

Крайният срок, в който фирмите могат да кандидатстват за финансиране по програмата е 20.06.2025 г.Националният гаранционен фонд и Алианц Банк България сключиха ново споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции. Основната цел на споразумението е да подпомогне дейността на малките и средни предприятия чрез улеснен достъп до финансиране при облекчени изисквания за обезпечение и одобрение.

В рамките на споразумението фирмите могат да кандидатстват в Алианц Банк за  инвестиционни и оборотни кредити, банкови гаранции, като гарантираната сума от НГФ е до 50% от размера на всеки кредит/банкова гаранция и не повече от 2 млн. лева към кредитополучател и свързаните лица.

„Това споразумение допълва пакета от финансови инструменти, които Алианц Банк предлага на клиентите си от сегмента малки и средни предприятия. Новите възможности за финансиране ще им позволи да модернизират бизнеса си, да увеличат производствените си капацитети и да бъдат по-конкурентни на пазара“, коментира Яна Игнатова – главен директор „Корпоративно банкиране“ в Алианц Банк България.

Крайният срок, в който фирмите могат да кандидатстват за финансиране по програмата е 20.06.2025 г.

Повече информация тук.

 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки