„Обединен Здравноосигурителен Фонд Доверие Застрахователно Акционерно Дружество” АД

„Обединен Здравноосигурителен Фонд Доверие Застрахователно Акционерно Дружество” АД

адрес: гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков” № 82
телефон: 02/987 10 37
факс: 02/987 10 37
e-mail: ozof_doverie@abv.bg

уеб сайт: http://www.ozof-doverie.com


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003