"Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

"Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

управление: Главен изпълнителен директор: Николай Стойков адрес: гр. София 1404, бул. България № 49Б, Офис сграда "България"
телефон: 0800 11 464
факс: + 359 2 960 84 84
e-mail: maya.hristova@ingbank.com

уеб сайт: http://www.ing.bg

"Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

 

Адрес: гр. София, бул. „България” 49 Б, Офис сграда „България”

Тел.: 0 800 11 464 (национален телефон)

Факс: 02 960 84 84
уеб сайт:: www.ing.bg


"Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД (ING Пенсионно осигуряване), част от глобалната ING Group, предлага допълнително задължително пенсионно осигуряване /професионален и универсален фонд/ и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като допринася за запазване и повишаване на стандарта на живот на гражданите в годините след пенсиониране. Със своите продукти и услуги, компанията дава възможност на клиентите си да планират успешно финансовото си бъдеще. Понастоящем ING Пенсионно осигуряване има повече от 318 000 индивидуални и над 300 корпоративни клиенти в България. На разположение на осигурените лица в ING е широка мрежа от регионални офиси в най-големите градове, както и възможност за професионално обслужване от над 2100 консултанта в цялата страна.

ING Group e лидер в предоставянето на пенсионноосигурителни услуги. Компанията управлява пенсионни фондове в над 20 страни по света

ING започна своя пенсионен бизнес в България през април 2001 г., след като бе въведено новотo пенсионно законодателство и след придобиване на контролния пакет акции от капитала на Пенсионноосигурително дружество „Солидарност” АД, регистрирано на 02.07.1998 г.

ING Пенсионно осигуряване притежава лиценз за извършване на допълнително пенсионно осигуряване - Лиценз № 6 от 3.10.2000 г. Акционерният капитал на ING Пенсионно осигуряване е 11 600 000 лв., повече от два пъти по-голям от изискуемия по закон. Единствен акционер в дружеството е ING Continental Europe Holdings B.V. - Holland
Като част от ING Group, дейността на ING Пенсионно осигуряване е напълно прозрачна. Дружеството предоставя пълни финансови отчети за своята дейност, изготвени в съответствие с националните и международни счетоводни стандарти и заверени от одиторска фирма Еrnst & Young. 


Съвет на директорите:

Николай Стойков - председател
Дейвид Книбе - зам. председател
Анастас Петров - изпълнителен директор
Мая Русева - член на Съвета на директорите
Eлица Занчева - член на Съвета на директорите

 

 

 

Банка-попечител: "Уникредит Булбанк" 

В съответствие с действащото законодателство и издадената лицензия за допълнително пенсионно осигуряване "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" EАД има регистрирани и управлява:

- Универсален пенсионен фонд (УПФ) – в него задължително се осигуряват за допълнителна пенсия всички работещи при условията на трета категория труд, родени след 31.12.1959 г.

- Професионален пенсионен фонд (ППФ) – в него се осигуряват задължително всички работещи при условията на първа и втора категория труд.

- Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) – в него може да се осигурява всяко лице, навършило 16 годишна възраст. Вноските в ДПФ могат да намалят с до 10% облагаемия доход на лицето.


Продукти, които предлага компанията:

·         Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

·         Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО)

 

Клонове на ING Пенсионно осигуряване:

 

·         гр. Благоевград – Регионален клон Благоевград

Адрес: ул. "Тодор Александров" 47, МОЛ Благоевград,
ет.6, офис 1

Тел.: 073/ 82 99 80

 

·         гр. Бургас – Регионален клон Бургас

          Адрес: ул. „Хан Аспарух” 1

Тел.: 056/ 85 96 14

 

 

 

·         гр. Варна – Регионален клон Варна

Адрес: ул. "София" 3

Тел.: 052/ 68 91 60

 

·         гр. Варна – Офис Галата

           Адрес: бул. „Княз Борис I” 64

           Тел.: 052/ 66 14 50

 

·         гр. Велико Търново – Регионален клон Велико Търново

Адрес: ул. „Десети Февруари” 4 (пл. "Велчова Завера")

Тел.: 062/ 61 67 13

 

·         гр. Видин – Офис Видин

           Адрес: ул. „Цар Симеон Велики” 1А, ет. 1

           Тел.: 094/ 69 15 06

 

·         гр. Враца – Офис Враца

           Адрес: бул. „Христо Ботев” 43, ет. 2

           Тел.: 092/ 68 73 50

 

·         гр. Габрово – Офис Габрово

           Адрес: ул. „Райчо Каролев” 2, ет. 1

           Тел.: 066/ 84 03 61

 

 

·         гр. Гоце Делчев – Офис Гоце Делчев

           Адрес: ул. „Кавала” 1, ет.1

           Тел.: 0751/ 69 599

 

·         гр. Добрич – Офис Добрич

           Адрес: ул. „Дойран" 6

           Тел.: 058/65 12 95

 

 

·         гр. Казанлък – Офис Казанлък

           Адрес: пл. Севтополис, 15А, ет.3

          Тел.: 043/16 86 44

 

·         гр. Кърджали – Офис Арда

           Адрес: ул. „Отец Паисий” 11

           Тел.: 036/16 62 93

 

·         гр. Монтана – Офис Монтана

           Адрес: ул. „Александър Стамболийски" 18, eт.1

           Тел.: 096/39 54 25

 

·         гр. Пазарджик – Офис Пазарджик

            Адрес: ул. „Гурко”  6, ет. 2

Тел.: 034/ 41 08 60

 

 

·         гр. Перник – Регионален клон Перник

           Адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 23 ; Бизнес Комплекс Елена офис 505

           Тел.: 076/ 68 65 22

 

·         гр. Петрич– Офис Петрич

           Адрес: пл. „Македония” 10

           Тел.: 0745/ 25 143

 

·         гр. Плевен – Офис Плевен

           Адрес: ул.„Димитър Константинов" 27 ет. 5

Тел.: 064/ 88 95 25

 

·         гр. Пловдив – Регионален клон Пловдив

           Адрес: Рилон Център, Бул. Христо Ботев 92, секция В, ет. 4

Тел.: 032/ 65 47 13

 

·         гр. Разград – Офис Разград

           Адрес: ул. „Иван Вазов” 21, офиси 17 и 18

Тел.: 084/ 61 14 10

 

·         гр. Русе – Регионален клон Русе

           Адрес: ул. „Петър Берон” 1

Тел.: 082/ 81 14 90

 

 

 

·         гр. Силистра – Офис Силистра

Адрес: ул.„Петър Берон” 6

Тел.: 086/ 87 82 10

 

·         гр. Сливен – Офис Сливен

             Адрес: ул. „Слaвянска” 2

Тел.: 044/ 61 15 95

 

·         гр. София – Офис Бизнес парк София

Адрес: кв. “Младост” 4, бл.7, партер

Тел.: 02/ 489 98 84

 

·         гр. София – Офис Средец

Адрес: ул. "Граф Игнатиев" 16, ет. 1

Тел.: 02/ 811 71 10

 

·         гр. София – Офис Сердика

Адрес: бул. „Княз Дондуков” 47, ет.1

Тел.: 02/ 814 80 10

 

·         гр. София – Офис Витоша

Адрес: ул. "Твърдишки проход" 23, ет. 8, офис 29

Тел.: 02/ 818 84 10

 

 

·         гр. София – Офис Триадица

           Адрес: бул. „Патриарх Евтимий”  19Б, ет. 4

Тел.: 02/ 935 58 10

 

·         гр. София – Офис Капитолия

            Адрес:  бул. “Черни връх” 1, ет.9

Тел.:  02/ 801 49 10

 

·         гр. Стара Загора – Офис Стара Загора

Адрес: ул. „Цар Иван Шишман” 50

Тел.: 042/ 61 18 90

 

·         гр. Търговище – Офис Търговище

           Адрес: ул. „Георги Бенковски” 1

           Тел.: 0601/61 521

 

·         гр. Хасково – Офис Хасково

Адрес: ул. "Сан Стефано" 3А

Тел.: 038/ 60 79 40

 

·         гр. Шумен – Офис Шумен

           Адрес: пл. Освобождение 12, ет. 3. офис 6

           Тел.: 054/ 85 57 10

 

 

 

 

·         гр. Ямбол – Офис Ямбол

           Адрес: ул. "Стефан Караджа" 28

           Тел.: 046/ 67 71 21

 

  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001