„Пенсионноосигурителен институт” АД

„Пенсионноосигурителен институт” АД

управление: Алексей Георгиев адрес: София,район "Лозенец", ул. „Кораб планина №6 Адрес на кореспонденция: София 1612, бул. Цар Борис III, № 41
телефон: 02/80 55 308
факс: 02/80 55 308
e-mail: head@pensionins.com

уеб сайт: http://www.pensionins.com

“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД е вписан в търговския регистър на 24.04.2008 г., ЕИК 200098313, с лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване  № 03-ПОД, издадена от Комисията за финансов надзор на 28.02.2008 г., и се представлява от изпълнителния директор Алексей Алипиев Георгиев.

 

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 000 лева.

 

Наименование на акционерите и разпределение на акционерния капитал:
- „Пела” ЕООД - 74%;
- „Ест” АД - 25%;
- Сдружение „Съюз за стопанска инициатива” - 1%.


Дружеството е с едностепенна система на управление. В Съвета на директорите влизат: Алексей Георгиев, Димитър Калчев и Теодор Дечев.

Дружеството е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

„Пенсионноосигурителен институт” АД  управлява три пенсионни фонда:

-          Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”;

-          Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”;

-          Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.

 

Банка - попечител на управляваните от „Пенсионноосигурителен институт” АД  пенсионни фондове е „Банка Пиреос България” АД.

 

  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,
orange_li
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998