КАРДИФ - Животозастраховане -клон България” КЧТадрес: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 29, вх. А, ет. 1-3
телефон: 02/491 59 70
факс: 02/491 59 88
e-mail: cardifbulgaria@cardif.com

уеб сайт: http://www.cardif.bg


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000