ЗД "Бул инс" АД

ЗД "Бул инс" АД

управление: Петрозар Петков - Председател на Съвета на директорите и Генерален директор адрес: София - 1407, бул. “Джеймс Баучер” 87
телефон: (02) 968 19 70, 968 19 71;
факс: (02) 91 981 111
e-mail: headoffice@bulins.com

уеб сайт: http://www.bulins.com

Кратка история на ЗД БУЛИНС АД – лидер в автомобилното  застраховане

 

ü  Общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.

ü  Лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.

ü  Капитал 28.5 млн. лева

ü  Положителен финансов резултат през годините, реализирана печалба

ü  Презастрахователна защита, гарантирана чрез договори с утвърдени презастрахователи

ü  Кредитен рейтинг “iBBB+”,”ia-2”

ü  Утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар

ü  Нова модерна организация за ликвидиране на щетите

ü  Въведена нова информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес, без аналог на българския застрахователен пазар

ü  Доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти

 

Управление на дружеството

Съвет на директорите:

Петрозар Петков - Председател на Съвета на директорите

                                                     

Доц. Стоян Проданов - Член на Съвета на директорите

                                                       Изпълнителен директор

Евгения Тасова - Член на Съвета на директорите

 

 

 

Членство на ЗД БУЛ ИНС АД

ü  Асоциация на българските застрахователи

ü    Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

ü    Международен институт за клинични изследвания - ICR

ü    Български национален застрахователен ядрен пул

за застраховане на АЕЦ „Козлодуй” по „Обща гражданска отговорност, покриваща отговорността от ядрена вреда”

Корпоративна социална отговорност - инициативи на ЗД БУЛ ИНС АД

ü    Благотворителност – подпомагане на сираци, болни и социално слаби деца

ü    Опазване на културното и историческо наследство

ü    Подпомагане на спортни прояви, олимпийски спортни федерации и спортисти

ü    Екологични проекти

 

 

Клонова мрежа на ЗД БУЛ ИНС

 

ü  Централно управление

ü    Девет клона на дружеството в София

ü    Регионални клонове във всички български регионални центрове

ü    Над 420 висококвалифицирани служители, разпределени по дирекции и специализирани направления

ü    Широка мрежа от над 628 застрахователни агенти и 286 лицензирани застрахователни брокери, работещи по договори с БУЛ ИНС АД

Постигнатите добри резултати и увеличението на брутните премийни приходи се дължат преди всичко на професионалните умения и положените усилия от страна на служителите.

Адреси

 

Централно Управление

София - 1407, бул. “Джеймс Баучер” 87

тел: (02) 968 19 70, 968 19 71;

факс: (02) 91 981 111

e-mail: headoffice@bulins.com

София - 1000, ул. “Лавеле” 19,

тел: (02) 935 98 88; 935 98 70;

факс: (02) 980 49 92;

e-mail: sofia@bulins.com


Застрахователни продукти, които дружеството предлага:


 • Застраховка на МПС, без релсови превозни средства - Автокаско;

 • Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на МПС”;

 • Застраховка „Разни финансови загуби”;

 • Застраховка „Щети на имущество”;

 • Застраховка на товари по време на превоз - Карго;

 • Застраховка „Помощ при пътуване с осигурен асистанс”;

 • Застраховка „Злополука”;

 • Застраховка „Обща гражданска отговорност”;

 • Застраховка „Пожар и природни бедствия”;

 • Застраховка „Заболяване”;

 • Застраховка „Кредити.


 

Дейността на ЗД БУЛ ИНС АД се осъществява от:

 • Централно управление,

 • пет клона на дружеството в София,

 • регионални клонове в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Велико Търново, Сливен, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Смолян, Ловеч, Габрово, Търговище, Враца, Добрич, Шумен, Разград, Видин, Силистра, Монтана, Дупница, Перник, Ямбол, Ботевград, Велинград.
Всички офиси са свързани помежду си посредством оптична връзка в реално време. В тях работят над 314 висококвалифицирани служители, разпределени по дирекции и специализирани направления.


Дружеството е изградило широка мрежа от над 528 застрахователни агенти и 205 лицензирани застрахователни брокери, които работят по договори с БУЛ ИНС. 

Клонова мрежа:

 

Пловдив, ул. Хан Пресиян 13 032/ 945 721 plovdiv@bulins.com;plovdiv@bulins.eu;
Русе, ул. Ангел Кънчев 25 082/ 87 50 40 ruse@bulins.com;ruse@bulins.eu;
Кърджали, ул. Тутракан №3 0361/84 999 kurjali@bulins.com;kardjali@bulins.eu;
Враца, бул. Демокрация 23 092/622 640 vraca@bulins.com;vraca@bulins.eu;
Плевен, ул. Данаил Попов 9 064/807 887 pleven@bulins.com;pleven@bulins.eu;
Благоевград, ул. Иван Михайлов 58 073/882 610 blagoevgrad@bulins.com;blagoevgrad@bulins.eu;
Пазарджик, ул.Каймак Чалан №4-6 034/460 460 pazarjik@bulins.com;pazardjik@bulins.eu;
Варна, ул.Дунав №2 052/664 562 varna@bulins.com;varna@bulins.eu;
Добрич,ул. Любен Каравелов № 15 058/601 584 dobrich@bulins.com;dobrich@bulins.eu;
Дупница, ул. Иван Вазов 5 0701/514 81 dupnica@bulins.eu;
Перник, ул. Кирил и Методий 23 (Бизнес комплекс Елена) 076/60 80 31 pernik@bulins.com;pernik@bulins.eu;
Велико Търново, бул. България №7, ет.1 062/600 391 velikoturnovo@bulins.com;tarnovo@bulins.eu;
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 144 042/65 44 77 starazagora@bulins.com;stzagora@bulins.eu;
Сливен, ул. Ниш №6 044/62 24 70 sliven@bulins.com;sliven@bulins.eu;
Ямбол, ул. Стефан Стамболов 1-А (улицата зад хотел Кабиле) 046/66 43 65 qmbol@bulins.com;jambol@bulins.eu;
Хасково, ул. Марин Дринов 4 038/624 017 bulins_hs@abv.bg;haskovo@bulins.eu;
Видин, ул. Цар Александър II №23 094/601 499 vidin@bulins.com;vidin@bulins.eu;
Монтана, пл. Жеравица 1, к-с Житомир 096/ 306 630 montana@bulins.eu;
Смолян, ул.Бузлуджа №11 0301/ 62 795 smolqn@bulins.com;smolian@bulins.eu;
Ловеч, пл. Тодор Кирков (до закрития мост, в Младежки дом) 068/601 623 lovech@bulins.com;lovech@bulins.eu;
Силистра, ул. Добрич 2 086/832 383 silistra@bulins.com;silistra@bulins.eu;
Габрово,ул. Орловска 111 (Спортна зала Орловец) 066/804 113 gabrovo@bulins.com;gabrovo@bulins.eu;
Шумен, бул. Симеон Велики №46г 054/830 853 shumen@bulins.com;shumen@bulins.eu;
Търговище, ул.Трети март № 1 060/161 608 targovishte@bulins.com;targovishte@bulins.eu;
Разград, ул. Паркова 4 84660262 razgrad@bulins.com;razgrad@bulins.eu;
Бургас, ул. Гео Милев № 14 056/845 828 burgas@bulins.com;burgas@bulins.eu;
Велинград, ул. Юндола № 6 0359/585 57 velingrad@bulins.eu;
Ботевград, ул. 17-ти ноември № 3 0723/5065 bulins@botevgrad.com;botevgrad@bulins.eu; 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,