"Групама" Застраховане

"Групама" Застраховане

управление: Селин Болар адрес: Централен офис Гр. София бул. “Цариградско шосе“ 47А, бл.В, ет.3
телефон: 915 88 88

уеб сайт: http://www.groupama.bg

„Групама Застраховане“ ЕАД е правоприемник на създаденото на 13.05.2005 г.  Застрахователно Дружество„ДСК Гаранция“ АД.  

През 2008г. една от най-големите френски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик.

На 08.09.2009г, официално е обявена промяната в името на дружеството, което става „Групама Застраховане“.

„Групама Застраховане“ ЕАД  е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г. дългосрочно регионално споразумение в областта на общото застраховане и други застрахователни и банкови продукти.

 Управление и структура:

Селин Болар, Изпълнителен директор

Рая Грозева, Главен Актюер;  

Михаил Желязков, Ръководител Вътрешен Одит

 

Контакти

Експертен Център Застраховане „АЛО ГРУПАМА“, който може да бъде избран на тел.: 0700 123 32, от цялата страна.

Адресът на Централни Управление на „Групама Застраховане“

бул. „Цариградско шосе” No 47А, Блок В ет.3 (вход от ул. „Николай Ракитин”) 

тел. 02 / 915 88 88

имейлoffice@groupama.bg 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000