Университет за национално и световно стопанство - гр. София

Университет за национално и световно стопанство - гр. София

адрес: 1700 София Студентски град "Хр. Ботев", УНСС
телефон: (02) 963 00 43 / (02) 62 52 211
факс: (02) 962 39 03
e-mail: secretary@unwe.acad.bg

уеб сайт: http://www.unwe.acad.bg/


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки