ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД

ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД

адрес: гр. София 1301, ул."Света София" №7, ет.5
телефон: 0700 166 88
факс: 02/ 981 43 51
e-mail: headoffice@ozk.bg

уеб сайт: http://www.ozk.bg
КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА
 • Благоевград
    тел.: 073/ 830 296
     гр. Благоевград 2700, ул. "Николай Петрини" № 6

 • Ботевград
    тел.: 0723/ 60 392
     2140 Ботевградбул. “Цар Освободител” №30

 • Бургас
    тел.: 056/ 813 343
     гр. Бургас 8000, ул. "П. Каравелов" № 17

 • Варна
    тел.: 052/ 632 340
     гр. Варна 9000, ул. "Одесос" № 5

 • Велико Търново
    тел.: 062/ 606 001
     гр. Велико Търново 5000, ул. "Марино поле" № 15 А

 • Враца
    тел.: 092/ 661 959
     гр. Враца 3000, ул. “Лукашов” №2, ет.2

 • Габрово
    тел.: 066/800 306
     гр. Габровоул. "Опълченска" N 3

 • Горна Оряховица
    тел.: 0618/60 556
     гр. Горна Оряховицаул. "Мано Тодоров" N 2

 • Добрич
    тел.: 058/ 28 483
     гр. Добрич 9300, ул. "Цар Петър" № 2

 • Козлодуй
    тел.: 0973/ 80 603
     3320 Козлодуйул. “Христо Ботев” №1, ет.3

 • Ловеч
    тел.: 068/ 46 921
     гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска" № 1

 • Монтана
    тел.: 096/ 301 349
     гр. Монтана 3400ул. “Стефан Караджа” №4, ет.2

 • Плевен
    тел.: 064/ 803 947
     гр. Плевен 5800, ул. "Катя Попова" № 2

 • Пловдив
    тел.: 032/ 946 660
     гр. Пловдив 4003, ул. "Драва" № 1

 • Русе
    тел.: 082/ 230 184
     гр. Русе 7000, ул. "Александровска" № 28

 • Сандански
    тел.: 0746/ 3 20 75
     гр. Сандански 2800 ул. “Македония” №36

 • Свищов
    тел.: 0631/30 121
     гр. Свищовул. "Цар Освободител" N 6А

 • Силистра
    тел.: 086/ 820 789
     гр. Силистра, ул. "Хр. Ботев" № 2

 • Сливен
    тел.: 044/ 24 814
     гр. Сливен 8800, ул. "Славянска" №9А 3

 • София
    тел.: 02/ 944 73 88
     гр. София 1504, бул. "Дондуков" № 69, ет. 5

 • София
    тел.: 02/ 943 11 82; 02/ 946 11 00; 02/ 946 15 00
     гр. София 1504, бул. "Янко Сакъзов" № 48

 • Стара Загора
    тел.: 042/ 605 673
     гр. Стара Загора 6000, ул. "Иван Шишман" № 77

 • Тетевен
    тел.: 0678/ 50 16
     гр. Тетевенул. "Иван Вазов" N 36 А

 • Троян
    тел.: 0670/ 25 261
     гр. Троян 5600,ул. "Ген. Карцов" N 56

 •  

  Дружеството е с едностепенна форма на управление. Съставът на Съвета на директорите е следния: Председател: доц. д-р Александър Петров Личев, Членове: Румен Кирилов Димитров, Димитър Паунков Колев, Панайот Ивов Филипов. Представлява се от изпълнителните директори Александър Петров Личев  и Румен Кирилов Димитров

  ЗАД „ОЗК-Застраховане“ (старо наименование „Общинска застрахователна компания” АД) е създадено през 1996г. с мажоритарен собственик Столична община. През 2008г. общинският дял в капитала е приватизиран.

  Дружеството извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане, като има получен лиценз за 12 вида застраховки.

  ЗАД „ОЗК-Застраховане“ е член на двете браншови организации в страната - Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ)

  На база получените лицензи, „ОЗК-Застраховане” разработва разнообразни застрахователни продукти, стремейки се да покрива своевременно и адекватно нуждите и специфичните изисквания на клиентите си. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът да получи, съчетано с гаранция за компетентно, експедитивно и коректно отстраняване на вредите при възникнали щети и предоставяне на договорените обезщетения.

  „ОЗК-Застраховане” разполага със собствена мрежа от над 60 поделения на територията на цялата страна. Част от дистрибуторската мрежа на Компанията са и над 1500 брокери и агенти. „ОЗК-Застраховане” има значително пазарно проникване във всички сегменти.

  Наши клиенти са органи на централната и местната власт, висши учебни заведения, големи корпоративни клиенти, вкл. финансови институции, представители на малкия и средния бизнес и физически лица.

  През последните години пазарният дял и премийният приход на Дружеството се увеличават с устойчиви темпове, като в момента Компанията се е утвърдила като водеща в застраховането на публична държавна и общинска собственост.

  Дружеството ежегодно преразглежда презастрахователната си програма на базата на анализ на застрахователния портфейл и на развитието на договорите през предходните години. Договорите се пласират, чрез брокери и при презастрахователи, с които „ОЗК-Застраховане” работи от години и има изградени отношения на взаимно доверие. Презастрахователните договори в чужбина се пласират с посредничеството на водещи английски презастрахователни брокери с водещи презастрахователи.

      
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки
  orange_li
  "Основи на застраховането"
  Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
  orange_li
  "Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
  Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,
  orange_li