ЗД „БУЛ ИНС” АД

I. ЗД БУЛ ИНС АД, лидерът в автомобилното застрахованe, е:


 • общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.;

 • лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.;

 • с положителен финансов резултат през годините;

 • с гарантирана презастрахователна програма, осъществена чрез договори с утвърдени и водещи международни презастрахователни компании;

 • с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар:

  • безспорна първа позиция по застраховка „Автокаско”;

  • четвърто място през последните години по реализирани брутни премийни приходи от застрахователна дейност;

 • доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти;

 • предпочитан застраховател заради:

 • ефективната си безкасова технология за бързо ликвидиране на щети и изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие;

 • модерната организация за ликвидиране на щетите, осъществена съвместно с технически център „Тандер”. (На едно място са ликвидационна служба, сервиз и салон за клиенти. Събирането заедно на застраховател, приемчик на сервиза и клиент повишава качеството на обслужването и предотвратява евентуални недоразумения между страните);

 • внедрената нова базирана система за ликвидация на щети на МПС, която е без аналог на българския застрахователен пазар и дава големи възможности за подобряване на бързината и качеството на обслужването.


II. Участия на ЗД БУЛ ИНС АД


 • Асоциация на българските застрахователи

 • Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

 • Български национален застрахователен ядрен пул за застраховане на АЕЦ “Козлодуй” по “Обща гражданска отговорност, покриваща отговорността от ядрена вреда”


IIІ. Управление на Дружеството


Едностепенна структура на управление –

Съвет на Директорите

Председател и Генерален директор - Петрозар Петков

Заместник- председател и Изпълнителен директор - доц. Стоян Проданов

Член: Ваня Малчева


IV. Застрахователни продукти, които дружеството предлага:


 • Застраховка на МПС, без релсови превозни средства - Автокаско;

 • Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на МПС”;

 • Застраховка „Разни финансови загуби”;

 • Застраховка „Щети на имущество”;

 • Застраховка на товари по време на превоз - Карго;

 • Застраховка „Помощ при пътуване с осигурен асистанс”;

 • Застраховка „Злополука”;

 • Застраховка „Обща гражданска отговорност”;

 • Застраховка „Пожар и природни бедствия”;

 • Застраховка „Заболяване”;

 • Застраховка „Кредити.V. Клонова мрежа на ЗД БУЛ ИНС АД


Дейността на ЗД БУЛ ИНС АД се осъществява от:

 • Централно управление,

 • пет клона на дружеството в София,

 • регионални клонове в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Велико Търново, Сливен, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Смолян, Ловеч, Габрово, Търговище, Враца, Добрич, Шумен, Разград, Видин, Силистра, Монтана, Дупница, Перник, Ямбол, Ботевград, Велинград.

Всички офиси са свързани помежду си посредством оптична връзка в реално време. В тях работят над 314 висококвалифицирани служители, разпределени по дирекции и специализирани направления.Дружеството е изградило широка мрежа от над 528 застрахователни агенти и 205 лицензирани застрахователни брокери, които работят по договори с БУЛ ИНС.VI. Адреси


Централно Управление,

София - 1000, бул. “Витоша” 17,

тел: (02) 935 98 88; 935 98 70; факс: (02) 980 49 92;

e-mail: headoffice@bulins.com


София - 1407, бул. “Джеймс Баучер” 87,

тел: (02) 968 19 70, 968 19 71; факс: (02) 91 981 111.

 

Клонова мрежа:

Пловдив, ул. Хан Пресиян 13 032/ 945 721 plovdiv@bulins.com;plovdiv@bulins.eu;
Русе, ул. Ангел Кънчев 25 082/ 87 50 40 ruse@bulins.com;ruse@bulins.eu;
Кърджали, ул. Тутракан №3 0361/84 999 kurjali@bulins.com;kardjali@bulins.eu;
Враца, бул. Демокрация 23 092/622 640 vraca@bulins.com;vraca@bulins.eu;
Плевен, ул. Данаил Попов 9 064/807 887 pleven@bulins.com;pleven@bulins.eu;
Благоевград, ул. Иван Михайлов 58 073/882 610 blagoevgrad@bulins.com;blagoevgrad@bulins.eu;
Пазарджик, ул.Каймак Чалан №4-6 034/460 460 pazarjik@bulins.com;pazardjik@bulins.eu;
Варна, ул.Дунав №2 052/664 562, факс: 052 / 604 252 varna@bulins.com;varna@bulins.eu;
Добрич,ул. Любен Каравелов № 15 058/601 584 dobrich@bulins.com;dobrich@bulins.eu;
Дупница, ул. Иван Вазов 5 0701/514 81 dupnica@bulins.eu;
Перник, ул. Кирил и Методий 23 (Бизнес комплекс Елена) 076/60 80 31 pernik@bulins.com;pernik@bulins.eu;
Велико Търново, бул. България №7, ет.1 062/600 391 velikoturnovo@bulins.com;tarnovo@bulins.eu;
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 144 042/65 44 77 starazagora@bulins.com;stzagora@bulins.eu;
Сливен, ул. Ниш №6 044/62 24 70 sliven@bulins.com;sliven@bulins.eu;
Ямбол, ул. Стефан Стамболов 1-А (улицата зад хотел Кабиле) 046/66 43 65 qmbol@bulins.com;jambol@bulins.eu;
Хасково, ул. Марин Дринов 4 038/624 017, 038/662 245 bulins_hs@abv.bg;haskovo@bulins.eu;
Видин, ул. Цар Александър II №23 094/601 499 vidin@bulins.com;vidin@bulins.eu;
Монтана, пл. Жеравица 1, к-с Житомир 096/ 306 630 montana@bulins.eu;
Смолян, ул.Бузлуджа №11 0301/ 62 795 smolqn@bulins.com;smolian@bulins.eu;
Ловеч, пл. Тодор Кирков (до закрития мост, в Младежки дом) 068/601 623 lovech@bulins.com;lovech@bulins.eu;
Силистра, ул. Добрич 2 086/832 383 silistra@bulins.com;silistra@bulins.eu;
Габрово,ул. Орловска 111 (Спортна зала Орловец) 066/804 113 gabrovo@bulins.com;gabrovo@bulins.eu;
Шумен, бул. Симеон Велики №46г 054/830 853 shumen@bulins.com;shumen@bulins.eu;
Търговище, ул.Трети март № 1 060/161 608 targovishte@bulins.com;targovishte@bulins.eu;
Разград, ул. Паркова 4 084 660 262 razgrad@bulins.com;razgrad@bulins.eu;
Бургас, ул. Гео Милев № 14 056/845 828 burgas@bulins.com;burgas@bulins.eu;
Велинград, ул. Юндола № 6 0359/585 57 velingrad@bulins.eu;
Ботевград, ул. 17-ти ноември № 3 0723/5065 bulins@botevgrad.com;botevgrad@bulins.eu;


VII. Нашето кредо


Застрахователната политика на дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие, превантивна дейност с цел намаляване вероятността за настъпване на застрахователно събитие, перфектност в извършване на ликвидация при настъпили щети и не на последно място - непрекъснато подобряване обслужването на клиентите.


 

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗД „БУЛ ИНС” АД
Петрозар Петков
ПЕТРОЗАР ПЕТКОВ

Председател на Съвета на директорите и Генерален директор на ЗД „Бул инс” АД
Роден на 28.11.1949г.Завършва висше образование в ВФСИ "Д.Ценов"- Свищов.Петрозар Петков е третият българин (след Йордан Генчев и Симеон Симеонов) специализирал застраховане на лондонския пазар през 1979 г.Започва кариерата си през 1975 г. в „Булстрад“. Има над 33 г. опит в бранша, като е заемал различни ръководни длъжности - изпълнителен директор на застрахователно дружество „Гора“, зам.-изпълнителен директор на „Алианц“ , изпълнителен директор на БАЕЗ. Има и близо 9 г. външнотърговски опит като търговски директор на „Техноекспорт“. През последните 5 г. ръководи застрахователен брокер „Шенкер“, специализиран в транспортното и карго застраховане. От началото на март 2008г. Петрозар Петков е директор на клон „Лозенец“ на ЗД „Бул инс“ АД.На 30 юни 2008г. е избран за Председател на Съвета на директорите и Генерален директор на ЗД „Бул инс” АД.доц.Стоян Проданов
ДОЦ.СТОЯН ПРОДАНОВ

Зам.-председател на СД и Изпълнителен директор на ЗД
Роден на 16.07.1969
Придобити образователни степени и дипломи:
Висше икономическо (Магистър по икономика),
Доктор по икономика,Доцент.

Oсновни квалификации: Финансов мениджмънт, инвестиции
Преподавател е в СА"Д.А.Ценов" Свищов, Катедра"Финанси и кредит".Има над 60 издадени публикации.

Членство в професионални организации:
Национален университетски център "Икономика на публичния сектор" - член на Управителния съвет;
Член на Управителния съвет на Регионална асоциация за развитие на малкия и средния бизнес – Свищов;
Член на Управителния съвет на Еврорегион Дунав-Юг (България – Румъния);
Председател на УС на Съвет по туризъм – Свищов.

ВАНЯ СТОЯНОВА МАЛЧЕВА

Член на Съвета на директорите на ЗД „Бул инс” АД и Ръководител на специализирана служба за вътрешен контрол
Родена е на 03.06.1956 г.
Завършила е ВФСИ „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, специалност „Финанси и кредит”.
От октомври 1998 г. до момента е заместник главен счетоводител на ЗД „Бул инс” АД.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,