Над 6.6 млрд. лв. управлява застрахователният сектор в края на 2016 г.

25 Април 2017 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

 Активите са основно в лева и евро, делът на щатските долари е едва 4.3%

 

Собственият капитал на застрахователните компании възлиза на 2.036 млрд. лв.

 

 

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, извършващи дейност в

България, възлизат на 6.619 млрд. лв. към края на декември 2016 г. Техният размер се увеличава с 501.8 млн. лв., или с 8.2% в сравнение с края на декември 2015 г., когато тези средства са били 6.117 млрд. лв. Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. ръстът на активите е с 1.7%, или със 109.9 млн. лв. Това показва оповестената от Българска народна банка статистика. Данните са предварителни.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 173.2 млн. лв.,  или с 10.4% -  от 1.659 млрд. лв. към края на декември 2015 г. до 1.832 млрд. лв. към края на същия месец на 2016 г. Спрямо края на септември 2016 г. (1.829 млрд. лв.)

те се увеличават с 2.7 млн. лв., или с 0.1%. Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2016 г. е 27.7% при 27.1% към края на четвъртото тримесечие на 2015 г. и 28.1% в края на септември 2016 г.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 328.8 млн. лв., или със 7.4% - от 4.458 млрд. лв. към края на декември 2015 г. до 4.787 млрд. лв. към края на същия месец на 2016 г. Те нарастват със 107.4 млн. лв.,  или с 2.3% спрямо края на септември 2016 г., когато тези средства са били  4.680 млрд. лв. Към края на декември 2016 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72.3% при 72.9% в

края на четвъртото тримесечие на 2015 г. и 71.9% към края на септември 2016 г. 

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2016 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 315.2 млн. лв., или с 10.1% до 3.448 млрд. лв. Спрямо края на декември 2015 г. депозитите нарастват със 104.8 млн. лв., или с 16.2% до 752.8 млн. лв., акциите и другите форми на собственост се увеличават със 117.3 млн. лв., или с 16.6% до 822.2 млн. лв., а средствата във вземания от застрахователни операции намаляват с 41.2 млн. лв., или с 6% до 640.4 млн. лв. В края на четвъртото тримесечие на 2016 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 52.1% при 51.2% към края на същото тримесечие на 2015 г., на депозитите - 11.4% при 10.6% към края на декември 2015 г., на акциите и другите форми на собственост - 12.4% при 11.5% към края на декември 2015 г. и на вземанията от застрахователни операции - 9.7% при 11.1% към края на четвъртото тримесечие на 2015 г. Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 37.9% от общия размер на активите към края на декември 2016 г. при 41.5% към края на четвъртото тримесечие на 2015 г. Активите в евро са 33.1% при 30.2% към края на декември 2015 г. Към края на декември 2016 г. активите в щатски долари са 4.3% при 3.9% към края на четвъртото тримесечие на 2015 г., а в други валути - 24.6% при 24.5% към края на декември 2015 г..

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, на годишна база към края на декември 2016 г. инвестициите в България се увеличават с 67.9 млн. лв., или с 2.1% до 3.330 млрд. лв. при 3.262 млрд. лв. към края на декември 2015 г. Техният относителен дял е 50.3% към края на декември 2016 г. при 53.3% към края на същия месец на 2015 г. В края на четвъртото тримесечие на 2016 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 369.9 млн. лв., или с 14.3% до 2.954 млрд. лв. при 2.584 млрд. лв. към края на декември 2015 г., като относителният им дял към края на декември 2016 г. е 44.6% при 42.2% в края на декември 2015 г.

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2016 г. са 6.619 млрд. лв. Собственият капитал е 2.036 млрд. лв. към края на декември 2016 г., като се увеличава с 99.6 млн. лв., или с 5.1% спрямо края на декември 2015 г., когато размерът на собствения капитал е бил 1.936 млрд. лв. Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2016 г. е 30.8% при 31.7% към края на същото тримесечие на 2015 г. Към края на декември 2016 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 396 млн. лв., или с 11.2% до 3.924 млрд. лв., при 3.528 млрд. лв. към края на декември 2015 г. Техният дял в размера на пасивите е 59.3% към декември 2016 г. при 57.7% към края на декември 2015 г.

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 2.604 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2016 г. при 2.427 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2015 г. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2016 г. е 66.4% при 68.8% в края на четвъртото тримесечие на 2015 г.

Към края на декември 2016 г. задълженията към сектор „Домакинства и НТООД“ се увеличават със 156.4 млн. лв., или с 8.6% до 1.966 млрд. лв. при 1.810 млрд. лв. към края на декември 2015 г. Към края на четвъртото тримесечие на 2016 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 50.1% при 51.3% към края на декември 2015 г.

На годишна база към края на четвъртото тримесечие на 2016 г. задълженията към сектор „Нефинансови предприятия“ се увеличават с 20.5 млн. лв. до 531.1 млн. лв. при 510.7 млн. лв. към края на декември 2015 г. и са 13.5% от застрахователните технически резерви при 14.5% към края на четвъртото тримесечие на 2015 г.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 1.2 млн. лв. до 78.2 млн. лв. към края на декември 2016 г. при 76.9 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2015 г. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2% в края на декември 2016 г. при 2.2% към края на декември 2015 г.

Задълженията към нерезиденти (сектор „Останал свят“) в края на четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличават с 219.4 млн. лв., или с 19.9% до 1.320 млрд. лв. при 1.101 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2015 г. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2016 г. е 33.6% при 31.2% в края на декември 2015 г.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки