Надзорът с равносметка за дейността си през 2016 г.

29 Януари 2017 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

Стартират ежеседмични разговори на компаниите от небанковия финансов сектор с ръководството на КФН


Обичайно в края на годината се прави равносметка на отминалите 12 месеца и се градят планове за предстоящето през идващите 12 месеца. Такава равносметка направи и Комисията за финансов надзор. От надзорната институция изпратиха до медиите кратък преглед на някои от важните теми, по които работи надзорът върху небанковия финансов сектор през 2016 г. Очевидно работата по голяма част от тях ще продължи и през следващата, коментираха от комисията.


Основният акцент в дейността на Управление „Застрахователен надзор” е новият Кодекс за застраховането. Той влезе в сила от началото на 2016 г. и приложи изискванията на европейската директива, известна като „Платежоспособност II”. С този кодекс значително бе повишена защитата на ползвателите на застрахователни услуги. Новата нормативна уредба съществено увеличава изискванията към застрахователите и гарантира тяхната финансова стабилност. В края на годината Комисията за финансов надзор прие и нова наредба, която прави значително по-прозрачни финансовите отчети на компаниите в бранша и гарантира пълна съпоставимост на информацията в тях. 


Значително се модернизира и разви инфраструктурата и информационните системи, които обслужват този пазар, отчитат от надзорната институция. Застрахователите ще могат да ползват данните от информационните масиви на МВР, което ще ускори издаването на полиците по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. С въвеждането на данните от талона на превозното средство автоматично се попълват и данните в полицата, което ще намали грешките и е в интерес на потребителите. По отношение на задължителната „Гражданска отговорност” вече функционира и база данни за предявените и изплатените претенции от всички застрахователи, което дава възможност на Комисията за финансов надзор в реално време да следи движението по всяка предявена претенция и освен това да има ясна представа за резервите на отделните застрахователи и капацитета им да изплащат обезщетения по автомобилните застраховки „Гражданска отговорност” и „Автокаско”.


Значително се скъсиха сроковете по разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги. Благодарение на по-добрата организация Комисията за финансов надзор се произнася по-бързо, което е в услуга на потребителите, обясняват от надзорната институция.


В областта на допълнителното пенсионно осигуряване положихме значителни усилия за подобряване на нормативната уредба, като за съжаление голяма част от нашите идеи не получиха необходимата законодателна подкрепа. Тази е равносметката в Управление „Осигурителен надзор”.   


Въпреки това обаче не може да не се отчетат влезлите в сила изменения относно намаляване размера на събираните от пенсионноосигурителните дружества удръжки от всяка осигурителна вноска с 0.25 на сто годишно до достигането на 3.75 на сто през 2019 г. и такси за управление на средствата на осигурените в задължителните пенсионни фондове лица с 0.05 на сто годишно до достигането на 0.75 на сто през 2019 г.; отпадането на таксата при прехвърляне на средствата от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен; повишаване периодичността на оповестяване на информацията за инвестициите на пенсионните фондове с цел прозрачност и завишен обществен контрол и др., уточняват от надзорната институция.


От Комисията за финансов надзор уточняват, че към настоящия момент в Народното събрание е внесен законопроект, с който се предлагат редица важни промени в Кодекса за социално осигуряване. Сред тях са усъвършенстване на режима за инвестиране на средствата на пенсионните фондове с цел създаване на възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишаване на изискванията към управлението на пенсионноосигурителните дружества, засилване на контролните функции на банките, в които се съхраняват активите на пенсионните фондове, завишаване на изискванията по отношение компетентността на осигурителните посредници, увеличаване на размера на прилаганите санкции и диференциране на техния размер според вида на нарушението и др.


От надзорната институция уверяват, че ще продължат активно работа, като в интерес на осигурените лица ще се търсят най-добрите решения за регулиране дейността на пенсионноосигурителните дружества.


Акцентът в Управление „Инвестиционен надзор” е върху създадения Съвет за развитие на капиталовия пазар. Съветът предложи стратегия с цяла поредица от конкретни мерки, които биха обърнали неблагоприятната посока на развитие на фондовата борса от последните години и могат да окажат полезно въздействие върху икономиката като цяло, убедени са от надзорната институция.


Попълнихме някои бели полета в закона с Наредба за колективните инвестиционни схеми. Така стана възможна появата на пазара на първия български борсово търгуван фонд, отчитат от комисията.


За да привлечем нови играчи на пазара, подготвихме промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, отбелязват от надзорната институция. От там уточняват, че ще се опише процедурата за промяна на условията на облигационна емисия, което ще повиши прозрачността и ще даде допълнителна защита на инвеститорите. Така ще бъдат отстранени някои сериозни дефекти при търговията с корпоративни облигации, които са констатирани отдавна, но едва сега се отстраняват, обясняват от комисията.


В отчета за дейността се отбелязва и разработването на уредбата на фигурата на тайния клиент. Инвестиционните посредници ще бъдат задължени все по-задълбочено да информират своите клиенти за рисковете от борсовата търговия. Тайните клиенти ще ни помогнат да видим дали посредниците отговорно изпълняват тези изисквания, убедени са от надозорната институция.


Успяхме да се справим с едно непознато за нас предизвикателство - да приемем отчетите на енергийни и водоснабдителни компании, както и на фирми с държавно и общинско участие. Тази информация ще направи тези чувствителни за обществото сектори значително по-прозрачни, обясняват още от Комисията за финансов надзор.


От надзорната институция припомнят, че извън дейността на специализираните управления като политика на комисията е да поддържат чест и откровен диалог с бизнеса. От 10 януари 2017 г. стартират ежеседмични разговори на компаниите от небанковия финансов сектор с ръководството на Комисията за финансов надзор. В съгласие с поднадзорните лица подготвихме и внесохме в парламента законопроект, който ще осигури функционирането на един модерен и независим регулатор, припомнят от надзорната институция.


Застрахователите ще имат достъп до данните на КАТ

Комисията за финансов надзор прие Наредба за регистрите на Гаранционния фонд и за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл.461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането. Наредбата бе одобрена на 30 декември 2016 г. и от министрите на вътрешните работи и на транспорта, с които се приема съвместно. С тази наредба се урежда достъпът на застрахователите до данни от МВР чрез онлайн връзка в реално време, като при сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ползвателите на застрахователни услуги ще предоставят само регистрационния номер на превозното средство и номера на свидетелството му за регистрация (номер на талон). Така полиците по „Гражданска отговорност” на автомобилистите ще се издават много по-бързо, тъй като с въвеждането на регистрационния номер на автомобила автоматично ще се зареждат всички данни от регистъра на МВР, които досега се преписваха от талона - номер на рамата, кубатура, мощност, собственици и т.н. Това ще спести време и евентуални неприятни ситуации за застрахованите лица, тъй като се елиминира рискът от грешка при въвеждането на данните.


Освен това с наредбата се създава и правната и техническа рамка МВР да предоставя на застрахователите чрез онлайн услуга информация за извършени нарушения на Закона за движение по пътищата. Тази информация ще бъде елемент от системата „бонус-малус” и по този начин изрядните водачи ще плащат по-малко за застраховката в сравнение с нарушителите. Обменът на данни в реално време и съответно сключването на полици по описания начин трябва да започне от началото на август 2017 г.


Наредбата предвижда още всяка издадена застрахователна полица да влиза автоматично в реално време в регистър на Гаранционния фонд, до който достъп ще имат МВР и КФН. По този начин МВР ще разполага с информация в реално време за сключените полици. С наредбата се урежда и поддържането на регистър на предявените и изплатените претенции и регистър по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и по застраховка „Автокаско”, с което КФН ще може да проследява по електронен път всяка заведена претенция. Чрез регистъра на претенциите КФН ще осъществява и постоянен контрол дали застрахователите разполагат с достатъчни резерви да изплащат обезщетения по автомобилни застраховки, които заедно формират над 70% от пазара на застрахователни услуги.


 


           


           
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки