С природата шега не бива

27 Ноември 2016 г.,zastrahovatel.com
Много често казваме “Да не дава Господ!”


 Така е - с природата шега не бива. И възможностите на човешката цивилизация са твърде малко, когато става дума за геофизични процеси. Може би затова се страхуваме.

Лошото е, че  тази максима битува в нашето съзнание, без да ни подтикне да си извадим поуки и да действаме ефективно за бъдещето. Дали защото се страхуваме и не искаме да мислим за лоши неща, или защото живеем за мига. Мъдростта на човека обаче е в действието.

При  земетресенията възможностите за противодействие” са ограничени и относителни, те са в сферата на превенцията. Какво може да се предвиди? - сеизмичноустойчиво строителство върху терен с добри геоложки дадености, а също така застраховане на строителните сгради.

Освен това при катастрофично събитие някой трябва да понесе загубата. Важно е кой може да се справи с проблема - държавата или застрахователите. Държавата може да се справи, но последствията ще се понесат от следващите поколения. Застрахователите също могат да решат проблема и в много държави го правят по един или друг начин - фалират или повишават цените, ако има висок риск за потребителите.


ИЛЕАНА СТОЯНОВА


Природните бедствия напомнят за себе си непрестанно. Вземете Италия през 2016 г. В края на август т.г. вследствие на силно земетресение в централната част на Италия загинаха близо 300 души - повечето от които в село Аматриче. Тогава италианското правителство обяви, че щетите възлизат на около четири милиарда евро.  Според местните вина за това има и лошото строителство. Само два месеца след това силно земетресение в началото на ноември т.г. същият регион преживя нов трус - с магнитуд от 6,6 по Рихтер.

В Япония икономическата загуба от земетресението и цунамито преди няколко години е над 210 млрд. щ.д., а застрахователната загуба е около 35 млрд. щ. д. Там всъщност има добро застрахователно покритие на имотите, но хората масово не са си купили допълнителното покритие за риска земетресение и цунами, защото то е много скъпо, защото държавата е изложена на висок риск.

В Нова Зеландия, където също имаше голямо земетресение, икономическата загуба е 15 млрд. щ.д., а застрахователната - 12 млрд. щ. д. Означава, че застрахователите в Нова Зеландия са се справили с този проблем.

През последните 10-15 години природните  бедстния засегнаха Европа, Америка и Япония. Но там хората са богати. След ураганите  американските застрахователни компании  увеличиха двойно и тройно застрахователните премии. Но американските граждани осъзнават, че това е необходимост, за да се гарантира сигурността на къщите им. Това никога не може да се случи в България, дори и застраховките на домашно имущество да струват по 20 лв. годишно.

Хората трябва да разберат, че България е сравнително сеизмична територия. Сеизмолозите споделят, че доста рядко имаме земетресения, но те са силни, когато се случат. Въпреки това се говори за катастрофални последствия от земетресенията именно поради краткостта им и силната концентрация на последствията върху дадена територия. Пострадалият участък може да се върне към нормални рамки на живот в течение на няколко десетилетия при ефективни възстановителни мероприятия. За България годишният риск за жертви от земетресения, оценен приблизително поради непълните данни от началото на 20 век, е сравним или малко по-нисък от световния (около 360 жертви от 1901 г. до 1990 г.,  акад. Й. Христосков, 1990/1991 г.).

Обезпокоителното е, че земетресенията стават на територията на страната, а не в морето като в Гърция. Истанбул е на около 30 км от епицентъра.

Българинът не си купува застраховката, а в същото време, когато пострада, очаква държавата да му възстанови щетите - възмущават се застрахователите.


Все още у нас битува максимата Колкото по-евтино, толкова по-добре!”

Разумният гражданин обаче ще поиска съвет от специалист, ще се информира какви покрития ще получи в замяна; на каква стойност и кога се получава пълното покритие, кога - частични покрития, и как се определят;  кои рискове не са включени в полицата; какво означава франшиз”; има ли оплаквания, че конкретният застраховател не изплаща  навреме и в пълен размер обезщетенията.

Именно защото ни липсва застрахователна култура, понякога евтиното ни излиза по-скъпо.  Но е вярно също така, че парите ни са твърде оскъдни, та и застраховка за 200 лв. за година понякога ни е в повече. Защото е известно, че застраховките на имотите всъщност са за по-бедните граждани. Богатият ще бръкне в джоба при нужда и ще си плати ремонта при природно бедствие или авария.

Хората, които си купуват застраховки, си казват , че не е справедливо държавата да обезщетява едни, а други - не. Не е ясно обаче дали повечето собственици на застраховани имоти, които са претърпели щети от земетресение, ще получат обезщетение.
Първо - защото в някои от застраховките не е включен рискът
земетресение”, който се купува допълнително с различна цена в различни компании в зависимост от стойността на покритието. Второ - защото в някои застрахователни компании към този риск е предвидено самоучастие (т.нар. франшиз”). Това е записано в общите условия на застраховките, покриващи риска земетресение“. Така че дори да имате имуществена застраховка с включен риск земетресение пак може да не получите обезщетение, ако полицата ви има клауза за самоучастие и имате дребни щети при по-леко земетресение. Самоучастието обикновено е около 2% от застрахователната сума в полицата ви. Ако сумата е 50 000 лв., заради самоучастието, щети до 1000 лв. не се плащат от застрахователя и остават за ваша сметка.
Застрахователите обясниха, че самоучастието е световна практика, макар не всички компании на пазара да я прилагат.


ЗАД Армеец” не предвижда самоучастие, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп” и „ДЗИ- Общо застраховане”ЕАД предвиждат 2%  от застрахователната сума самоучастие, ЗАД „Алианц България” иска самоучастие при застрахователна сума над 40 000 лв.
Застрахованите сами избират от коя компания да си купят полицата.

По принцип цените на имуществените полици са с голям диапазон. Най-общо може да се каже, че започват от  около 20 лв.  годишно , но без включен риск „земетресение“, което при такава полица струва  допълнително още 10  - 15 лв. А цялостното стойностно покритие е за около 10 000 - 20 000 лв. Около 150 - 200 лв. струва стандартната имуществена полица за апартамент в София около 70 кв.м. В нея са избрани от клиента рискове срещу пожар, битово наводнение, природни бедствия, кражба чрез взлом и земетресение.


 

ЗАД „Алианц България”

ЗАД „Алианц България" предлага гъвкави покрития по застраховка Моят дом” с включена допълнително клауза за риска земетресение. Трусовете през последните години ни убедиха, може би, макар и за кратко, че е добре да имаме такава застраховка, и сега на дневен ред е колко струва тя.
Всъщност оказва се, че застраховката не е толкова непосилна и че полицата излиза средно колкото една брава за външна врата от среден клас.
За да са в услуга на клиентите, доста от компаниите разшириха покритията и лимитите по имуществените застраховки, като пример за това е застрахователна компания
Алианц България”. Дружеството предлага на нашия пазар имуществена застраховка Моят дом,
която покрива щети вследствие на пожар, природни бедствия, кражба чрез взлом и други събития, довели до унищожаване или увреждане на имуществото.
Продуктът дава доста варианти за избор на застрахователни суми, като горната граница е до 120 000 лв., а долната
- 20 000 лв. Дружеството застрахова имущество до 160 кв. м РЗП.  Любопитното в продукта е, че не се иска самоучастие при застрахователна сума над 40 000 лв.

Дружеств
ото е оформило три типа покритие - основно, разширено и максимално, в зависимост от конкретните изисквания на клиента.
При Основното покритие на обезщетение подлежат понесените  щети вследствие пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, удар от мълния, експлозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия
и др.

При Разширеното покритие може да се добавят рисковете
за земетресение.
Компанията предлага осем варианта на застрахователни суми. Във всеки един от вариантите е предвидена застрахователна сума за сградата, движимото имущество (без да е необходим опис) и
„Гражданска отговорност към трети лица.
Застрахователната премия е в зависимост от избраните нива на покритие и застрахователни суми.
 Например, ако клиент сключи застраховка на жилището си за застрахователна сума от 60 000 лв. (30 хиляди евро) и избере разширено покритие, което защитава при земетресение, премията ще му излезе 119 лв. Най-високата премия според предложените варианти е за застрахователна сума от 120 000 лв. при  максимално покритие  270 лв. 

В допълнение застрахователят предлага възможност за плащане на полицата на вноски.


ЗАД Армеец

 20 % отстъпка на застраховките Защитена фамилия и Защитено имущество предлага ЗАД Армеец от 1 ноември 2016 г. до края на декември 2016 г. През периода на коледната промоция минималната премия по полица „Защитена фамилия” е 10 лв., като покрива щети на жилището до 5000 лв. и на движимото имущество до 1000 лв.  срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), ВиК аварии, късо съединение, вандализъм и др. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена при значително по-високи лимити, както и да се добавят нови рискове - земетресение, кражба чрез взлом, гражданска отговорност, злополука на членовете на семейството си и др. Не се прилага задължително самоучастие на застрахования във всяка щета.
При застраховка
Защитено имущество минималната застрахователна премия е 20 лв. Например, ако клиент желае да застрахова офис сграда в гр. София с височина до 6 етажа и възраст до 20 години със застрахователна сума 200 000 лв. за рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), аварии и вандализъм - премията възлиза на 110 лв., със земетресение - 290 лв. При тази застраховка също има възможност за избор на различни покрития. Не се прилага самоучастие.
Застраховката „Защитен дом” на ЗАД „Армеец” е предназначена за комплексно застраховане на имущества. По полицата могат да бъдат застраховани жилищни и вилни сгради, стопански сгради, съоръжения от специален тип, общо обзавеждане, битови електроуреди, стопанско имущество, произведения на изкуството и т.н. При тарифирането по Клауза „З” - земетресение, при този продукт се взема предвид земетръсната зона, в която се намира сградата, възрастта на сградата и нейната височина. Застрахователят е обособил три земетръсни зони, като най-висока е ставката в III зона, в която се намира и София.  Към същата клауза съществува увеличения на тарифните ставки в зависимост от вида на сградата:


- обекти в сгради, по-високи от 6 етажа - 10%;


- обекти в сгради, строени преди повече от 20 години - 10%;


- обекти в сгради, строени преди повече от 40 години - 20%.В следващия брой очаквайте представяне на продуктите на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” и ЗД „Бул инс”, както и интервюта със сеизмолози


 


 
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li