През 2016 г. основните клиенти в застраховането ще бъдат малките и средни предприятия и физическите лица

12 Май 2016 г.,zastrahovatel.com
ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ЯЛЪМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ

  


 

- Кросното на времето едрее, ние стареем, животът расте и е чудесно, че в тази „въртележка” сме и ние… Не зная дали сте се питали, г-н Ялъмов, през изтеклите три години, откакто дойдохте в този примамлив, уютен кабинет с удобен, но и много горещ стол, наистина ли е удобно тук, или има някои неудобства?

И кабинетът, и столът, и атмосферата са дело на един изключителен човек, приятел на вестник „Застраховател прес” - ваш откривател и благодетел, който ви предаде поста на председател на Изпълнителния комитет на „Алианц България Холдинг”… Бързо ли се адаптирахте, променихте ли нещо в работата тук и какво?

- На 24 април навърших 16 години, откакто започнах работа в холдинга, а и малко над три години в този кабинет, който е приятен, когато имам гости, но не е така, когато съм сам.

Напрежението на този пост е доста по-голямо отколкото в предишните ми длъжности - най-горещият е този стол. Но пък предизвикателствата са много и човек е удовлетворен, когато се справя с тях. През последните две години тези предизвикателства са във всички области на застраховането и пенсионното осигуряване и са много сериозни. Темите са огромни.

 

-Интересува ни какво е състоянието на холдинга като цяло, както и  на структурите му поотделно…

- Най-старото дружество е това в общото застраховане, което вече е на 25 години. Борбата на пазара се изостря както в автомобилното, така и в имущество и отговорности. Конкуренцията в автомобилното застраховане е силна. На българския пазар, който е малък, оперират над 30 такива дружества. Справяме се с тази конкуренция благодарение на нашето ноу-хау и здравите основи на компанията-майка „Алианц”.

Клиентите започнаха да търсят качество през последните няколко години. А качеството се вижда, когато има щета и трябва да се изплати обезщетение.

От 2009 г. до 2013 г. в автомобилното застраховане имахме спад от -3 %; -4 %; -5%  всяка година, като намалявахме портфейла; изгубихме около 15-20 млн.лв. приходи. Но ние държахме преди всичко на качеството, като изградихме обслужване на клиентите си. През 2014 г. направихме 15% ръст в приходите си по този вид застраховане;  през 2015 г. - 18%, а в момента имаме ръст 15%. През последните три години хората се върнаха в нашата компания, защото получават качествено обслужване на полиците си. При нас ликвидациите на щети стават експресно и лесно с безплатен телефон, на който пострадалите се обаждат, за да регистрират щетата си, съответно автомобилът отива в сервиз и накрая се получава ремонтиран. Непрекъснато правим анкети със застрахованите и изследваме техните мнения и препоръки.

В общото застраховане предизвикателството за целия пазар е как да подобрим автомобилното застраховане и финансовия резултат от него. Малко дружества успяват и ние се стремим да бъдем от тях. Автомобилното застраховане заема над 70 на сто от застрахователния пазар, но проблемът е как да го направим финансово стабилно, за да успяваме да изплащаме обезщетенията на клиентите си без забавяне.

В животозастраховането целта е да продаваме иновативни продукти, за да можем да запазим и увеличим броя на застрахованите. Продуктите са на „Алианц” и са модерни и инвестиционни. Продават се успешно, защото са прости и разбираеми. Наблягаме много и на здравните продукти с международно здравно обслужване. За тежки заболявания имаме продукт Best Doctors - здравна застраховка от ЗАД „Алианц България Живот“. Това е перфектен продукт - например всичко е организирано, транспортът от България до болницата, операцията, лечението и отново завръщането с транспорта до България. Средната щета на този продукт е 150 хил. евро годишно, като лечението за Европа е по-евтино, но  средната щета е толкова висока, защото някои хора искат да се лекуват в САЩ.

Друга здравна застраховка е Национален здравен продукт, като важи за лечение в България. ЗАД „Алианц България Живот“ все още не предлага такъв продукт, защото няма яснота в регулациите какъв пакет от здравни услуги се покрива. Парламентът се бави с приемането на този важен документ, за да се изясни кой пакет как се покрива. Веднага щом проблемът се реши, ще стартираме продукта. Имаме международен опит - международна компания, която се занимава с ликвидация на щети, която има собствен КОЛ-център и софтуер.

Предизвикателствата в животозастраховането са още по-големи, отколкото в общото застраховане, защото в момента се извършва завой от продуктите с гарантирана доходност към продукти без гарантирана доходност. Това се случва за първи път от 16-те години, през които аз работя тук. На застрахователните си агенти обясняваме, че живеем в уникално време, когато трябва да се справяме с тази голяма промяна в нашето мислене, в мисленето на посредниците и клиентите ни. Нямаме друг избор. Финансовите пазари не са в  състоянието, в което бяха преди три години, както и през последните над двадесет години. Затова сме направили основните промени в продуктите си и продължаваме напред, за да се справим с този проблем.

В пенсионното осигуряване през 2014 г. - 2015 г. имаше големи дебати и опасност част от нашия резерв да се прехвърли в т.нар. „Сребърен фонд”. Колегите от ПОД „Алианц България” се справиха  отлично. Борбата за клиенти в пенсионното дружество е силна и се стремим да предлагаме добро обслужване, за да ги задържим. В доброволното застраховане държим над 45% пазарен дял.

Банката ни е основен играч в областта на ипотечното кредитиране, както и в потребителското. Освен това се превърна в най-добрия канал за банково застраховане в България. През 2006 г. - 2007 г. стартирахме доста трудно с банковото застраховане, но в момента генерира много добри приходи не само в животозастраховането, а и в частното пенсионно осигуряване. Банковият служител стои много близо до финансовия продукт. Около 20%-30% от приходите в животозастраховането се осигуряват от банковото ни застраховане през „Уникредит Булбанк” и „Алианц Банк България”.

Имаме и лизингова компания, която през миналата година регистрира ръст. Тя е номер едно в нашия портфейл по „Каско” застраховането.

 

- Успяхте ли да нанесете нови, специфични за вас, черти в образа на холдинга, обогатихте ли съдържанието на дейността му, прибавихте ли нови щрихи в успеха му и как стабилизирате името му на общия икономически пазар?

- Това могат да го кажат хората, с които работя, както и акционерите в холдинга. Въпросът е по-скоро към тях. Опитвам да направя това, за което вие питате във всичките области на финансовата сфера, за която отговарям. Винаги коригирам мнението и стратегията си, като изслушвам обратното на моето мнение от хората, с които работя - застрахователните агенти, генералните представители и служителите в холдинга. Разполагаме със софтуер, който много бързо прави анкети сред тях. Правим срещи и с акционерите, като ценя тяхното мнение, дори да се разминава с моето. Те имат добър опит във финансовата сфера и общ поглед върху икономическия пазар.

 

- Продължавате ли да сте човек между науката и практиката и как се възползвате от тази възможност?

- Продължавам поне духом да съм с моите колеги в науката и в университета. През последните няколко години опитвам да помагам, въпреки че времето ми е ограничено. В Русенския университет „Ангел Кънчев”, където работех като доцент преди години, вече има нова специалност „Финансова математика”. Помогнах на колегите да подготвят учебния план и включихме дисциплини по застраховане, актюерна математика и др., помогнах с контакти с добри преподаватели от София, за да може специалността да създава едни от най-добрите кадри в България. Контактите с младите хора за мен са много важни. Направих няколко срещи със студентите, завършващи аналогична специалност в Софийския университет и в Русенския университет. Истината е, че именно от завършилите в Софийския университет набираме най-добрите актюери. В холдинга работят точно 11 актюери, но в бъдеще ще се нуждаем от още специалисти, като ще назначаваме най-много млади хора.

 

- Препоръчвате ли на вашите колеги от бизнеса да поддържат „топла връзка” с науката и образованието?

- Да, препоръчвам, но, честно казано, ангажиментите в бизнеса са непрестанни и съчетаването на двете дейности е трудно особено когато си на ръководна позиция.

 

- В Бразилия ли бяха оценили ваше научно предложение в областта на застрахователната математика и бяха приели да преподават по този метод?

- Да, така е. Имаше един китайски професор там, който прие моите възгледи. Бях предложил шест дисциплини за преподаване, като първите пет нямаха общо с актюерската математика, а последната беше именно по актюерна математика и те избраха точно нея да преподават, защото искаха да създадат подобна специалност - финансова математика в Бразилия. Презентацията беше пред асистентите в университета, за да се запознаят и после да въведат тези дисциплини.

За съжаление през последните години нямам контакт с този университет.

 

- Ще ви молим да ни съдействате, за да отразяваме на страниците на нашия вестник всичко случващо се в актюерския бизнес…

- Актюерите са основата на нашия бизнес, а когато липсва тази основа - сградата рухва. Затова за нас е важно да създаваме такива специалисти, за да имаме добрата основа и да избегнем хаос. Ако едно застрахователно дружество не използва актюерната основа, то постепенно тръгва в погрешна посока и както знаете, по тази причина в миналото и на нашия пазар имаше фалирали дружества. Актюерът е математик, който работи в застраховането. В нито една друга област математиците нямат специално наименование, както е в застраховането. Това е така, защото исторически математиката (теорията на вероятностите и статистиката) играе много важна роля в застраховането.

 

- Какво продължихте да доразвивате в практическата си работа от внедрената вече методология и стратегия на предшественика ви г-н Димитър Желев?

- През последните три години има основни и по-съществени промени, а това до голяма степен зависи от екипите, с които работим. Подкрепяме хората, които се справят с длъжността си и се разделяме с онези, които не успяват. Какви са моите методи, за да работи добре „смазаната машина” на холдинга? На първо място е моето уважение, което изразявам към всеки – от застрахователния агент до хората от Изпълнителния комитет. Винаги съм се стремял да изслушвам спокойно хората, независимо дали има проблеми. Стремя се да поддържам добрите отношения и да ги мотивирам. Тази политика довежда до добрите финансови резултати за холдинга.

 

- Какви са очакванията ви за застрахователния пазар - в т.ч. закриване на дружества, сливания, вливания?

- Много е важно как ще приключи проверката на активите на застрахователните дружества, която започва на 15 юли т.г. и приключва до 15 октомври т.г. във връзка с прилагането на директивата „Платежоспособност II”. Така че към края на годината ще имаме ясна картина какво представлява българският пазар. След това ще е интересно какви мерки ще се вземат от страна на застрахователите и застрахователния надзор. Изискванията на „Платежоспособност II” са доста високи. Там всяка линия на бизнес се отразява върху капитала. Така ако едно застрахователно дружество се занимава само с продажба на „Гражданска отговорност” на автомобилистите, изискването е капиталът му да бъде по-висок в сравнение с други дружества с диверсифициран портфейл.

 

- В това отношение силна конкуренция ли са за вас вече слетите две в едно застрахователни дружества и как според вас ще се отрази прилагането на директивата върху дейността на застрахователите?

- Конкуренцията с такива дружества е добра. Окрупнените дружества според нас са по-добра конкуренция. Те са за предпочитане пред дружествата, които продават само „Гражданска отговорност” на автомобилистите. След проверката на активите на дружествата в Румъния румънският застрахователен пазар беше регулиран.

 

- Независимо от неблагоприятната икономическа картина в държавата през 2015 г. двата вида застраховане - общото и животозастраховането - бележат ръст. На какво се дължи според вас това явление и как виждате тенденциите и през тази година?

- В общото застраховане очаквам малък ръст, защото има леко повишаване на продажбите на нови автомобили. Има по-голям интерес от хората и към застраховането на домашно имущество. Не очаквам обаче, че големи фирми ще застраховат имущество и автомобили, тъй като пазарът там е разпределен. Дори някои от големите фирми се застраховат по т.нар. „международни програми”, т.е. компанията-майка застрахова всичките си дъщерни фирми в Европа в европейски застрахователи и така  част от приходите ще излязат извън страната. Основните клиенти ще бъдат малките и средни предприятия и физическите лица, които ще регистрират ръст на приходите. В нашата компания например през последните  две години се увеличава броят на застрахованите фирми по имущество и автомобили в сравнение с предходните години. Това е белег, че малкият и среден бизнес вече се интересува от застраховане на имуществото си.

В животозастраховането ръстът на приходите е очевиден при инвестиционните и здравните продукти.

 

- Удовлетворява ли ви професионално новият Кодекс за застраховане и има ли „подводни камъни” в него, които затрудняват работата ви?

- Промените бяха необходими във връзка с прилагането на директивата „Платежоспособност  II”. Според мен тясно място и в тази регулация е, че не се разреши напълно чистото онлайн застраховане ( по интернет). В момента е приет междинен вариант, при който застрахователят все пак трябва да запише на хартия полицата и да я изпрати на застрахования. Все пак това е малко придвижване напред в сравнение със стария кодекс. България е единствената от 28-те държави в Европейския съюз, където няма чисто онлайн застраховане.

- На какво се дължи това?

- Според мен брокерското лоби изигра по-силна роля, тъй като държи да има продажби „на хартия” и в офиси. Мисля си, че несложните застраховки могат да се продават напълно онлайн. Имам предвид масовите застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите;  простите имуществени застраховки, които лесно се възприемат от клиентите; злополуките; помощ при пътуване. Невъзможно е да се отиде и в другата крайност - изцяло онлайн продажби, защото има по-сложни продукти (например „Каско” на автомобил, защото има множество условия). Трудно би се продала и дългосрочна застраховка „Живот”. Корпоративните продукти изобщо не могат да се продават по интернет.

 

- „Алианц България Холдинг” не остава безразличен и към спомоществователството в изкуството. В изобразителното изкуство вие сте лидери с организираните конкурси за художници.Подкрепяте финансово от години и театъра на армията. Разбрахме, че ще финансирате и издаването на антология на българската любовна лирика. Бихте ли разказали…

- Да, досега не бяхме много активни в спонсорството на книгоиздаването. Досега подкрепяхме художници, някои спортове,  Вагнеровите представления на Софийската опера в Германия. Целта е да подкрепим финансово основните изкуства, защото според мен бизнесът трябва да го прави - красивите неща трябва да бъдат подпомагани, за да се случват.

 

РАЗГОВОРА ВОДИХА

Петър Андасаров и Илеана Стоянова

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки