Представяне на проекта на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) за Център за алтернативно решаване на спорове НАИС ПРО.

16 Май 2016 г.,zastrahovatel.com


 

Пред представители на държавни институции и браншови организации, Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) представи своя проект - Център за алтернативно решаване на спорове НАИС ПРО. Центърът е първата подобна структура в България, която ще работи по хибриден модел за решаване на спорове между потребители и търговци.

 

 На представянето присъстваха и взеха активно участие с въпроси и препоръки

· проф. д-р Камелия Касабова, председател на финансова секторна помирителната комисия към Комисията за Защита на Потребителите (КЗП);

· г-жа Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Република България;

· г-н Владимир Каролев, съветник на министъра на икономиката;

както и представители на министерството на финансите, браншови организации и фирми от сферата на финансовите, общинските, телекомуникационните и други услуги.

Разясниха проекта и отговориха на зададените въпроси, председателите на трите организации учредители на НАИС

· г-н Богомил Николов, председател на асоциация „Активни потребители“ (ААП);

 · адв. Елиза Николова, председател на „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ);

· адв. Николай Цветанов, председател на „Асоциацията за отговорно небанково кредитиране“ (АОНК).

Причината за учредяването на НАИС и за развиването на онлайн платформа за алтернативно решаване на спорове, е крайно неблагоприятният за потребителите контекст – арбитражни решения серийно издавани от „частни съдилища“ при минимална възможност за защита от страна на потребителите, липса на изпълнителна сила на решенията, резултат от медиаторските производства.

НАИС ПРО решава тези проблеми пред потребителите, като:

· прилага спецификата на медиаторското производство и приключва с желано от двете страни решение – т. нар. „win-win“ формула за разрешаване на спорове;

 · инициативата преминава от търговеца в потребителя, само и единствено потребителят може да инициира процедурата;

· потребителят не само инициира процедурата, но има и възможността да я прекрати ако не се постигне решение, което да го удовлетворява;

· благодарение на онлайн платформата и спецификата на медиаторското производство, се гарантира ресурсна равнопоставеност между потребители и търговци по време на процедурата, както и достъп до процедурата за потребители от цялата страна;

· НАИС ПРО производството е изключително евтино за страните и може да приключи в кратък срок с решение с изпълнителна сила.

Хибридният метод НАИС ПРО за извънсъдебно решаване на спорове, протича в два последователни и неделими етапа:

1. Инициирана от потребител, процедурата започва и протича като медиаторска. След като страните, при посредничеството на медиатор, постигнат съгласие, се формулира споразумение, чието изпълнение на този етап е доброволно.

2. Решението постигнато чрез съгласие между страните – потребител и търговец се прехвърля в арбитражно производство, като арбитърът може единствено и само: или да валидира постигнатото доброволно споразумение във вида в който е - без никаква възможност за промяна, или ако установи обстоятелства които биха довели до нищожност на решението, го връща на страните със съответните свои забележки.

 При НАИС ПРО, потребител и търговец постигат доброволно споразумение помежду си в медиаторско производство. Последващото арбитражно производство излиза с решение, което повтаря, без да внася изменения, споразумението от медиаторското производство като му придава изпълнителна сила или го връща за отстраняване на нередности. По този начин страните имат през цялото време яснота и контрол върху крайното решение, което ще трябва да изпълняват и по никакъв начин не могат да се окажат изненадани с неприемливо, но задължително за тях решение.

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) е сдружение с нестопанска цел в частна полза с председател г-н Богомил Николов – изпълнителен директор и на асоциация „Активни потребители“ (ААП).

Асоциация „Активни потребители“ (ААП) www.aktivnipotrebiteli.bg е учредена в края на 1998 година и е регистрирана в началото на 1999 г. под името Българска национална асоциация на потребителите. От началото на 2010 година след присъединяването към БНАП на сдружение „Активни потребители“, наименованието на асоциацията става Българска национална асоциация „Активни потребители“. Публично известно под краткото наименование „Активни потребители“.

Сдружение БНААП е член както на Международната, така и на Европейската потребителска организация и участва активно в международни срещи, форуми и работни групи, посветени на актуални въпроси в сферата на потребителската защита.

Основните цели на ААП са да защитава правата и интересите на потребителите чрез:

1. предоставяне на информация, която подпомага потребителите да се ориентират в пазарната среда,

2. съдействие при нарушени права и интереси-консултиране и помощ при рекламации, при водене на съдебни дела или съдействие при извън съдебни процедури /помирителни комисии/,

3. усъвършенстване на законодателството - защитава интересите на потребителите при промени в законодателството.

 Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) www.pamb.info Създадена през 2006 г., е първата обучителна организация, одобрена от Министерството на правосъдието и единствената, която провежда надграждащи обучения за решаване на потребителски спорове, както и по трансгранична медиация. В ПАМБ членуват опитни медиатори, които имат теоретични и практически познания в медиацията, вкл. и в провеждането на онлайн процедури по медиация.

 ПАМБ активно работи през годините по десетки национални и международни проекти, свързани с медиация и АРС, включително организиране на Европейска мрежа на медиатори - EuroNetMediation. По проект на ПАМБ, съвместно със Софийски районен съд беше създаден първия съдебен център в България за препращане на съдебни дела към медиация - Център за спогодби и медиация към СРС.

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране www.aonk.bg e създадена в края на месец април 2014 г. като сдружение с нестопанска цел в частна полза на водещи небанкови финансови институции, български и международни, обединени около собствен Етичен кодекс и спазващи добрите търговски практики за защита на потребителите и пазарно поведение.

Асоциацията има за цел развитието на нормативната рамка на сектора в интерес на всички пазарни субекти. За постигане на тази общо полезна цел, Асоциацията е диалогичен партньор на всички институции и организации, от държавния и от неправителствения сектор които имат отношение към дейността на членовете на АОНК.

Дейността на членовете на АОНК има важна обществена роля отговаряща на потребностите както на потребители които нямат достъп до банково финансиране, така и на такива които предпочитат този вид услуги, заради облекчената процедура на отпускане и персоналното обслужване.

АОНК е член на КРИБ.

Членовете на АОНК са индивидуални членове на секторната помирителна комисия към КЗП.

За допълнителна информация и въпроси

bnap@bnap.org

office@aonk.bg

pamb@pamb.info

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки