Данни за дейността на застрахователните брокери през 2015 г.

17 Февруари 2016 г.,zastrahovatel.com


Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2015 г. възлизат на 170 056 хил. лв., нараствайки с 9% на годишна база спрямо края на 2014 г., когато същите са били в размер на 156 193 хил. лв.
От всички начислени комисиони, преимуществен дял или над 90% представляват приходите от комисиони по застраховки в общото застраховане и едва 9%  – съответно в животозастраховането.
На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 5%, а в животозастраховането с почти 30%.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2015 г., възлиза на 1 000 267 хил. лв. (890 681 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 12%, от които 903 419 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 96 861 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави (822 444 хил. лв. и 68 237 хил. лв. съответно дванадесет месеца преди това).
От реализирания чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 799 438 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 99 690 хил. лв. в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2015 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (35% дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (4% дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2015 г. е основно по застраховка „Живот” и рента (над 70%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” и „Злополука” (по 9%-ен и 11%-ен дял от записаните премии в животозастраховането).
С оглед на всичко гореизложено Ви информираме, че актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършвали дейност към 31.12.2015 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.


 
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,